Kontakte

Beauftragtes Gemeindeamt mit erweitertem Einzugsgebiet

Stadtamt Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

Webseite – https://www.moravskatrebova.cz
Datenbox – fqtb4bs
Aufgabestelle des Amtes – posta@mtrebova.cz
telefon – 461 353 111 (OIC – Rezeption)
fax – 461 353 074 (Gebäude  Olomoucká )

Vyhledávání v seznamu
Název odboru:
JménoFunkceKontaktE-mail

Vedení města

Ing. Miloš Mička+420 461 353 132
+420 603 506 901
mmicka@mtrebova.cz
Petr Frajvald+420 461 353 125
+420 737 305 620
pfrajvald@mtrebova.cz
Ing. Daniela Maixnerová+420 603 586 949dmaixnerova@mtrebova.cz

Mgr. Tereza Sísová+420 461 353 127
+420 731 180 465
tsisova@mtrebova.cz

Bc. Helena Brziaková+420 461 353 027hbrziakova@mtrebova.cz

Bc. Michala Duží Mazánková+420 461 353 160mduzi@mtrebova.cz
Bc. Pavlína Horáčková, DiS.+420 461 353 120phorackova@mtrebova.cz
Mgr. Václav Dokoupil+420 461 353 139
+420 737 045 783
vdokoupil@mtrebova.cz
Mgr. Bedřich Kodym+420 461 353 118bkodym@mtrebova.cz
Dagmar Navrátilová+420 461 353 134dnavratilova@mtrebova.cz
Ing. Marek Němec+420 461 353 141
+420 603 192 396
mnemec@mtrebova.cz
Bc. Radim Šmehlík, DiS.+420 461 353 161
+420 737 213 476
rsmehlik@mtrebova.cz
Karel Gregor+420 461 353 191kgregor@mtrebova.cz

Bc. Ivana Neubauerová, DiS.+420 461 353 102
+420 737 273 693
ineubauerova@mtrebova.cz
Irena Janků+420 461 353 133ijanku@mtrebova.cz
Tomáš Kolouch+420 461 353 147
+420 605 216 620
tkolouch@mtrebova.cz

Ing. Petr Václavík+420 461 353 080
+420 737 213 477
pvaclavik@mtrebova.cz
Ing. Libor Kocum+420 461 353 087lkocum@mtrebova.cz
Bc. Tomáš Melcher, DiS.+420 461 353 084tmelcher@mtrebova.cz
Kateřina Šulcová+420 461 353 081ksulcova@mtrebova.cz
Ivona Bělehrádková+420 461 353 083ibelehradkova@mtrebova.cz
Martin Červinka, DiS.+420 461 353 085mcervinka@mtrebova.cz
Růžena Uhrovičová+420 461 353 082ruhrovicova@mtrebova.cz
Mgr. Hana Prušáková+420 461 353 088hprusakova@mtrebova.cz
Hana Sedláková, DiS.+420 461 353 086hsedlakova@mtrebova.cz

Ing. Mgr. Dana Buriánková+420 461 353 124
+420 603 293 557
dburiankova@mtrebova.cz
Miroslava Dvořáková+420 461 353 153mdvorakova@mtrebova.cz
Vlasta Kalousková+420 461 353 113vkalouskova@mtrebova.cz
Drahomíra Barvová+420 461 353 123dbarvova@mtrebova.cz
Ivana Müllerová+420 461 353 148imullerova@mtrebova.cz
Jana Baboučková+420 461 353 146jbabouckova@mtrebova.cz
Jitka Vozničková+420 461 353 154jvoznickova@mtrebova.cz
Ing. Nikola Štanclová+420 461 353 149nstanclova@mtrebova.cz
Bc. Ivana Kelčová, DiS.+420 461 353 162ikelcova@mtrebova.cz

Bc. Viera Mazalová, DiS.+420 461 353 115
+420 603 173 631
vmazalova@mtrebova.cz
Jana Fabianová+420 461 353 130jfabianova@mtrebova.cz
Dagmar Plisková+420 461 353 145dpliskova@mtrebova.cz
Hana Matyášová+420 461 353 138hmatyasova@mtrebova.cz
Andrea Drozdová Šramová+420 461 353 142adrozdova@mtrebova.cz
Bc. Veronika Škrancová+420 461 353 131vskrancova@mtrebova.cz
Eva Štěpařová+420 461 353 104
+420 731 428 396
esteparova@mtrebova.cz
Bc. Petra Procházková+420 461 353 106pprochazkova@mtrebova.cz
Ing. Kristýna Indrová+420 461 353 103
+420 739 223 476
kindrova@mtrebova.cz
Andrea Neuerová, DiS.+420 461 353 105
+420 603 201 917
aneuerova@mtrebova.cz

Mgr. Jitka Selingerová+420 461 353 056
+420 731 162 890
jselingerova@mtrebova.cz
Bc. Lenka Sedláková+420 461 353 051
+420 731 635 570
lsedlakova@mtrebova.cz
Bc. Milena Páleníková+420 461 353 052
+420 731 694 015
mpalenikova@mtrebova.cz
Bc. Alena Kudynová+420 461 353 057
+420 731 699 098
akudynova@mtrebova.cz
Mgr. Magda Macháčková+420 461 353 059
+420 605 193 087
mmachackova@mtrebova.cz
Mgr. Zdeněk Navrátil+420 461 353 060
+420 731 669 923
znavratil@mtrebova.cz
Mgr. Irena Škadrová+420 461 353 050
+420 604 207 808
iskadrova@mtrebova.cz
Eva Cinová+420 731 136 221
Hana Cinová+420 731 450 377
Michaela Hončíková+420 739 392 475komunitniklub@seznam.cz

Ing. Pavel Šafařík+420 461 353 121
+420 603 891 370
psafarik@mtrebova.cz
Lenka Navrátilová+420 461 353 009lnavratilova@mtrebova.cz
Ivana Vaňkátová+420 461 353 003ivankatova@mtrebova.cz
Ivana Radimecká+420 461 353 135
+420 730 542 597
iradimecka@mtrebova.cz
Martina Horká+420 461 353 008mhorka@mtrebova.cz
Martina Řehůřková+420 461 353 006mrehurkova@mtrebova.cz
Šárka Pokorná+420 461 353 007spokorna@mtrebova.cz
Věra Abrlová+420 461 353 010vabrlova@mtrebova.cz
Bc. Kamila Barvová+420 461 353 004kbarvova@mtrebova.cz
Jana Dvořáková+420 461 353 005jdvorakova@mtrebova.cz
Hana Šimková+420 461 353 011hsimkova@mtrebova.cz
Zdeněk Bárta+420 461 353 151
+420 737 200 232
zbarta@mtrebova.cz
Hana Bártová Mokrášová+420 461 353 122hmokrasova@mtrebova.cz

Ing. Dušan Sejbal+420 461 353 129
+420 737 272 502
dsejbal@mtrebova.cz
Jiří Sova+420 461 353 128jsova@mtrebova.cz
Ing. Soňa Elfmarková+420 461 353 029
+420 604 203 209
selfmarkova@mtrebova.cz
Ing. Helena Kocumová+420 461 353 114
+420 603 550 508
+420 734 780 187
hkocumova@mtrebova.cz
Ing. Eva Rückerová+420 461 353 028eruckerova@mtrebova.cz
Bc. Blanka Žouželková+420 461 353 020bzouzelkova@mtrebova.cz

Ing. Pavel Báča+420 461 353 047
+420 737 273 694
pbaca@mtrebova.cz
Ing. Jiří Nechuta+420 461 353 046jnechuta@mtrebova.cz
Bc. Veronika Cápalová+420 461 353 043
+420 605 204 622
vcapalova@mtrebova.cz
Mgr. Klára Donátová+420 461 353 042
+420 603 769 083
kdonatova@mtrebova.cz
Bc. Miroslav Flášar+420 461 353 045mflasar@mtrebova.cz
Ing. Alena Žvátorová+420 461 353 048azvatorova@mtrebova.cz
Ing. Michaela Janků+420 461 353 044mjanku@mtrebova.cz
Ing. Vladimír Čechal+420 461 353 041vcechal@mtrebova.cz
Hergestellt 16.12.2015 13:54:44 | gelesen 104265x | tana