ÚAP - aktualizace 2014

3.úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Moravská Třebová 2014

Dle § 28 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je pořizovatel povinen každé 2 roky pořídit úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (dále jen "ÚAP“).

Textová

Grafická část

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

 1. Výkres hodnot
  • ikona souboruLegenda
  • ikona souboruMapa A
  • ikona souboruMapa B
  • výkres záměrů
  • výkres limitů

  Rozbor udržitelného rozvoje území

  1. problémový výkres

  Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

  Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

  V ORP Moravská Třebová je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,:

  A067 – Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma

  Textová část

  Grafická část

  A068 – Vodovodní síť vč. ochranného pásma

  Textová část

  Grafická část

  A069 – Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. ochranného pásma

  Textová část

  Grafická část

  A070 – Síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma

  Textová část

  Grafická část

  A072 – Elektrická stanice vč. ochranného pásma

  Textová část

  Grafická část

  A073 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma

  Textová část

  Grafická část

  A074 – Technologický objekt zásobování plynem vč. ochranného pásma

  Textová část

  Grafická část

  A075 – Vedení plynovodu vč. ochranného pásma

  Textová část

  Grafická část

  A081 – Elektronické komunikační zařízení vč. ochranného pásma

  Textová část

  Grafická část

  A082 – Komunikační vedení vč. ochranného pásma

  Textová část

  Grafická část

  Vytvořeno 3.3.2016 11:04:22 | přečteno 836x | ernest