ÚAP - aktualizace 2012

2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Moravská Třebová 2012

iop.jpgeusf.jpgmmr2.PNG

Dne 28.11.2008 byly předány na Krajský úřad Pardubického kraje Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová. ÚAP byly spolufinancovány z prostředku Evropské Unie, Evropského Fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Strukturální fondy EU).

Dle § 28 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je pořizovatel povinen každé 2 roky pořídit úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (dále jen "ÚAP“).

Úplná aktualizace ÚAP pro obec s rozšířenou působností Moravská Třebová byla pořízena v listopadu 2010 na základě aktualizovaných údajů o území zaslaných od jejich poskytovatelů. Aktualizaci provedl odbor výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová ve spolupráci s firmou Ekotoxa, s.r.o., Brno.

2. úplná aktualizace ÚAP správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová byla pořízena v listopadu 2012 na základě aktualizovaných údajů o území zaslaných od jejich poskytovatelů. Aktualizaci provedl odbor výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová ve spolupráci s firmou Ekotoxa, s.r.o., Brno.

Dne 19.12.2012 byla předána na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Moravská Třebová 2012.

Obsah 2. úplné aktualizace ÚAP ORP Moravská Třebová 2012:

Textová část

Grafická část

Podlady pro rozbor udržitelného rozvoje území

 1. Výkres hodnot
  • Legenda
  • Mapa A
  • Mapa B
 2. výkres záměrů
  • Legenda
  • Mapa A
  • Mapa B
 3. výkres limitů
  • Legenda
  • Mapa 1
  • Mapa 2
  • Mapa 3
  • Mapa 4
  • Mapa 5
  • Mapa 6
  • Mapa 7
  • Mapa 8
  • Mapa 9

Rozbor udržitelného rozvoje území

 1. problémový výkres
  • Legenda
  • Mapa A
  • Mapa B

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

V ORP Moravská Třebová je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,:

A067 – Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A068 – Vodovodní síť vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A069 – Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A070 – Síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A072 – Elektrická stanice vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A073 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A074 – Technologický objekt zásobování plynem vč. ochranného pásma

Grafická část

A075 – Vedení plynovodu vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A076 – Technologický objekt zásobování jinými produkty vč. ochranného pásma

Grafická část

 • A076

A080 – teplovod vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A081 – Elektronické komunikační zařízení vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A082 – Komunikační vedení vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

Vytvořeno 9.1.2013 9:07:17 - aktualizováno 29.10.2014 9:08:27 | přečteno 761x | ernest