Vranová Lhota ÚP - nový

Dne 27.01.2021 schválilo zastupitelstvo obce pořízení územního plánu Vranová Lhota

Oznamujeme projednání návrhu zadání ÚP Vranová Lhota. Návrh zadání je vystaven od 02.02.2021 do 05.03.2021. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit své požadavky na obsah územního plánu. Ve stejné lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad stanovisko, zda má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty sousední obce. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky. K požadavkům dotčených orgánů a krajského úřadu, podnětům sousedních obcí a připomínkám uplatněných po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souborunávrh_zadání_Vran.Lhota-originál1.pdf590.55 KB .pdf

Vytvořeno 1.2.2021 9:39:36 | přečteno 249x | sona.elfmarkova