Mosty a lávky pro úpravu Stříbrného potoka v Boršově

Náklady: 4 541 697 Kč bez DPH (I. etapa r. 2013)

Zhotovitel:

MATOUŠEK CZ a.s.

Popis:

Město Moravská Třebová, je investorem akce „Mosty a lávky pro úpravu Stříbrného potoka v Boršově,“ zpracovaný projekční firmou OPTIMA spol. s r.o. Projekt, který řeší opravy a stavby mostů a ostatní stavební objekty, navazuje na probíhající protipovodňové úpravy Stříbrného potoka v Boršově, realizované Lesy České republiky, s. p., správcem toku.

Podstatou projektu „Mosty a lávky pro úpravu Stříbrného potoka v Boršově“ je výstavba 12 mostů (na místě stávajících mostů a propustků), oprava 4 mostů a odstranění jedné lávky. Stavba dále obsahuje 3 ks propustků na svodnících a 3 objekty přeložek sdělovacích kabelů pro výstavbu mostních objektů.

V roce 2013 bude realizováno 10 mostů a přeložky kabelů. Další stavební objekty, novostavby a opravy, které budou nezbytné pro úspěšné dokončení projektu, budou předmětem jednání a po upřesnění budou vybudovány a městem financovány v dalším období, od roku 2014.

Přínosy projektu:

Stavba přinese zlepšení průtočnosti Stříbrného potoka a zabránění případných škod při povodňových průtocích. V dané lokalitě se také zlepší dopravní obslužnost v částech obce s nově budovanými mostními objekty.

Vytvořeno 22.8.2013 15:23:14 | přečteno 421x | ernest