Strategický plán rozvoje města

 ESF EU

Strategický plán města Moravská Třebová

Projekt:  Moravská Třebová – tvorba SPR a zavedení metody kvality CAF
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0./0.0/16_033/0002822
Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Město Moravská Třebová se rozhodlo zpracovat klíčový strategický dokument “Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová“. V dokumentu budou shrnuty a naplánovány klíčové strategické záměry rozvoje města na několik následujících let.
Město Moravská Třebová se snaží svou budoucnost aktivně ovlivňovat již řadu let. Tento proces realizuje město ve spolupráci s klíčovými partnery, kteří významně ovlivňují rozvoj města. Finální strategický plán, který byl schválen zastupitelstvem města dne 3.9.2018 je k dispozici na těchto stránkách, spolu s dalšími dokumenty jako je průzkum podnikatelského prostředí, průzkum spokojenosti obyvatelstva a profil města.

ikona souboruStrategický plán rozvoje města
ikona souboruProfil města
ikona souboruPSO
ikona souboruPPP

Zastupitelstvo města schválilo dodatek ke Strategickému plánu rozvoje města usnesením č. 481/Z/070920 ze dne 7. 9. 2020.
ikona souboruAktualizace SPR - dodatek školství

Archiv:

Strategický plán města z roku 2008. Zastupitelstvo města schválilo Strategický plán rozvoje města do roku 2020 na svém jednání dne 29.10.2008 us­nesením číslo 431/Z/291008.

Vytvořeno 19.9.2018 9:20:31 | přečteno 2154x | p.prochazkova