Výměna kanalizace na ulici Garážní

Náklady: 1 092 080 Kč bez DPH

Zhotovitel:

ARROW, spol. s r.o.

Popis:

Předmětem stavby je výměna stávající jednotné kanalizace a napojení všech stávajících kanalizačních přípojek. Stoka je ve špatném technickém stavu. Investorem výměny kanalizace je město Moravská Třebová.

V ulici Garážní budou v roce 2013 probíhat další dvě investiční akce – výměna vodovodu a výstavba STL plynovodních přípojek se současným odpojením ze stávajícího NTL plynovodu.

Po rekonstrukci inženýrských sítí dojde o opravě komunikace na ul. Garážní. Na nákladech na opravu komunikace se budou podílet všichni tři investoři rekonstruovaných sítí – město Moravská Třebová, Skupinový vodovod Moravskotřebovska a RWE. Zhotovitel vzejde z výběrového řízení.

Vytvořeno 22.8.2013 15:12:18 | přečteno 434x | ernest