Vysoká - Změna č. 1 ÚP

Dne 11.12.2020 byla zastupitelstvem obce Vysoká vydána Změna č. 1 územního plán Vysoká opatřením obecné povahy, s nabytím účinnosti dne 29.12.2020.

Vydaná Změna č. 1 ÚP Vysoká (tisk), včetně dokladové části je uložena na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na OÚ Vysoká, na MěÚ Jevíčko a na Krajském úřadě Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování.


Vytvořeno 6.5.2020 10:32:27 | přečteno 359x | sona.elfmarkova