Podpora sociálního začleňování v Moravské Třebové

eu esf


Název projektu:

Podpora sociálního začleňování v Moravské Třebové

Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016146

Období realizace projektu: 

1. 7. 2020 - 31. 10. 2022

Rozpočet projektu:

4 771 175,00 Kč

Financování projektu:

85 % prostředky Evropské unie, Evropský sociální fond, operační programu Zaměstnanost

10 % státní rozpočet

5 % rozpočet města Moravská Třebová.

Cílová skupina projektu:

Národnostní menšiny
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Klíčové aktivity projektu:

KA 1 – Vybudování klubovny a následná komunitní práce

KA 2 – Profesionální realizace komunitní sociální práce na obci

KA 3 – Domovník, jakožto podpora v bydlení

Anotace projektu:

Projekt je zaměřený na nastavení komunitní práce v Moravské Třebové. V rámci projektu bude vybudována klubovna pro cílovou skupinu (romskou menšinu), na čemž se budou sami členové podílet. Jejím cílem bude integrovat i další osoby z cílové skupiny, které patří mezi osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Projekt bude zaměřen na zkvalitnění komunitní sociální práce ve městě a vytvoření a pilotní ověření tzv. pozice „Domovník – preventista“, který bude prostředníkem mezi cílovou skupinou a zástupci města.

Kontakt:

Mgr. Tereza Sísová, tsisova@mtrebova.cz, 461 353 127

Mgr. Jitka Selingerová, jselingerova@mtrebova.cz, 461 353 056

 

Tento projekt bude realizován souběžně s dalšími projekty zaměřenými na sociální začleňování osob z cílové skupiny na území města Moravská Třebová:

1. Název projektu: Služby podpory bydlení v Moravské Třebové, Realizátor: SKP-CENTRUM, o.p.s.

2. Název projektu: Hledáme řešení v Moravské Třebové, Realizátor: Květná zahrada, z.ú.

3. Název projektu: Rodina spolu, Realizátor: Charita Moravská Třebová

4. Název projektu: Řešíme dluhy v Moravské Třebové, Realizátor: Charita Moravská Třebová

Vytvořeno 11.6.2020 10:31:53 | přečteno 454x | pavel.safarik