Územní studie - UDÁNSKÝ KOPEC 2020

VIZUALIZACE 3

Územní studie (dále jen ÚS) řeší lokalitu pro bydlení UDÁNSKÝ KOPEC. Záměr se nachází v zastavitelné ploše Z21d, která je vymezená Změnou č. 3 územního plánu města Moravská Třebová. https://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/moravska-trebova-up/uplne-zneni-po-vydani-zmeny-c-3-up.html


Vytvořeno 12.3.2020 8:12:46 | přečteno 526x | jana.tomanova