VÝSTAVA “MUŽ, KTERÝ ZASTAVIL ČAS”

muž
Pořadatel: Organizace KSMT
Místo konání: Zámek
Datum konání: 10.5.2023 až 18.6.2023 od 10:00 hodin
Typ akce: Výstava

Podrobný popis:

VÝSTAVA “MUŽ, KTERÝ ZASTAVIL ČAS”

10. 5. - 18. 6. / výstavní prostory zámku / v otevírací době zámku

Vstupné: plné 70,- / snížené 50,- /  rodinné 190,-

Interaktivní výstava pro děti i dospělé o Muybridgeově legendární fotografii běžícího koně.

Výstava představuje stroje, jež jsou inspirovány předanimačními technikami.

Za iluzi pohybu je zodpovědný stroboskopický jev, kdy rychlý sled jednotlivých obrazů splyne do pohyblivého toku jen tehdy, když je promítání obrazu přerušováno krátkými fázemi tmy.  Tento efekt objevil anglický přírodovědec Michael Faraday, když se snažil zjistit, proč loukoťové kolo, projíždějící za plaňkovým plotem, vypadá, jako by stálo či dokonce couvalo.

V roce 1873 vyšla ve Francii kniha F. Mareyho o pohybu zvířat. Kniha se dostala do rukou americkému zbohatlíkovi a milovníkovi koní Standfordovi. Američan se v knížce dočetl, že během cvalu nastává okamžik, kdy jsou všechny čtyři nohy zvířete mimo zem. Chtěl mít větší důkaz a tak povolal významného anglického fotografa a vynálezce E. Muybridge. Standford mu nabídnul 25 000 dolarů, aby dokázal, v jaké pozici má kůň nohy při cvalu. Muybridge hned zjistil, že to technicky bude problém, v té době zaznamenaný pohyb vypadal vždy rozmazaně, ke zmrazení pohybu byla zapotřebí rychlá závěrka, která dokáže zachytit pohyb koně za zlomek sekundy. Aby toho Muybridge docílil, tak umístil 12 velkých fotoaparátů do řady podél trati. Fotoaparáty spojovala telegrafická šňůra a v momentě, když běžel kůň, tak proběhl šňůrou a spínal spouště od foťáků. Cesta byla posypána vápnem, aby byl co největší kontrast. V roce 1878 ukázal, že kůň má v jednom momentu všechny čtyři nohy ve vzduchu. Později používal 24 kamer.

Dopad na tehdejší publikum byl obrovský. Umělci v té době byli nadšení i rozčilení, protože Muybridgovy fotky odhalily všechny chyby při ztvárnění různých pozic koně. Nejčastější chybou bylo znázornění běžícího zvířete. Konzultovali s ním malíři (Edgar Degas, Thomas Eakins,..). Muybridge nevědomky připravil půdu pro velkolepý vynález o deset let později, a to byl FILM.

Výstavu autorsky připravilo studio OP&K, umělecká dvojice Pavla Šnajdarová a Ondřej Malý. Její uvedení ve výstavních prostorách zámku v Moravské Třebové zajistilo ve spolupráci se zámkem městské muzeum.