Hlasování z 29. zasedání Zastupitelstva Města, konaného dne 10.03.2014

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0a.
Návrhová komise -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí Ing. Václav Mačát
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát  Václav Žáček

Zdrželo se:
 Ludmila Koláčková      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0b.
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát  Václav Žáček

Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Muselík      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát
 Václav Žáček      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1.
Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva města 17.02.2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
 Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí Ing. Václav Mačát
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal RNDr. Josef Ošťádal
 Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát  

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek  Václav Žáček    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2.
Zápis z jednání kontrolního výboru 26.2.2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát
 Václav Žáček      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3.
Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát
 Václav Žáček      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4.
Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát
 Václav Žáček      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4.
Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát
 Václav Žáček      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4.
Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát
 Václav Žáček      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4.
Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 5
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz
Ing. Václav Mačát Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal  Zdeněk Stupka
Mgr. Pavel Vaňkát  Václav Žáček    

Proti:
PaedDr. Pavlína Baslerová Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek Ing. Miloš Mička
RNDr. Josef Ošťádal      

Zdrželo se:
Ing. Miroslav Krejčí  Milan Stejný    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 4.
Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát  Václav Žáček

Zdrželo se:
 Milan Stejný      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4.
Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát  Václav Žáček

Zdrželo se:
 Milan Stejný      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 5.
Rozpočet města na rok 2014 - Navýšení položky běžných výdajů - příspěvek Oblastní charitě Moravská Třebová na zajištění sociálně aktivizační služby Šance pro rodinu ve výši 100.000 Kč (kryté přesunem z provozní rozpočtové rezervy)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 6
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek  Ludmila Koláčková
Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát  Václav Žáček

Proti:
PaedDr. Hana Horská Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí Mgr. Miroslav Muselík
 Josef Odehnal  Milan Stejný    

Zdrželo se:
 Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková JUDr. Miloš Izák
MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát  Zdeněk Stupka  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 5.
Rozpočet města na rok 2014 - Vypuštění položky č. 11 - Knížecí louka - volnočasový areál, in-line stezky - realizace 1. etapy z investičních výdajů v letošním roce
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 15
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

Pro:
 Miloš Beyer Ing. Josef Jílek RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný

Proti:
PaedDr. Pavlína Baslerová Ing. Pavel Brettschneider PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz
Ing. Miroslav Krejčí Ing. Václav Mačát Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
 Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát  Václav Žáček  

Zdrželo se:
 Milada Horáková Ing. Miloš Mička    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 5.
Rozpočet města na rok 2014 - Snížení finančního příspěvku na pořádání Moravskotřebovského maratonu z navržených 40.000 Kč na 20.000 Kč
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 5
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek
 Ludmila Koláčková Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný
 Václav Žáček      

Proti:
Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
Mgr. Pavel Vaňkát      

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák
MUDr. Petr Kelča Ing. Václav Mačát  Zdeněk Stupka  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 5.
Rozpočet města na rok 2014 - Navýšení finančního příspěvku ZO ČSOP Zelené Vendolí z navržených 10.000 Kč na 30.000 Kč
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 4
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider Ing. Pavel Charvát
 Ludmila Koláčková Ing. Miloš Mička RNDr. Josef Ošťádal Mgr. Pavel Vaňkát
 Václav Žáček      

Proti:
Ing. Miroslav Krejčí  Josef Odehnal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka

Zdrželo se:
 Milada Horáková PaedDr. Hana Horská JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča Mgr. Peter Kopunecz Ing. Václav Mačát Mgr. Miroslav Muselík


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 5.
Rozpočet města na rok 2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák MUDr. Petr Kelča
 Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí Ing. Václav Mačát
Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka
Mgr. Pavel Vaňkát  Václav Žáček    

Proti:
RNDr. Josef Ošťádal      

Zdrželo se:
Ing. Josef Jílek Ing. Miloš Mička    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 6.
Smlouvy o poskytnutí investičních dotací a provozních příspěvků z rozpočtu města v roce 2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát
 Václav Žáček      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 7.
Vnitřní předpis č. 3/2014 Pravidla pro schvalování účetní závěrky města Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát
 Václav Žáček      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 8.
Bezúplatný převod pozemků parc. č. 2630/8, 1193/19 a 1194/42 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Nová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát
 Václav Žáček      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 9.
Návrh na zrušení směrnice č. 7/2007 o prodeji bytů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát
 Václav Žáček      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 10.
Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová ­ odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Pro:
PaedDr. Pavlína Baslerová  Miloš Beyer Ing. Pavel Brettschneider  Milada Horáková
PaedDr. Hana Horská Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek
MUDr. Petr Kelča  Ludmila Koláčková Mgr. Peter Kopunecz Ing. Miroslav Krejčí
Ing. Václav Mačát Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík  Josef Odehnal
RNDr. Josef Ošťádal  Milan Stejný  Zdeněk Stupka Mgr. Pavel Vaňkát
 Václav Žáček      

Vytvořeno 18.3.2014 7:45:23 | přečteno 588x | ernest