Projekty připravené pro realizaci


Chodník podél místní komunikace Udánky – ul. Nádražní

5.1.2023 11:10:29 | přečteno 219x | p.prochazkova | Celý článek
 

Rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení

Město Moravská Třebová s využitím dotace z dotačního programu NPO plánuje rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie v nejvhodnější lokalitě.

Především se jedná o zpracování podkladů z pasportu VO, návrh nejvhodnější lokality, realizace světelně technických výpočtů a zpracování energetického posudku.


2.1.2023 15:24:16 | přečteno 337x | p.prochazkova | Celý článek
 

Obnova objektu Muzea v Moravské Třebové a vytvoření nové expozice

Cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zvýšení zajištění ochrany muzejních sbírek v Městském muzeu Moravská Třebová. Účelem projektu je revitalizace budovy muzea a posílení odborného vybavení muzea.

Výstupem projektu bude zrekonstruovaný objekt muzea, bude pořízeno vybavení pro expozice, edukační místnost a pokladnu a rovněž dojde k restaurování části sbírkového fondu muzea.

2.1.2023 15:23:02 | přečteno 208x | p.prochazkova | Celý článek
 

Nádoby k rodinným domům pro město Moravská Třebová

Město Moravská Třebová s využitím dotací z Operačního programu Životní prostředí plánuje pořízení nádob o objemu 240 l na třídění papíru a plastu. Uvedený krok občanům nabídne alternativu k pytlovému svozu i celkové zjednodušení třídění odpadu.

Cílem projektu je zvýšení podílu odděleného soustřeďování materiálově využitelných odpadů (papír a lepenka, plast vč. náp. kartonu). Následně bude tento vyseparovaný odpad materiálově využit, čímž se sníží množství SKO ukládaného na skládky.

2.1.2023 15:21:40 | přečteno 363x | p.prochazkova | Celý článek
 

Přístavba ZŠ U Kostela

7.12.2022 16:24:31 | přečteno 316x | p.prochazkova | Celý článek
 

Rekonstrukce ulice Tyršova

7.12.2022 16:22:41 | přečteno 219x | p.prochazkova | Celý článek
 
Vytvořeno 14.12.2016 8:40:05 | přečteno 1840x | radim.smehlik