V. etapa regenerace panelového sídliště Západní

Celkové náklady: 8 100 000 Kč

  • z toho dotace: 4 000 000 Kč

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Popis:

V rámci V. ETAPY RPS Západní, Moravská Třebová, došlo k regeneraci dvou bloků tohoto sídliště. Práce spočívaly v rozšíření některých úseků komunikací o parkovací pruh pro stání osobních vozidel, výstavbě nových chodníků u bytových domů č.p. 1–7, č.p. 9–13 a č.p. 102–108, rekonstrukci všech stávajících chodníků, vybudování ploch pro kontejnery na tříděný odpad, vybudování malých dětských hřišť a také vybudování víceúčelového sportovního hřiště. Stavba obsahovala rovněž zpevnění části příjezdové komunikace a plochy mezi řadovými garážemi, rekonstrukce porušené konstrukce úseku vozovky ulice Západní před křižovatkou s ulicí Hřebečskou. V rámci odkanalizování nově budovaných parkovacích ploch se osadily sorpční vpusti. Součástí projektu bylo rovněž doplnění a výměna stávajících sadových stožárů a svítidel veřejného osvětlení uvnitř bloků včetně vyvolaných přeložek kabelového vedení. Projekt rovněž počítal s vegetačními úpravami, které spočívaly v odstranění poškozených, nevzhledných či nevhodně umístěných stromů a keřů a doplnění výsadby za pokácenou zeleň.

Projekt V. ETAPY RPS Západní byl poslední etapou v rámci regenerace panelového sídliště Západní a završil regeneraci tohoto sídliště. Všechny cíle, které stanovené v projektu byly dodrženy. Stavba byla předána v prosinci 2011.

Vytvořeno 15.3.2013 13:14:18 | přečteno 474x | ernest