ÚAP - aktualizace 2010

Aktualizace Územně analytických podkladů ORP Moravská Třebová 2010 

iop.jpgeusf.jpgmmr2.PNG

Dne 28.11.2008 byly předány na Krajský úřad Pardubického kraje Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová. ÚAP byly spolufinancovány z prostředku Evropské Unie, Evropského Fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Strukturální fondy EU).

Dle § 28 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je pořizovatel povinen každé 2 roky pořídit úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (dále jen "ÚAP“).

Úplná aktualizace ÚAP pro obec s rozšířenou působností Moravská Třebová byla pořízena v listopadu 2010 na základě aktualizovaných údajů o území zaslaných od jejich poskytovatelů. Aktualizaci provedl odbor výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová ve spolupráci s firmou Ekotoxa, s.r.o., Brno.

Dne 17.12.2010 byla předána na Krajský úřad Pardubického kraje Aktualizace Územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová.

Obsah úplné aktualizace ÚAP Moravská Třebová:

Textová část 

Grafická část

Podlady pro rozbor udržitelného rozvoje území

 1. Výkres hodnot
  • ikona souboruLegenda
  • ikona souboruMapa A
  • ikona souboruMapa B
  • výkres záměrů
  • výkres limitů

  Rozbor udržitelného rozvoje území

  1. problémový výkres
  Vytvořeno 6.1.2011 8:19:56 - aktualizováno 12.8.2013 10:14:22 | přečteno 720x | ernest