Lokalita Strážnického

Celkové náklady: 3 400 000 Kč

Z toho dotace: 500 000 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj

Zhotovitel: Colas CZ, a.s.

Popis:

V lokalitě mezi ulicemi Strážnického a Pod Hamry proběhla výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 10 parcel určených k zástavbě rodinnými domy. Projekt vyřešil propojení ulic Strážnického a Nerudova. V rámci projektu vznikla zpevněná místní komunikace pro příjezd a přístup k budoucím rodinným domům, rozvody pitné vody, plynu, elektřiny a kanalizace. Technická infrastruktura pro 10 rodinných domů byla již dokončena a zkolaudována. Kolaudační souhlasy na všechny části stavby byly vydány v srpnu roku 2012. Ministerstvem pro místní rozvoj bylo vydáno v listopadu roku 2012 závěrečné vyhodnocení akce.

Vytvořeno 15.3.2013 13:09:39 | přečteno 531x | ernest