Propustek v ulici Nádražní

Náklady: 935 053 Kč bez DPH

Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o.

Popis:

Propustek je umístěn v místní komunikaci ulice Nádražní. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího trubního propustku z železobetonových trub, který je v nevyhovujícím technickém stavu. Stávající propustek vytváří bodovou závadu na místní komunikaci – zúžení z volné šířky komunikace ze 7,5 m na 5,1 m ohraničené provizorním zábradlím. Je navrženo odstranění stávající konstrukce trubního propustku a jeho nahrazení rámovým propustkem. Vtok i výtok bude opevněn žulovou dlažbou do betonového lože se zajišťovacím prahem kolmo na tok.

Přínosy projektu:

Dojde ke zvýšení průtočnosti stávajícího nekapacitního trubního propustku a k zvýšení bezpečnosti a plynulosti na místní komunikaci – dojde k odstranění bodové závady na místní komunikaci.

Vytvořeno 22.8.2013 15:19:02 | přečteno 464x | ernest