Výměna kanalizace na ul. Lanškrounská

Náklady: 16 116 201,33 Kč bez DPH

Zhotovitel:

KAVE Bau s.r.o.

Popis:

Předmětem akce jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nové jednotné kanalizace v ulici Lanškrounská v Moravské Třebové. Nová kanalizace má za cíl nahradit stávající historickou kanalizaci, která nyní vede po obou krajích ulici u obrubníků. Trasa nové kanalizace pak bude vedena uprostřed nebo ve třech čtvrtinách stávající komunikace. Vybourání původní historické kanalizace bude provedeno pouze částečně, z větší části však bude v zemi ponechána a její potrubí bude zafoukáno. Na závěr bude rovněž položená nová vrchní vrstva komunikace.
V případě nové kanalizace je navržena je nová stoka „A“ s větví stoky „A-1“ napojující nove stoku z ul. Sluneční, stoka „B“ s větví stoky „B-1“ umožňující případné odlehčení stoky z ul. K. Čapka do ul. Josefské, větví „B-2“ umožňující přímé napojení odvodnění parkoviště na severní straně obchodního domu a větví „B-3“ umožňující odlehčení stoky „B“ do původní stoky a zatrubněného potoka.
Součástí předmětu veřejné zakázky je mimo výše uvedené stavební prací i zajištění dopravního značení pro uzavírky a objížďky související s uzavřením komunikace, na které bude výstavba nové kanalizace probíhat, a to dle samostatné dílčí projektové dokumentace dopravního značení

ikona souboruKoordinační situace
ikona souboruHarmonogram výstavby - Kanalizace Lanškrounská
Kanalizace Lanškrounská


Vytvořeno 5.2.2019 12:57:17 | přečteno 257x | p.prochazkova