Pro seniory

Radnice

Moravská Třebová, renesanční perla České republiky 

Prohlídkové okruhy na zámku

Středověká mučírna (40–45 min.)

Mučírna

Právo útrpné je tématem expozice, nazvané Středověká mučírna, která vznikla v roce 2007 ve sklepeních moravskotřebovského zámku. Expozice vás seznámí s nelidskými praktikami tortury. Právě zde můžete pocítit hrůznou atmosféru mučírny i katovny a na vlastní kůži si vyzkoušet různé mučící nástroje a donucovací prostředky jako je španělská bota, pranýř, palečnice, stolička pro čarodějnice či skřipec.
Moravské Třebové bylo uděleno hrdelní právo kolem roku 1406, katovna a mučírna byla dříve umístěna za hradbami města. Současná expozice v prostorách sklepení bývalého boskovického hradu je připomínkou tohoto tragického období.
Přijďte si vyzkoušet středověk na vlastní kůži!

Do středověké mučírny nelze umožnit bezbariérový přístup.

www.zamekmoravskatrebova.cz

Alchymistická laboratoř Mistra Bonacina (40–45min.)

Laboratoř, obrázek se otevře v novém okně

Nová interaktivní a multimediální expozice Vás zavede do laboratoře Mistra Bonacina, astrologa, alchymisty a dvorního lékaře Ladislava Velena ze Žerotína. Laboratoří Vás provedou tajemní alchymistovi pomocníci, a když se na Vás usměje štěstí, získáte elixír věčného mládí. Seznámíte se nástroji praktické alchymie – křivulemi, alembiky, athanory, dózami, tavící pecí, a podobně. Na vlastní oči uvidíte strážce alchymistovy laboratoře – Golema, zažijete magické alchymistické pokusy, nahlédnete do Žerotínova horoskopu narození a rozpoznáte bohatou alchymistickou symbolikou. Poodhalte roušku tajemství nad věčným koloběhem života a smrti!


Poklady Moravské Třebové (45 - 50 min.)

Měšťanský styl, obrázek se otevře v novém okně

Tento okruh je věnovaný historii zámku a životního stylu od renesance do začátku 20. století. Prohlídka začíná obdobím humanismu a renesance, které zanechalo na zámku nejvýraznější stopu. K nejvýznamnějším exponátům patří tapisérie z počátku 16. století, kterou si Ladislav z Boskovic nechal vyrobit v dnešní Belgii, ještě před tím, ale nechal starý hrad přestavět v raně renesančním stylu.
Jinou významnou osobností, která se významně zapsala do stavebního vývoje zámku, byl Ladislav Velen ze Žerotína, který na svém dvoře hostil řadu umělců, učenců a také alchymistů. Ladislav byl jedním z nejbohatších šlechticů v zemi a nějakou dobu zastával i funkci moravského zemského hejtmana. Zámek nechal na začátku 17. století zvětšit o tři křídla s honosným systémem arkád v manýristickém stylu.

Po bitvě na Bílé hoře musel zemi opustit a zámek připadl pánům z Lichtenštějna, kteří sem přemístili úředníky a správu panství. Prohlídka končí v rytířském sálu z konce 15. století, který je zaklenut pozdně-gotickou klenbou s aliančními erby pánů z Boskovic.

Jak se žilo na venkově (15 min., individuální prohlídka, možná bez průvodce)

Venkovský styl, obrázek se otevře v novém okně

Tato expozice ukazuje styl života našich předků. Přibližuje jejich každodenní život, tak vzdálený našemu současnému způsobu existence. Na Moravskotřebovsku se hodně pěstoval len a tkalo lněné sukno. Návštěvníci si sami mohou vyzkoušet, jak je snadné ovládat tkalcovský stav. Kromě tkalcovského stavu můžete vidět další nástroje na zpracování lnu, zařízení selské jizby či dávný mandl.


Bezbariérový přístup do expozic je možný pouze po předešlé domluvě.

Možnost občerstvení v zámecké kavárně. Ochutnávka tajemných elixírů lásky a zdraví. Volný čas pro soukromé aktivity: (nákup suvenýrů atd..)

Doporučujeme: sladkou svačinku v cukrárně Pod věží nebo oběd v jedné z restaurací na pěší zóně.

Dále pokračujeme prohlídkou muzea a klášterního kostela.

Muzeum

Muzeum, obrázek se otevře v novém okně

Nechte se zlákat na cestu kolem světa. Zcela nová expozice Muzea v Moravské Třebové Vám takové putování umožní. Zažijete vzrušení z poznávání dalekých krajů společně s cestovatelem Ludwigem Holzmeisterem, někdejším mecenášem muzea. Uvidíte unikátní historické sbírky, které si ze svých cest přivezl. V expozici se setkáte s předměty z Indie, Barmy, Tibetu či Japonska. Raritou jsou 4 samurajské meče, jeden dokonce s čepelí z 15. století, kterého ochraňuje japonský mnich Komusó. Samurajské meče nejsou v České republice ve stálé expozici nikde jinde k vidění.

Vrcholem vašeho zážitku bude setkání s egyptskou princeznou Hereret, která žila v Thébách před více než dvěma a půl tisíci lety. Díky počítačovému tomografu a 3D technologii spatříte její skutečnou podobu. Jde o první mumii v České republice, u které odborníci provedli 3D vizualizaci. Nechybí sarkofág s mumií ani animace její tváře.

Unikátní interaktivní a multimediální expozice, oživená zvukovými efekty vám nabízí neopakovatelný zážitek. Po Náprstkově muzeu je tato egyptská sbírka největší v republice.

 www.muzeummoravskatrebova.cz

Kláštěr Františkánů a kláštěrní kostel

Kláštěr Františkánů, obrázek se otevře v novém okně

Klášter i kostel byl dokončen v r. 1690 za finanční podpory majitele panství Jana Ondřeje Lichtenštejna a byl zasvěcen sv. Josefu. Jedná se o nenáročnou stavbu, připomínající strohé stavby kapucínského řádu v době baroka. Kostel má i s vedlejší kaplí sv. Petra osm oltářů. Nejvýznamnějším dílem je socha sv. Josefa z r. 1712, umístěná nad vchodem do kláštera, která je dílem sochaře Jiřího Antonína Heinze. V klášteře je umístěna historická knihovna s cennými svazky. V nádvoří kláštera je možno shlédnout historickou studnu z r. 1704. Naproti kostelu se nachází bývalý ženský klášter z r. 1845, ve kterém byl ústav pro vzdělávání mladých žen.

Procházka na náměstí a volný čas pro nákupy suvenýrů.

Doporučujeme: sladkou svačinku v cukrárně Pod věží nebo oběd v jedné z restaurací na pěší zóně.

Po obědě prohlídka náměstí a kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Radnice

Radnice, obrázek se otevře v novém okně

Pozdně gotická stavba z doby kolem r. 1520, renesančně přestavěná kolem r. 1560. Druhé patro pochází z r. 1824. V budově se dochovaly místnosti s křížovými a síťovymi klenbami, svorníky, polychromovaná žebra, renesanční konzoly, kamenné portály, v zadním traktu arkáda se sgrafitovou omítkou. V pracovně starosty, původně síní konšelů, se zachovala renesanční freska Šalamounův soud z doby kolem r. 1560. Kuriozitou je věž radnice z r. 1521 dostavěná r. 1764, která nemá základy.


Farní kostel Nanebevzetí panny Marie

Původní gotický kostel ze 13. století byl obklopen hřbitovem a kaplemi sv. Antonína a Markéty.Kolem r 1500 byl hřbitov zrušen a přemístěn na Křížový vrch. Po požáru r. 1726 byl kostel přestavěn na barokní. V interiéru je rozsáhlá barokní sochařská a malířská výzdoba, jíž dominují barokní sochy J. F. Pacáka, žáka slavného Matyáše Brauna, malířské fresky od J. T. Suppera a jeho syna Silvestra, oltářní obraz od Josefa Reinische, zlomkovitě se dochovaly vnější i vnitří fresky J. T. Suppera v Loretánské kapli.

Podle zdatnosti účastníků – Křížový vrch (Kalvárie, Kostel Povýšení Sv. Kříže).

Křížová cesta

krizova_cesta.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Barokní sousoší Tří Křížů s postavami Panny Marie, sv. Jana a dvou andělů je dílem sochaře J. Pacáka z let 1730–40. Křížová cesta je tvořena čtyřmi barokními kapličkami, postavenými kolem roku 1723, které měli být součástí velké Křížové cesty začínající ve farním kostele a končící na Kalvárii na Křížovém vrchu.


Kostel povýšení sv. Kříže

V lapidáriu zřízeném z empírové márnice je umístěna řada pozoruhodných renesančních náhrobků z přelomu 16. a 17. století. Jedná se převážně o náhrobky evangelíků, které byly v době rekatolizace po Bílé Hoře odstraňovány a použity k vydláždění kostela. Na hřbitově se nachází i řada hrobů ruských emigrantů, převážně z řad šlechty, kteří působili v letech 1922–35 v ruském gymnáziu ve městě.

Cena okruhu s průvodcem po městě nezahrnuje vstupy.

Prohlídkové okruhy

Zámek

Zámek

 
Laboratoř

Laboratoř

 
Mučírna

Mučírna

 
Radnice

Radnice

 
Měšťanský styl

Měšťanský styl

 
Venkovský styl

Venkovský styl

 
Kláštěr Františkánů

Kláštěr Františkánů

 
Muzeum

Muzeum

 
Aquapark

Aquapark

 
 
Vytvořeno 15.9.2008 13:15:30 - aktualizováno 15.9.2008 13:19:17 | přečteno 2619x | ernest