Infrastruktura pro sport a volný čas

banner.png

Celkové náklady: 44 812 754 Kč

Z toho dotace: 22 550 000 Kč ROP NUTS II. Severovýchod

Zhotovitel: Matoušek CZ a.s. Brno

Popis:

Díky první etapě projektu „Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové“ se zimní stadion dočkal významné rekonstrukce a dostavby. „Hlavní součástí projektu bylo vybudování východní tribuny zimního stadionu, sociálního zázemí, bufetu, parkoviště, fitness centra, sauny a spinning centra. V neposlední řadě se tyto úpravy týkaly bezpečnostních opatření, zejména se jedná o evakuační požární systém s rozhlasem. Kvalitněji je také řešeno odvětrávání haly,“ sdělil místostarosta města Václav Mačát.

Objekt zimního stadionu nabízí zázemí pro sportovní aktivity široké veřejnosti celého moravskotřebovského a jevíčského regionu. Výstavba nového objektu tedy nepředstavovala pouhou modernizaci stávající stavby. Výstavba nové tribuny s moderním zázemím umožní intenzivní využívání objektu i mimo zimní sezónu. Díky modernizaci stadionu se mohou občané města těšit na nejrůznější sportovní akce, pro které dosud nebylo místo například pořádání turnajů v in-line hokeji, tenise, beachových sportech a podobně. Z uvedeného plyne, že objekt je zaměřen na širokou sportovní veřejnost města a celého regionu.

Projekt Infrastruktury pro sport a volný čas v Moravské Třebové je velice promyšlenou stavbou, která revitalizuje dané území. Doplňuje stávající sportoviště, soustředěné do sportovního areálu, kde je fotbalový stadion, tenisové kurty, objekt pro stolní tenis a v neposlední řadě moderní aquapark. V návaznosti na další projekty je tak vytvořen moderní komplex sportovního vyžití trávení volného času a relaxace. Objekt odpovídá svojí kapacitou a funkčním vybavením potřebám města a celého regionu. V rámci navrženého řešení je počítáno s přístupem a pohybem handicapovaných o­sob.

Dostavbou zimního stadionu se jeho celková kapacita zvýšila na 1160 osob a vybudováno bylo 79 parkovacích míst, která budou sloužit pro veškerá sportoviště v této lokalitě. Zimní stadion je součástí sportovního areálu, kde se v zimní sezóně koncentruje poměrně velké množství sportovní veřejnosti. Nezanedbatelnou skutečností jsou proto požadavky, které kladou hygienické a bezpečnostní předpisy na podobný typ objektů.

PřílohaVelikost
ikona souboruEXT TRIBUNA270.85 KB
ikona souboruEXT VSTUP280.18 KB
ikona souboruOtevreni stadionu 165182.35 KB
Vytvořeno 17.1.2013 8:52:16 | přečteno 1390x | ernest