Hlasování z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29.03.2021

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 1.
Pozvánka, program jednání zastupitelstva města -

Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 2.
Volba členů volební a návrhové komise -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal
Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář    

Zdrželo se:
Ing. Tomáš Kolkop      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 2.
Volba ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 4.
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 5.
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.03.2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 6.
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22.03.2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 7.
Rozpočet města na rok 2021 - protinávrh Tomáše Kolkopa spočívající v úpravě těchto položek běžných výdajů:
- zimní údržba komunikací - snížení o 900.000 Kč
- monitoring a opravy mostů, správa vodoteče - snížení o 200.000 Kč
- úsporu přesunout do položky údržba, opravy a obnova komunikací včetně parkování - navýšení o 1.100.000 Kč (zejména se zaměřením na bezbariérovost)
- běžná údržba a opravy veřejného osvětlení .- snížení o 510.000 Kč
- kompostárna Hamperk - provoz - snížení o 470.000 Kč
- správa a údržba veřejné zeleně - snížení o 2.500.000 Kč
- správa hřbitovů Moravská Třebová a Boršov - snížení o 250.000 Kč
- úklidové služby - veřejné prostranství - snížení o 1.500.00 Kč
- provoz veřejného wc - snížení o 200.000 Kč
Úsporu z posledních šesti položek ve výši 5.430.000 Kč přesunout do zůstatku prostředků na účtech města.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 14
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Miroslav Muselík    

Proti:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald  Petr Hanák JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Ing. Pavel Charvát  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 7.
Rozpočet města na rok 2021 - protinávrh Tomáše Kolkopa spočívající v úpravě těchto položek běžných výdajů:
- Dům dětí a mládeže - dotace na provoz - navýšení o 578.000 Kč
- Dům dětí a mládeže - ostatní příspěvky (hvězdárna, soutěž mažoretek...) - navýšení na 150.000 Kč
- městská knihovna - snížení rozpočtu o 600.000 Kč
- Mateřské centrum Krůček - navýšení o 100.000 Kč
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 14
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Pavel Brettschneider Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Miroslav Muselík  

Proti:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Ing. Miloš Mička
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    

Zdrželo se:
Mgr. Radko Martínek  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 7.
Rozpočet města na rok 2021 - protinávrh Tomáše Kolkopa spočívající v úpravě těchto položek běžných výdajů:
- kulturní služby - kulturní centrum - navýšení o 500.000 Kč
- informační služby - příspěvek na provoz TIC snížení o 200.000 Kč
- informační služby - náklady na vydávání zpravodaje - snížení o 50.000 Kč
- propagace a prezentace města - snížení o 200.000 Kč
- správa sportovišť - atletický stadion - snížení o 300.000 Kč
- správa sportovišť - aquapark - snížení o 1.000.000 Kč
- správa sportovišť - zimní stadion včetně východní tribuny - snížení o 1.000.000 Kč
- správa dětských hřišť a rozhledny - snížení o 300.000 Kč
- správa areálu na KL - snížení o 200.000 Kč
Úsporu z těchto položek ve výši 2.750.000 Kč přesunout do zůstatku prostředků na účtech města.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 13
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Tomáš Kolkop      

Proti:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald  Petr Hanák JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal
Ing. Martin Sedlák      

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Ing. Pavel Charvát Ing. Milan König Mgr. Miroslav Muselík
 Libor Truhlář      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7.
Rozpočet města na rok 2021 - protinávrh Tomáše Kolkopa spočívající v úpravě těchto položek běžných výdajů: příspěvek na provoz TJ Slovan Moravská Třebová - snížení o 1.500.000 Kč
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 11
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

Pro:
Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Miroslav Muselík    

Proti:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald  Petr Hanák JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek Mgr. Leopold König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Ing. Pavel Charvát  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková
Ing. Milan König  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 7.
Rozpočet města na rok 2021 - protinávrh Leopolda Königa spočívající v přesunutí částky 10.000 Kč z dotace poskytované v rámci grantového programu mezi subjekty BREDY SPORT TEAM Moravská Třebová (snížení o 10.000 Kč) a Řeholní dům menších bratří v Moravské Třebové (navýšení o 10.000 Kč).
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 3
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald Ing. Pavel Charvát Ing. Josef Jílek
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Ing. Miloš Mička
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák    

Proti:
 Petr Hanák JUDr. Miloš Izák Mgr. Radko Martínek  

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Miroslav Muselík  Libor Truhlář    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 7.
Rozpočet města na rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 4
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald  Petr Hanák Ing. Pavel Charvát
JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Ing. Zdeněk Ošťádal
Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář    

Proti:
 Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Miroslav Muselík

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8.
Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a daru z rozpočtu města v roce 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová
Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal
Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář    

Zdrželo se:
Ing. Tomáš Kolkop      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 9.
Uzavření soudního smíru se společností Genext a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 10.
Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 11.
Prodej pozemku parc. č. 3681/1 a pozemku parc. č. 3635/18, část Sušice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 12.
Návrh na bezúplatný převod pozemku -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 13.
Darovací smlouva - pozemky dotčené stavbou nové nemocnice následné péče -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 14.
Žádosti o změny územního plánu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha  Petr Frajvald  Petr Hanák JUDr. Miloš Izák
Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop
Mgr. Leopold König Ing. Milan König Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák
 Libor Truhlář      

Zdrželo se:
Ing. Pavel Brettschneider Ing. Pavel Charvát    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 15.
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 16.
Dodatek ke zřizovací listině Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády - oprava čísla -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 17.
Zrušení dodatku č. IV zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 18.
Místní plán inkluze ­ aktualizace -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík Ing. Zdeněk Ošťádal
Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář    

Zdrželo se:
Mgr. Radko Martínek      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 19.
Návrh laureáta na Cenu města 2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 20.
Motivační a stabilizační pobídky pro lékaře -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

Pro:
RNDr. Milan Blaha Ing. Pavel Brettschneider  Petr Frajvald  Petr Hanák
Ing. Pavel Charvát JUDr. Miloš Izák Ing. Josef Jílek  Miroslav Jurenka
Mgr. Ivana Kantůrková Ing. Tomáš Kolkop Mgr. Leopold König Ing. Milan König
Ing. Daniela Maixnerová Mgr. Radko Martínek Ing. Miloš Mička Mgr. Miroslav Muselík
Ing. Zdeněk Ošťádal Ing. Martin Sedlák  Libor Truhlář  
Vytvořeno 30.3.2021 12:58:08 | přečteno 236x | marek.nemec