Rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčská, Moravská Třebová

Náklady: 1.185.722 Kč bez DPH

  • z toho příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky 85 % z uznatelných nákladů
  • ostatní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů

Zhotovitel:

Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

Popis:

V ulici Jevíčská bude cca od července 2014 probíhat rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Následovat bude oprava chodníku v souběhu s komunikací III/36825, jedná se o rekonstrukci v úseku od křižovatky s ulicí Mánesova po křižovatku s ulicí Pod Hamry. Chodník v délce 402,97 m a v šíři 1,52 – 2,31 m je navržen ze zámkové dlažby.

Přínosy projektu:

Účelem je úprava chodníku a míst pro přecházení tak, aby vyhovovaly požadavkům na bezpečnost a bezbariérovost.

Vytvořeno 15.7.2014 9:26:36 | přečteno 509x | ernest