Hlasování z 17. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08.02.2021

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 2.
Volba členů volební a návrhové komise -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2.
Volba ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 4.
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 5.
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 01.02.2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 6.
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20.01.2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 7.
Rozpočtová úprava 12/2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář  

Zdrželo se:
Ing. Tomáš Kolkop      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 8.
Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      

Proti:
Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská    

Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Muselík      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 9.
Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za komunální odpad -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 3
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková  

Zdrželo se:
Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 10.
Dodatek č. IV zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 11.
Prodej pozemku parc. č. 3600/3, Sušice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 12.
Prodej pozemku parc. č. 3568/2, Sušice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 13.
Žádost o vrácení kauce - ZM neschvaluje udělení výjimky
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 3
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha  Petr Hanák JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář    

Proti:
Ing. Pavel Brettschneider Ing. Pavel Charvát Ing. Milan König  

Zdrželo se:
Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald PaedDr. Hana Horská Ing. Josef Jílek
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Miroslav Muselík  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 13.
Žádost o vrácení kauce -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 6
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König    

Proti:
RNDr. Milan Blaha JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková
Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal    

Zdrželo se:
 Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Josef Jílek Mgr. Leopold König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 14.
Podání žádosti o dotaci z prostředků SFDI na akci "Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. etapa" -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 15.
Místní plán inkluze - návrh na odložení tisku na následujícíc jednání Mgr. Muselík
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal
 Libor Truhlář      

Proti:
Ing. Pavel Charvát Mgr. Leopold König    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 16.
Prodej pozemků společnosti protechnik -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald
 Petr Hanák PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Libor Truhlář    

Zdrželo se:
Ing. Milan König Ing. Zdeněk Ošťádal    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 17.
Dotace výzva 144 OPŽP: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Mgr. Roman Cápal  Petr Frajvald  Petr Hanák
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal  Libor Truhlář    

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Ing. Tomáš Kolkop    
Vytvořeno 11.2.2021 9:13:15 | přečteno 246x | marek.nemec