Koruna – Změna č.1

Dne 03.10.2018 byla zastupitelstvem obce Koruna vydána Změna č.1 územního plánu Koruna opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti dne 19.10.2018.

Vydaná Změna č.1 územního plánu Koruna (tisk), včetně dokladové části je uložena na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na obci Koruna a na Krajském úřadě Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování.


Vytvořeno 11.7.2018 7:39:49 | přečteno 262x | sona.elfmarkova