Hlasování z 2. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01.12.2014

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0b.
Návrhová komise -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0c.
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0d.
Schválení programu - změna pořadí
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0d.
Schválení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 27.
Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová ­ odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 11.
Návrh ceny stočného a vodného na rok 2015 - schválení ceny stočného
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Milan König


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 11.
Návrh ceny stočného a vodného na rok 2015 - informace o návrhu ceny vodného
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Milan König  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1.
Programové prohlášení rady města na volební období 2014 ­- 2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2.
Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2015 - změna času z 15:00 na 17:00
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 8
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář

Proti:
Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2.
Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2015 - doplnění termínu 10.08.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 5
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář

Proti:
Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Josef Odehnal
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
 Milada Horáková MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík      

Nehlasovalo:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Radko Martínek    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2.
Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2015 - změna termínu z 07.09. na 12.10.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 6
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
 Libor Truhlář      

Proti:
Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Václav Mačát
 Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
Ing. Daniela Blahová  Milada Horáková MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
RNDr. Josef Ošťádal      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2.
Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3.
Zástupci města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Petr Vágner

Proti:
Ing. Josef Jílek      

Zdrželo se:
Ing. Daniela Blahová  Miroslav Jurenka  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4.
Pověření místostarostů úkoly v souladu s § 104 zákona o obcích -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop Ing. Miloš Mička


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 5.
Náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města dle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 6.
Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města - veřejná volba
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
RNDr. Josef Ošťádal      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 6.
Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města - předseda finančního výboru - Jurenka
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 6.
Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města - předseda kontrolního výboru - Odehnal
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek Ing. Milan König    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 6.
Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města - předseda výboru pro strategický rozvoj města - Mačát
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 6.
Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města - změna nominace do finančního výboru - Prudil
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner

Proti:
JUDr. Miloš Izák Ing. Václav Mačát    

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider MUDr. Petr Kelča    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 6.
Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města - změna nominace do kontrolního výboru - Jílek
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
 Josef Odehnal      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 6.
Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města - společné hlasování do jednotlivých výborů
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 6.
Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města - členové finančního výboru
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek Ing. Václav Mačát    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 6.
Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města - členové kontrolního výboru
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák  Miroslav Jurenka
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek Ing. Milan König    


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 6.
Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města - členové výboru pro strategický rozvoj města
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
RNDr. Josef Ošťádal      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 7.
Zřízení Kulturní komise rady města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 8.
Návrh rozpočtové úpravy -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
 Miroslav Jurenka      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 9.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
 Miroslav Jurenka  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 10.
Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 12.
Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
 Miroslav Jurenka      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 13.
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU1012/S v rámci realizace dotačního projektu „Cesta od renesance k baroku -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová  Miroslav Jurenka  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 14.
Pořízení nového regulačního plánu Městské památkové rezervace Moravská Třebová - protinávrh na pořízení aktualizace
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 12
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Miroslav Muselík      

Proti:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Ing. Milan König Ing. Miloš Mička  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 14.
Pořízení nového regulačního plánu Městské památkové rezervace Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Milan König      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 15.
Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 16.
Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 17.
Majetek vložený do dobrovolného svazku obcí Skupinová vodovod Moravskotřebovska ­ potvrzení vkladu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 18.
Prodej pozemku parc. č. 942 ul. Lanškrounská -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář
Mgr. Petr Vágner      

Zdrželo se:
Ing. Daniela Blahová  Miroslav Jurenka    


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 19.
Prodej pozemku parc. č. 3664/28 v obci a k. ú. Moravská Třebová část obce Sušice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 20.
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2055/105 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, lokalita Křížový vrch, ul. Strážnického -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Petr Vágner

Proti:
Ing. Daniela Blahová      

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Milan König Ing. Miloš Mička  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 21.
Návrh na podání žádosti o převod pozemku od UZSVM -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 22.
Návrh podání žádosti o bezúplatný převod pozemku od ÚZSVM v kat. území Moravská Třebová, ul. Jevíčská -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 23.
Výkup pozemku parc. č. 3110/15, 3110/16, 3110/17, 3400/, 3396/12, 3072/4, 3398/11 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, část Udánky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Petr Vágner

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Radko Martínek  Libor Truhlář


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 24.
Návrh na podání žádosti o státní účelovou dotaci - hrob Adolfa Cihláře
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 25.
Úhrada dluhu ve splátkách -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
 Miroslav Jurenka MUDr. Petr Kelča Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König
Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal  Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner  

Zdrželo se:
RNDr. Josef Ošťádal      


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 26.
Koncesní řízení na provozování kanalizace -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

Pro:
Ing. Daniela Blahová Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek MUDr. Petr Kelča
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal
 Libor Truhlář Mgr. Petr Vágner    

Zdrželo se:
Mgr. Bc. Lenka Bártová  Miroslav Jurenka    


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 28.
Výběrová řízení na webovém portálu města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Mgr. Bc. Lenka Bártová Ing. Daniela Blahová Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Ing. Tomáš Kolkop Ing. Milan König Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal
 Libor Truhlář      

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Mgr. Roman Cápal  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal Mgr. Petr Vágner  

Vytvořeno 2.12.2014 16:07:36 | přečteno 910x | ernest