Hlasování z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13.02.2012

Číslo hlasování: 1

Číslo bodu: 0a.
Návrhová komise - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada HorákováPaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek Ludmila Koláčková
Mgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav MačátIng. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal Milan Stejný
 Václav Žáček   Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0b.
Ověřovatelé zápisu - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada HorákováPaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek Ludmila Koláčková
Mgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav MačátIng. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal Milan Stejný
 Václav Žáček   


Nehlasovalo:

PaedDr. Pavlína Baslerová   Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1.
Vnitřní předpis č. 1/2012, Jednací řád Zastupitelstva města Moravská Třebová - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Václav MačátIng. Miloš Mička
Mgr. Miroslav MuselíkRNDr. Josef Ošťádal Milan Stejný Václav Žáček


Zdrželo se:

Ing. Miroslav Krejčí Josef Odehnal  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1.
Vnitřní předpis č. 1/2012, Jednací řád Zastupitelstva města Moravská Třebová - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2.
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 19.
Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová ­ odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav MuselíkRNDr. Josef Ošťádal Milan Stejný
 Václav Žáček   


Zdrželo se:

 Josef Odehnal   Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/1.
Doporučení finančního výboru schválená zastupitelstvem města 05.12.2011 - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/2.
Doporučení kontrolního výboru schválení zastupitelstvem města 05.12.2011 - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3.
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 01.02.2012 - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4.
Dílčí přezkoumání hospodaření města Moravská Třebová - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 5.
Závěrečná rozpočtová úprava 2011 - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 6.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 7.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2007, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada HorákováPaedDr. Hana Horská
Ing. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek Ludmila Koláčková
Mgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav MačátIng. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal Václav Žáček


Zdrželo se:

 Milan Stejný   


Nehlasovalo:

PaedDr. Pavlína Baslerová   Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 8.
(Anti)memorandum, dokument předložený Asociací českých a moravských nemocnic radě města - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 5
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada HorákováPaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš IzákMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Mgr. Miroslav Muselík Josef Odehnal Václav Žáček 


Proti:

PaedDr. Pavlína BaslerováIng. Pavel CharvátIng. Miloš MičkaRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný   


Zdrželo se:

Ing. Josef Jílek Ludmila Koláčková  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 9.
Vyhodnocení kontrol (3. a 4. čtvrtletí roku 2011) na zapojení podnikatelů do systému sběru a třídění komunálního odpadu v rámci města Moravská Třebová - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 10.
Zpráva o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden až prosinec 2011 - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 11.
Zpráva o vyhodnocení bezpečnostní situace Obvodního oddělení Policie ČR Moravská Třebová za rok 2011 - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 12.
Výkup nemovitosti ­ pozemku parc. č. 2194 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Jiráskova - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek Ludmila Koláčková
Mgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav MačátIng. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal Milan Stejný
 Václav Žáček   Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 13.
Prodej podílu na pozemku parc. č. 158 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Ztracená - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek Ludmila Koláčková
Mgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav MačátIng. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal Milan Stejný
 Václav Žáček   Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 14.
Prodej pozemku parc. č. 2176 a 2219/2 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Horní - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 15.
Prodej pozemku parc. č. 3807/5, 3807/9, 269/2 a 270 vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 16.
Oprava v usnesení rady města č. 1005/R/211111 a zastupitelstva města č. 294/Z/251211 - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 17.
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2611/5 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Nádražní - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 18.
Prodej nemovitostí ­ objektů kotelen - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 18.
Prodej nemovitostí ­ objektů kotelen - 
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Miloš BeyerIng. Pavel Brettschneider Milada Horáková
PaedDr. Hana HorskáIng. Pavel CharvátJUDr. Miloš IzákIng. Josef Jílek
 Ludmila KoláčkováMgr. Peter KopuneczIng. Miroslav KrejčíIng. Václav Mačát
Ing. Miloš MičkaMgr. Miroslav Muselík Josef OdehnalRNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný Václav Žáček  
 
Vytvořeno 22.2.2012 13:33:39 | přečteno 676x | ernest