Moravská Třebová - Změna č. 4 ÚP

Dne 07.09.2020 byla zastupitelstvem města Moravská Třebová vydána Změna č. 4 územního plánu Moravská Třebová opatřením obecné povahy, s nabytím účinnosti dne 24.09.2020.

Vydaná Změna č. 4 územního plánu Moravská Třebová (tisk), včetně dokladové části je uložena na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na odboru investic a správy majetku MěÚ Moravská Třebová a na Krajském úřadu Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování.

Vytvořeno 12.5.2020 9:27:46 | přečteno 249x | sona.elfmarkova