Jaroměřice – Změna č. 2

Dne 11.05.2020 byla zastupitelstvem obce Jaroměřice vydána Změna č. 2 územního plán Jaroměřice opatřením obecné povahy, s nabytím účinnosti dne 28.05.2020.

Vydaná Změna č. 2 ÚP Jaroměřice (tisk), včetně dokladové části je uložena na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na OÚ Jaroměřice, na MěÚ Jevíčko a na Krajském úřadě Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování. 

Jedná se pouze o aktualizaci údajů nadřazené územně plánovací dokumentace (PUR ČR, ZUR Pk) a doplnění textové části o úpravu regulativu u plochy občanského vybavení OV, kde byla doplněna podmínka prostorového uspořádání. Z toho důvodu je zde vložena pouze textová část.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruZměna č. 2 UP Jaroměřice.pdf1.09 MB .pdf


Vytvořeno 31.1.2020 7:51:23 | přečteno 362x | sona.elfmarkova