Kontakty

Pověřený obecní úřad s rozšířenou působností

Městský úřad Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

webové stránky – https://www.moravskatrebova.cz
datová schránka – fqtb4bs
podatelna úřadu – posta@mtrebova.cz
telefon – 461 353 111 (OIC – recepce)
fax – 461 353 074 (budova ul. Olomoucká)

Vyhledávání v seznamu
Název odboru:
JménoFunkceKontaktE-mail

Vedení města

Ing. Miloš MičkaStarosta+420 461 353 132
+420 603 506 901
mmicka@mtrebova.cz
Petr FrajvaldMístostarosta+420 461 353 125
+420 737 305 620
pfrajvald@mtrebova.cz
Ing. Daniela MaixnerováMístostarostka+420 603 586 949dmaixnerova@mtrebova.cz

Tajemnice

Mgr. Tereza SísováTajemnice+420 461 353 127
+420 731 180 465
tsisova@mtrebova.cz

Úsek personalistiky

Bc. Helena BrziakováPersonální agenda+420 461 353 027hbrziakova@mtrebova.cz

Odbor kancelář starosty a tajemníka

Ing. Marek NěmecVedoucí oddělení informačních technologií; zástupce vedoucí odboru+420 461 353 141
+420 603 192 396
mnemec@mtrebova.cz
Bc. Radim Šmehlík, DiS.Správa informačního systému+420 461 353 161
+420 737 213 476
rsmehlik@mtrebova.cz
Bc. Michala Duží MazánkováSekretariát starosty, zahraniční styky+420 461 353 160mduzi@mtrebova.cz
Bc. Pavlína Horáčková, DiS.Sekretariát starosty, propagace města, cestovní ruch, koordinátor svazku obcí Region MTJ, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21+420 461 353 120phorackova@mtrebova.cz
Mgr. Václav DokoupilMluvčí města+420 461 353 139
+420 737 045 783
vdokoupil@mtrebova.cz
Mgr. Bedřich KodymPřestupky, stížnosti, jiné delikty+420 461 353 118bkodym@mtrebova.cz
Dagmar NavrátilováPřestupky, stížnosti, jiné delikty+420 461 353 134dnavratilova@mtrebova.cz
Karel GregorKrizové řízení+420 461 353 191kgregor@mtrebova.cz

Odbor Obecní živnostenský úřad

Bc. Ivana Neubauerová, DiS.Vedoucí odboru, úsek registrace+420 461 353 102
+420 737 273 693
ineubauerova@mtrebova.cz
Irena JankůÚsek registrace+420 461 353 133ijanku@mtrebova.cz
Tomáš KolouchÚsek kontroly a metodiky; zástupce vedoucí odboru+420 461 353 147
+420 605 216 620
tkolouch@mtrebova.cz

Odbor dopravy

Ing. Petr VáclavíkVedoucí odboru dopravy, zkušební komisař, taxislužba, měření emisí+420 461 353 080
+420 737 213 477
pvaclavik@mtrebova.cz
Ing. Libor KocumSilniční hospodářství+420 461 353 087lkocum@mtrebova.cz
Bc. Tomáš Melcher, DiS.Zkušební komisař+420 461 353 084tmelcher@mtrebova.cz
Kateřina ŠulcováRegistr řidičů+420 461 353 081ksulcova@mtrebova.cz
Ivona BělehrádkováRegistr řidičů – bodové hodnocení+420 461 353 083ibelehradkova@mtrebova.cz
Martin Červinka, DiS.Technik registru vozidel+420 461 353 085mcervinka@mtrebova.cz
Růžena UhrovičováRegistr vozidel+420 461 353 082ruhrovicova@mtrebova.cz
Mgr. Hana PrušákováPřestupkové řízení+420 461 353 088hprusakova@mtrebova.cz
Hana Sedláková, DiS.Přestupkové řízení+420 461 353 086hsedlakova@mtrebova.cz

Odbor finanční

Ing. Mgr. Dana BuriánkováVedoucí odboru, rozpočet města+420 461 353 124
+420 603 293 557
dburiankova@mtrebova.cz
Miroslava DvořákováÚčetnictví, veřejné sbírky; zástupce vedoucí odboru+420 461 353 153mdvorakova@mtrebova.cz
Vlasta KalouskováMzdová účetní+420 461 353 113vkalouskova@mtrebova.cz
Drahomíra BarvováFakturace a úhrady, příjmová pokladna+420 461 353 123dbarvova@mtrebova.cz
Ivana MüllerováEvidence majetku města a jeho inventarizace, agenda Fondu rozvoje bydlení+420 461 353 148imullerova@mtrebova.cz
Jana BaboučkováÚčetnictví+420 461 353 146jbabouckova@mtrebova.cz
Jitka VozničkováPohledávky města, univerzita třetího věku+420 461 353 154jvoznickova@mtrebova.cz
Ing. Nikola ŠtanclováRozpočet města, pohledávky města+420 461 353 149nstanclova@mtrebova.cz
Bc. Ivana Kelčová, DiS.Samospráva a státní správa v oblasti školství, žádosti o stipendia, dotace z rozpočtu města (grantový program)+420 461 353 162ikelcova@mtrebova.cz

Odbor investic a správy majetku

Bc. Viera Mazalová, DiS.Vedoucí odboru, realizace Strategického plánu rozvoje města+420 461 353 115
+420 603 173 631
vmazalova@mtrebova.cz
Jana FabianováProdej a evidence nemovitostí; zástupce vedoucí odboru pro agendu majetku a poplatků+420 461 353 130jfabianova@mtrebova.cz
Dagmar PliskováPoplatky za komunální odpad, místní poplatek za užívání veřejného prostranství, vymáhání pohledávek+420 461 353 145dpliskova@mtrebova.cz
Hana MatyášováPoplatky za komunální odpad, poplatek ze psů, VHP+420 461 353 138hmatyasova@mtrebova.cz
Andrea Drozdová ŠramováNájem bytů a nebytových prostor, energetické hospodářství+420 461 353 142adrozdova@mtrebova.cz
Bc. Veronika ŠkrancováNájem pozemků, užívání místních komunikací (zábory), hřbitov, věcná břemena, válečné hroby+420 461 353 131vskrancova@mtrebova.cz
Eva ŠtěpařováPříprava žádostí o dotaci, realizace investičních akcí města, regenerace městské památkové rezervace, péče o památky; zástupce vedoucí odboru pro agendu investic+420 461 353 104
+420 731 428 396
esteparova@mtrebova.cz
Bc. Petra ProcházkováPříprava a realizace investičních akcí města, agenda jednání se Státním pozemkovým úřadem ve věci územního rozvoje+420 461 353 106pprochazkova@mtrebova.cz
Ing. Kristýna IndrováPříprava a realizace investičních akcí města+420 461 353 103
+420 739 223 476
kindrova@mtrebova.cz
Andrea Neuerová, DiS.Příprava a realizace investičních akcí města+420 461 353 105
+420 603 201 917
aneuerova@mtrebova.cz

Odbor sociálních věcí a školství

Bc. Lenka SedlákováVedoucí oddělení sociálních služeb a sociální pomoci, veřejné opatrovnictví, sociální pracovník+420 461 353 051
+420 731 635 570
lsedlakova@mtrebova.cz
Mgr. Aneta VáclavkováSociální kurátor pro dospělé, veřejné opatrovnictví, sociální pracovník+420 461 353 053
+420 732 584 896
avaclavkova@mtrebova.cz
Bc. Milena PáleníkováSociální služby a pomoc, sociální pracovník+420 461 353 052
+420 731 694 015
mpalenikova@mtrebova.cz
Mgr. Marie Hrazděrová, DiS.Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí+420 461 353 058
+420 739 485 032
mhrazderova@mtrebova.cz
Eva Krejčířová, DiS.Sociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 054
+420 731 042 421
ekrejcirova@mtrebova.cz
Bc. Alena KudynováSociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 057
+420 731 699 098
akudynova@mtrebova.cz
Mgr. Magda MacháčkováSociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 059
+420 605 193 087
mmachackova@mtrebova.cz
Mgr. Zdeněk NavrátilSociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 060
+420 731 669 923
znavratil@mtrebova.cz
Mgr. Irena ŠkadrováSociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 050
+420 604 207 808
iskadrova@mtrebova.cz
Eva CinováKomunitní klub - sociální začleňování (ul. Komenského 46, Moravská Třebová - zadní budova)+420 731 136 221
Hana CinováKomunitní klub - sociální začleňování (ul. Komenského 46, Moravská Třebová - zadní budova)+420 731 450 377
Michaela HončíkováKomunitní klub - sociální začleňování (ul. Komenského 46, Moravská Třebová - zadní budova)+420 739 392 475komunitniklub@seznam.cz

Odbor vnitřních věcí

Ing. Pavel ŠafaříkVedoucí odboru+420 461 353 121
+420 603 891 370
psafarik@mtrebova.cz
Lenka NavrátilováVedoucí oddělení správního - evidence obyvatel, zrušení trvalého pobytu, výpis IS, volby; zástupce vedoucího odboru+420 461 353 009lnavratilova@mtrebova.cz
Ivana VaňkátováOddělení správní - evidence obyvatel, úřední deska, ztráty a nálezy+420 461 353 003ivankatova@mtrebova.cz
Ivana RadimeckáOddělení správní - matriční úřad, obřady+420 461 353 135
+420 730 542 597
iradimecka@mtrebova.cz
Martina HorkáOddělení správní - podatelna, výpravna, spisovna+420 461 353 008mhorka@mtrebova.cz
Martina ŘehůřkováOddělení správní - podatelna, výpravna, spisovna+420 461 353 006mrehurkova@mtrebova.cz
Šárka PokornáVedoucí oddělení Občanské informační centrum - evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, Czech POINT+420 461 353 007spokorna@mtrebova.cz
Věra AbrlováOddělení Občanské informační centrum - změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 010vabrlova@mtrebova.cz
Bc. Kamila BarvováOddělení Občanské informační centrum - změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 004kbarvova@mtrebova.cz
Jana DvořákováOddělení Občanské informační centrum - změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 005jdvorakova@mtrebova.cz
Hana ŠimkováOddělení Občanské informační centrum - změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 011hsimkova@mtrebova.cz
Zdeněk BártaTechnické zajištění a údržba budov, vozový park+420 461 353 151
+420 737 200 232
zbarta@mtrebova.cz
Hana Bártová MokrášováHospodářská správa, výdajová pokladna+420 461 353 122hmokrasova@mtrebova.cz

Odbor výstavby a územního plánování

Ing. Dušan SejbalVedoucí odboru, stavební řízení – obce+420 461 353 129
+420 737 272 502
dsejbal@mtrebova.cz
Jiří SovaStavební řízení občané – město; zástupce vedoucího odboru+420 461 353 128jsova@mtrebova.cz
Ing. Eva RückerováPracoviště GIS+420 461 353 030eruckerova@mtrebova.cz
Ing. Soňa ElfmarkováÚzemní plánování+420 461 353 029
+420 604 203 209
selfmarkova@mtrebova.cz
Ing. Helena KocumováPodnikatelé – město+420 461 353 114
+420 603 550 508
hkocumova@mtrebova.cz
Ing. Lenka ChládkováStavební řízení – obce+420 461 353 028
+420 734 780 187
lchladkova@mtrebova.cz
Bc. Blanka ŽouželkováStátní památková péče+420 461 353 020bzouzelkova@mtrebova.cz

Odbor životního prostředí

Ing. Pavel BáčaVedoucí odboru, ochrana ZPF+420 461 353 047
+420 737 273 694
pbaca@mtrebova.cz
Ing. Jiří NechutaLesní hospodářství a myslivost; zástupce vedoucího odboru+420 461 353 046jnechuta@mtrebova.cz
Bc. Veronika CápalováVodní hospodářství+420 461 353 043
+420 605 204 622
vcapalova@mtrebova.cz
Mgr. Klára DonátováVodní hospodářství+420 461 353 042
+420 603 769 083
kdonatova@mtrebova.cz
Bc. Miroslav FlášarOchrana přírody a krajiny a městská zeleň+420 461 353 045
+420 604 496 311
mflasar@mtrebova.cz
Ing. Alena ŽvátorováRybářství, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání a samospráva na úseku odpadového hospodářství (dveře č. 220)+420 461 353 048
+420 604 496 292
azvatorova@mtrebova.cz
Ing. Michaela JankůOdpadové hospodářství, ochrana ovzduší+420 461 353 044mjanku@mtrebova.cz
Ing. Vladimír ČechalOchrana zemědělského půdního fondu a vydávání koordinovaného závazného stanoviska a koordinovaného stanoviska+420 461 353 041vcechal@mtrebova.cz
Vytvořeno 16.12.2015 13:54:44 | přečteno 108819x | tana