Půl tisíciletí gobelínů

zamek gobeliny
Pořadatel: Zámek Moravská Třebová
Místo konání: Zámek
Datum konání: 14.5.2022 až 30.9.2022
Typ akce: Výstava

Podrobný popis:

VÝSTAVA PŮL TISÍCILETÍ GOBELÍNŮ
14. 5.–30. 9. ve výstavních prostorách zámku vždy v otevírací době

V sobotu 14. 5. proběhla na zámku vernisáž jedinečné výstavy šestnácti historických a novodobých gobelínů. Zahájila ji Monika Marhounová, vedoucí Městského muzea Moravská Třebová, do jehož sbírek patří naše vzácná velkoplošná tapisérie Ifigénie u Taurů. Promluvil kurátor výstavy J. T. Strýček, ředitel Moravské gobelínové manufaktury, a Olga Mehešová, která zpracovala obsahovou část. Přítomni byli také zástupci Slezského zemského muzea v Opavě, z jejich sbírek některé z tapisérií pocházejí, a manželé Hradilovi, jakožto soukromí vlastníci několika vystavovaných gobelínů.