Kanalizace ulice Jevíčská

Náklady: 4.652.187 Kč bez DPH

Zhotovitel:

ARROW, spol. s r.o

Popis:

Cílem projektu je výstavba jednotné kanalizace v části ulice Jevíčská. Bude uloženo nové kanalizační potrubí z hladkých plastových trub o celkové délce 425,40 m. Současný stav kanalizace v této části ulice je havarijní.

V současné době je jednotná kanalizace v ulici Jevíčská vedena v chodníku této ulice pod stávající zástavbou. V části chodníku je rovněž veden stávající plynovod a z tohoto důvodu by nebyly, při požadované rekonstrukci jednotné kanalizace, dodrženy odstupové vzdálenosti těchto inženýrských sítí. V ulici Jevíčská se rovněž předpokládá výměna stávajícího vodovodního potrubí. Po dokončení výstavby kanalizace a přípojek, bude provedena výstavba nového vodovodního řadu, přepojení přípojek do objektů a následně bude třeba upravit zpevněné plochy v okolí stavby do původního stavu, předpokládá se provedení nového chodníku v této části ulice Jevíčská a rovněž vyfrézování a opětovné položení živičného krytu alespoň jednoho jízdního pruhu dotčené komunikace.

Vytvořeno 27.11.2014 8:43:00 | přečteno 488x | ernest