Rychnov na Moravě ÚP

Dne 15.04.2019 byl zastupitelstvem obce Rychnov na Moravě vydán územní plán Rychnov na Moravě opatřením obecné povahy, s nabytím účinnosti dne 01.05.2019.

Vydaný ÚP Rychnov na Moravě (tisk), včetně dokladové části je uložen na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na OÚ Rychnov na Moravě a na Krajském úřadě Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování.

Vytvořeno 14.11.2017 11:13:15 | přečteno 782x | sona.elfmarkova