Hlasování z 16. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 23.07.2012

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0a.
Návrhová komise –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
PaedDr. Pavlí­na Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Bret­tschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Hor­ská Ing. Pavel Char­vát JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Mgr. Peter Ko­punecz Ing. Miroslav Krej­čí Ing. Václav Mačát  Josef Odehnal
RNDr. Josef Oš­ťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka  Václav Žáček


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0b.
Ověřovatelé zápisu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
PaedDr. Pavlí­na Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Bret­tschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Hor­ská Ing. Pavel Char­vát JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Mgr. Peter Ko­punecz Ing. Miroslav Krej­čí Ing. Václav Mačát  Josef Odehnal
RNDr. Josef Oš­ťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka  Václav Žáček


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
PaedDr. Pavlí­na Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Bret­tschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Hor­ská Ing. Pavel Char­vát JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Mgr. Peter Ko­punecz Ing. Miroslav Krej­čí Ing. Václav Mačát  Josef Odehnal
RNDr. Josef Oš­ťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka  Václav Žáček


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1.
Uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve veřejném osvětlení ve městě Moravská Třebová“ –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
PaedDr. Pavlí­na Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Bret­tschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Hor­ská Ing. Pavel Char­vát JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Mgr. Peter Ko­punecz Ing. Miroslav Krej­čí Ing. Václav Mačát  Josef Odehnal
RNDr. Josef Oš­ťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka  Václav Žáček


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2.
Finanční dary občanům za práci ve výborech zastupitelstva města za rok 2011 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
PaedDr. Pavlí­na Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Bret­tschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Hor­ská Ing. Pavel Char­vát JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Mgr. Peter Ko­punecz Ing. Miroslav Krej­čí Ing. Václav Mačát  Josef Odehnal
RNDr. Josef Oš­ťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka  Václav Žáček


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh na uzavření kupní smlouvy a smlouvy o bezúplatném převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
PaedDr. Pavlí­na Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Bret­tschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Hor­ská Ing. Pavel Char­vát JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Mgr. Peter Ko­punecz Ing. Miroslav Krej­čí Ing. Václav Mačát  Josef Odehnal
 Milan Stejný  Zdeněk Stupka    

   Zdrželo se:
RNDr. Josef Oš­ťádal  Václav Žáček    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4.
Prodej pozemku parc. č. 1946/10 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. U Písku –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
PaedDr. Pavlí­na Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Bret­tschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Hor­ská Ing. Pavel Char­vát JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Mgr. Peter Ko­punecz Ing. Miroslav Krej­čí Ing. Václav Mačát  Josef Odehnal
RNDr. Josef Oš­ťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka  Václav Žáček


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5.
Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
PaedDr. Pavlí­na Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Bret­tschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Hor­ská Ing. Pavel Char­vát JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Mgr. Peter Ko­punecz Ing. Miroslav Krej­čí Ing. Václav Mačát  Josef Odehnal
RNDr. Josef Oš­ťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka  Václav Žáček


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6.
Úprava usnesení prodej nemovitostí objektů kotelen –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
PaedDr. Pavlí­na Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Bret­tschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Hor­ská Ing. Pavel Char­vát JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Mgr. Peter Ko­punecz Ing. Miroslav Krej­čí Ing. Václav Mačát  Josef Odehnal
RNDr. Josef Oš­ťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka  Václav Žáček


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7.
Rozpočtové opatření 9/2012 rozpočtu města –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
PaedDr. Pavlí­na Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Bret­tschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Hor­ská Ing. Pavel Char­vát JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Mgr. Peter Ko­punecz Ing. Miroslav Krej­čí Ing. Václav Mačát  Josef Odehnal
RNDr. Josef Oš­ťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka  Václav Žáček


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8.
Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
PaedDr. Pavlí­na Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Bret­tschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Hor­ská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Mgr. Peter Ko­punecz
Ing. Miroslav Krej­čí Ing. Václav Mačát  Josef Odehnal RNDr. Josef Oš­ťádal
 Milan Stejný  Zdeněk Stupka  Václav Žáček  

   Proti:
Ing. Pavel Char­vát      

Vytvořeno 24.7.2012 8:26:42 | přečteno 643x | ernest