Městečko Trnávka ÚP - Změna č. 1

Dne 26.10.2020 vydalo zastupitelstvo obce Městečko Trnávka Změnu č. 1 územního plánu Městečko Trnávka s nabytím účinnosti dne 11.11.2020.

Vydaná Změna č. 1 územního plánu Městečko Trnávka (tisk), včetně dokladové části je uložena na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na OÚ Městečko Trnávka a na Krajském úřadu Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování.


Vytvořeno 3.5.2019 14:13:15 | přečteno 394x | sona.elfmarkova