Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace IT infrastruktury TC Moravská Třebová

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku na dodávky. s názvem

„Elektronizace agendy rady/zastupitelstva města a projektového řízení“

ikona souboru00_Zadavaci_do­kumentace.pdf
ikona souboruPriloha_c._1_1_kry­ci_list1._cas­t.doc
ikona souboruPriloha_c._1_2_kry­ci_list2._cas­t.doc
ikona souboruPriloha_c._2_1_spe­cifikace_pred­metu_zakazky._cast_RM_ZM.doc
ikona souboruPriloha_c._2_2_spe­cifikace_pred­metu_zakazky._cast_PR.docx
ikona souboruPriloha_c._3_1_ces­tne_prohlaseni_k_ZjPR._cast.docx
ikona souboruPriloha_c._3_2_ces­tne_prohlaseni_k_ZjPR._cast.docx
ikona souboruPriloha_c._4_1_ces­tne_prohlaseni_ak­ceptace1._cas­t.docx
ikona souboruPriloha_c._4_2_ces­tne_prohlaseni_ak­ceptace2._cas­t.docx
ikona souboruPriloha_c._5_1_za­vazny_navrh_ob­chodnich_podmi­nek1._cast_RM_ZM­.doc
ikona souboruPriloha_c._5_1_za­vazny_navrh_ob­chodnich_podmi­nek1._cast_RM_ZM_SLA­.doc
ikona souboruPriloha_c._5_2_za­vazny_navrh_ob­chodnich_podmi­nek2._cast_PR­.doc
ikona souboruPriloha_c._5_2_za­vazny_navrh_ob­chodnich_podmi­nek2._cast_PR_SLA­.doc
ikona souboruPriloha_c._6_1_CP_§_6­8_1._cast.docx ikona souboruPriloha_c._6_2_CP_§_6­8_2._cast.docx
ikona souboruPriloha_c._7_1_proh­laseni_uchaze­ce_o_splneni_technic­kych_parametru._cast.docx
ikona souboruPriloha_c._7_2_proh­laseni_uchaze­ce_o_splneni_technic­kych_parametru._cast.docx
ikona souboru01_dodatecne_in­fo1_verze_06102014­.pdf
ikona souboru01_dodatecne_in­fo2_verze_10102014­.pdf

„Elektronizace správních řízení v oblasti životního prostředí“

ikona souboru00_Zadavaci_do­kumentace.pdf
ikona souboru01_Priloha_c._1_kry­ci_list.doc
ikona souboru02_Priloha_c._2_spe­cifikace_pred­metu_dodavky.docx
ikona souboru03_Priloha_c._3_ces­tne_prohlaseni_k_ZjPR­.docx
ikona souboru04_Priloha_c._4_ces­tne_prohlaseni_ak­ceptace.docx
ikona souboru05_Priloha_c._5_1_Im­plementacni_smlou­va.doc
ikona souboru05_Priloha_c._5_2_Li­cencni_smlouva­.doc
ikona souboru05_Priloha_c._5_3_Ser­visni_smlouva­.doc
ikona souboru06_Priloha_c._6_sez­nam_subdodava­telu.doc
ikona souboru07_Priloha_c._7_CP_§_68­.docx

Vytvořeno 20.10.2014 14:00:10 | přečteno 567x | ernest