Cyklostezka podél silnice III/36825, Moravská Třebová - Jevíčská

Náklady: 844.359 Kč bez DPH

  • z toho příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky 85 % z uznatelných nákladů
  • ostatní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů

Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

Popis:

Stavba se nachází v prostoru ulice Jevíčská. Navržená cyklostezka o délce 337,60 m a šířce 2,00 m začíná v křižovatce ulic Jevíčská a Dvorní a pokračuje podél oplocení vojenského areálu až do prostoru vjezdu do vojenského areálu, kde končí a cyklistická doprava je převedena zpět na komunikaci III/36825.

Přínosy projektu:

Cyklostezka odkloní cyklistickou dopravu z ulice Jevíčské v uvedeném úseku. Zajistí komfort pro cyklisty a bezpečné vedení cyklistické dopravy mimo komunikaci s velkou frekvencí vozidel.

Vytvořeno 15.7.2014 9:24:26 | přečteno 461x | ernest