Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/368, Moravská Třebová

Náklady: 3.365.187 Kč bez DPH

  • z toho příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky 85 % z uznatelných nákladů
  • ostatní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Popis:

Jedná se o výstavbu stezky pro chodce a cyklisty podél silnice II/368 od okružní křižovatky se silnicí I/35 po místní část Boršov o celkové délce cca 694 m, v šíři 3,00 m. Stezka je navržena ze zámkové dlažby.

Přínosy projektu:

Stavba zajistí bezpečný pohyb chodců a cyklistů v řešené části města, přispěje ke zvýšení úrovně občanské vybavenosti. Stezka bude sloužit jako spojnice místní části Boršov s nákupními středisky, službami a centrem.

Vytvořeno 15.7.2014 9:29:42 | přečteno 527x | ernest