Dětřichov u Moravské Třebové ÚP

Dne 11.02.2011 byl zastupitelstvem obce Dětřichov u Moravské Třebové vydán územní plán opatřením obecné povahy, s nabytím účinnosti dne 01.03.2011.

Vydaný ÚP Dětřichov u Moravské Třebové(tisk), včetně dokladové části je uložen na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na OÚ Dětřichov u Moravské Třebové, na Krajském úřadě Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování.

Vytvořeno 3.3.2016 14:10:17 | přečteno 731x | ernest