Hlasování z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 03.11.2014

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 2.
Složení slibu členů zastupitelstva -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3a.
Volební komise -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 3b.
Návrhová komise -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3c.
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 4.
Schválení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 6a.
Stanovení počtu členů rady města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 6b.
Stanovení počtu místostarostů - protinávrh (1 místostarosta)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 12
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Daniela Blahová Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal
Ing. Zděnek Ošťádal      

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 6b.
Stanovení počtu místostarostů - návrh (2 místostarostové)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 5
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner

Proti:
Ing. Daniela Blahová Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal
Ing. Zděnek Ošťádal      

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6c.
Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal
Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7.
Schválení způsobu volby starosty, místostarosty (místostarostů) a dalších členů rady města - protinávrh (tajná volba)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal
Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář    

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
Mgr. Radko Martínek      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 7.
Schválení způsobu volby starosty, místostarosty (místostarostů) a dalších členů rady města - návrh (veřejná volba)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 10
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal
Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 8.
Volba starosty - Ing. Daniela Blahová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal
Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář    

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8.
Volba starosty - JUDr. Miloš Izák
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 9
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Milan König Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zděnek Ošťádal
 Libor Truhlář      

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 9a.
Volba místostarosty (místostarostů) - Ing. Daniela Blahová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal
Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář    

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 9a.
Volba místostarosty (místostarostů) - Ing. Pavel Brettschneider
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 10
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal
Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 9a.
Volba místostarosty (místostarostů) - Ing. Václav Mačát
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 10
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal
Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 9b.
Volba dalších členů rady města - PaedDr. Hana Horská
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 10
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal
Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 9b.
Volba dalších členů rady města - MUDr. Petr Kelča
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 8
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář

Zdrželo se:
Ing. Milan König RNDr. Josef Ošťádal    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 9b.
Volba dalších členů rady města - Mgr. Radko Martínek
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 8
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář

Zdrželo se:
Ing. Milan König RNDr. Josef Ošťádal    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 9b.
Volba dalších členů rady města - Mgr. Miroslav Muselík
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 9
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Milan König Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zděnek Ošťádal
 Libor Truhlář      

Zdrželo se:
 Miroslav Jurenka      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 10.
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 11.
Zřízení výborů zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Ing. Zděnek Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 12.
Zástupci města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Ing. Zděnek Ošťádal Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Milan König
RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář    

Vytvořeno 5.11.2014 14:02:29 | přečteno 636x | ernest