Regenerace Městské památkové rezervace - objekty v majetku města

1. Obnova fasády radnice ze dvora č.p. 32

Náklady: 298.096 Kč bez DPH z toho dotace MK ČR 149.000 Kč
Zhotovitel:

Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová

Popis:

Jedná se o dvorní část radnice. Objekt radnice je nemovitou kulturní památkou. Stávající fasáda je úměrná stáří a prováděné údržbě. Budou provedeny nové omítky vč. sanačních omítek v nutném rozsahu a nátěr fasádní silikátovou barvou v celé ploše.

Přínosy projektu:

Obnova Městské památkové rezervace.

2. Oprava korouhve na věži radnice č.p. 32

Náklady: 34.256 Kč bez DPH z toho dotace MK ČR 17.000 Kč
Zhotovitel:

Jiří Kobylka, Jiráskova 1386/105, 571 01 Moravská Třebová

Popis:

V loňském roce hrozilo zřícení poškozené orlice a proto bylo provedeno sejmutí orlice z lana upevněného na kopuli a pořízení podrobné fotodokumentace stavu kopule věže vč. uchycení orlice, korouhve, rámu, hrotu a praporce. Z fotodokumentace vyplynula nutnost opravy korouhve věže.

Přínosy projektu:

Obnova Městské památkové rezervace.

3. Obnova střechy domu ul. Farní č.p. 26

Náklady: 969.493 Kč bez DPH z toho dotace MK ČR 484.000 Kč
Zhotovitel:

KOLP s.r.o., Kamenná 4b, 63900 Brno, Provozovna: Dr. Janského 1176/36, 57101 Moravská Třebová

Vytvořeno 15.7.2014 9:35:42 | přečteno 428x | ernest