Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro město Moravská Třebová

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit předložený koncesní projekt zpracovaný firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, pro výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu na svém jednání dne 24.3.2014 usnesením č. 4015/R/240314. Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 14.4.2014 usnesením č. 793/Z/140414 předložený koncesní projekt zpracovaný firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, pro výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Moravská Třebová formou koncesního řízení dle časového harmonogramu uvedeného v koncesním projektu na svém jednání dne 24.3.2014 usnesením č. 4016/R/240314. Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 14.4.2014 usnesením č. 794/Z/140414 výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Moravská Třebová formou koncesního řízení dle časového harmonogramu uvedeného v koncesním projektu.

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 22.6.2015 usnesením č. 144/Z/220615 uzavření koncesní smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Moravská Třebová mezi městem Moravská Třebová a společností VHOS, a.s., se sídlem: Nádražní 1430/6, Moravská Třebová, PSČ 571 01, IČO: 48172901, dle předloženého návrhu. K uzavření koncesní smlouvy bylo dne 16.6.2015 vydáno předchozí stanovisko Ministerstva financí podle § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).

Předpokládaný harmonogram realizace předmětu koncesní smlouvy:

Ukončení koncesního řízení a výběr provozovatele 15. 5. 2015
Předání a převzetí funkce provozovatele 15. 5. – 31. 12. 2015
Obstarání oprávnění k provozování podle ustanovení § 6 ZVaK 30. 9. 2015
Zahájení realizace předmětu koncesní smlouvy 1. 1. 2016
Ukončení realizace předmětu koncesní smlouvy 31. 12. 2025
PřílohaVelikost
ikona souboruKoncesní projekt 21 2 20142.19 MB
Vytvořeno 13.8.2015 14:29:57 | přečteno 479x | ernest