Hlasování z 18. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 22.10.2012

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0a.
Návrhová komise -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča Mgr. Peter Kopunecz
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát    

Zdrželo se:
 Ludmila Koláčková      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0b.
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1.
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/1.
Rozbor části pohledávek za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2.
Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva města 03.09.2012 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3.
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.10.2012 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4.
Rozbor hospodaření města k 30.09.2012 a návrh rozpočtových úprav -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 5.
Vyrovnání hospodaření provozu systému kanalizace a ČOV za rok 2012 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 6.
Finanční příspěvek -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 7.
Návrh ceny stočného a vodného na rok 2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Mgr. Pavel Vaňkát    

Zdrželo se:
RNDr. Josef Ošťádal      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 8.
Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová na léta 2013-2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát    

Zdrželo se:
Ing. Pavel Charvát      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 9.
Prohlášení artefaktů za kulturní památky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 10.
Prodej bytových jednotek na ul. Školní v Moravské Třebové -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 11.
Prodej bytových jednotek na ul. Ztracené v Moravské Třebové -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 12.
Dodatek k tisku č. 25 pro zasedání ZM dne 3.9.2012 ­ Bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví města s omezujícími podmínkami - stažení z jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Mgr. Pavel Vaňkát      

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 13.
Prodej pozemku parc. č. 1946/9 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. U Písku -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 13
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Mgr. Pavel Vaňkát      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 14.
Prodej pozemků pod trafostanicemi v obci a katastrálním území Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 13
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Mgr. Pavel Vaňkát      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 15.
Prodej pozemku parc. č. 164 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město, Ul. Ztracená -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 13
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Mgr. Pavel Vaňkát      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 16.
Návrh prodeje nemovitosti ­ podílu stavební parcely č. 2776 na ul. Dr. Janského -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 13
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Mgr. Pavel Vaňkát      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 17.
Prodej pozemku parc. č. 2088/1 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Nerudova -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Mgr. Pavel Vaňkát    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 18.
Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová ­ odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Mgr. Pavel Vaňkát    


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 19.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu Cesta od renesance k baroku -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Mgr. Pavel Vaňkát    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 20.
Zápis z jednání finančního výboru -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Mgr. Pavel Vaňkát    


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 21.
Odstoupení Norberta Budiga z funkce člena výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Mgr. Pavel Vaňkát    

Vytvořeno 23.10.2012 8:22:12 | přečteno 667x | ernest