Jaroměřice – Změna č. 1

Dne 11.02.2019 byla zastupitelstvem obce Jaroměřice vydána Změna č. 1 územního plánu Jaroměřice opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti dne 27.02.2019.

Vydaná Změna č. 1 územního plánu Jaroměřice (tisk), včetně dokladové části je uložena na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na obci Jaroměřice a na Krajském úřadě Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování.


Vytvořeno 15.10.2018 16:51:35 | přečteno 280x | sona.elfmarkova