Participativní rozpočet 2022

Tvoříme Moravskou Třebovou – spouštíme hlasování

V letošním roce město Moravská Třebová vyčlenilo 400 000 Kč na realizaci projektů, které v rámci participativního rozpočtu na území celého města navrhli sami občané. O těchto navržených projektech mohou občané hlasovat až do 10. června prostřednictvím ankety Mobilního rozhlasu.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením v letošním roce neproběhlo tradiční veřejné představení projektů. Ve stanoveném termínu bylo letos přijato celkem osm návrhů a všechny po zhodnocení realizovatelnosti postoupily do finálního hlasování. O tom, které projekty skutečně dojdou do fáze realizace, mohou občané rozhodovat až do 10. června prostřednictvím online ankety v Mobilním rozhlasu. Jedinou podmínkou pro hlasování je trvalé bydliště na území města. Výsledky hlasování budou zveřejněny po sečtení všech platných hlasů. 

Přijaté návrhy projektů

  • Projektová dokumentace pro novou hřbitovní cestu v Boršově
  • Dokončení renovace parčíku u pomníku v Boršově
  • DiscGolfPark Moravská Třebová – Etapa 1
  • Rozšíření dětského hřiště v ul. K. Čapka o nové herní prvky
  • Rekreačně sportovní areál Nová cihelna/Špitální kopec 
  • Výletiště u Boršáku - zázemí pro volnočasové aktivity
  • Ohniště v lesíku u potoka Udánky
  • Dřevěné sochy pro děti v Sušicích 

Tyto návrhy byly předány k technické analýze příslušným odborům radnice, ty zhodnotily jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady.

Do hlasování postoupily následující návrhy projektů

1. Projektová dokumentace pro novou hřbitovní cestu v Boršově

Úvozová cesta pod hřbitovní zdí by přispěla ke zlepšení dopravní obslužnosti hřbitova, usnadnění přístupu na hřbitov a ke kostelu pro osoby se sníženou pohyblivostí. V první fázi může být z participativního rozpočtu hrazena projektová dokumentace. 

hodnocení MěÚ
doklad o vlastnickém vztahu k pozemku 

2. Dokončení renovace parčíku u pomníku v Boršově

Nynější stav odpovídá částečné renovaci z participativního rozpočtu z roku 2019. Nově navrhujeme dokončení úpravy trávníku, přidání dvojice laviček, květináčů a výsadbu keřů. Parčík bude lákat svým udržovaným prostředím ke shlukování občanů Boršova a odpočinkovým aktivitám 3. DiscGolfPark Moravská Třebová – Etapa 1

Využití pozemku ke sportovním a pohybovým aktivitám i v letním období, relativně nová populární aktivita/sport, který je realizován nejblíže ve Svitavách a dalších městech pro celé ČR. DiscGolfPark by se mohl nacházet v lokalitě Hřebečská. 4. Rozšíření dětského hřiště v ul. K. Čapka o nové herní prvky

Mezi rodinami je hřiště oblíbené, stávající hrací prvky již kapacitně nevyhovují vysoké návštěvnosti. Doplněním hracích prvků dojde k oživení hřiště, aby si zde mohlo hrát více dětí najednou. 

ikona souborudoklad o vlastnickém vztahu


5. Rekreačně sportovní areál Nová cihelna/Špitální kopec 

V první etapě navrhujeme výstavbu veřejného ohniště s posezením pro cca. 20 lidí a dvěma stolky pro pikniky. Využít bezúdržbové litinové lavičky MONAG z akátového dřeva bez opěrek zad, životnost 30-40 let; litinový stůl PARK s plochou ze smrkových lišt. V dalších letech možno po etapách pokračovat. Vytvořilo by se zde zázemí pro rodiny s dětmi a rekreační sportovce s krásným výhledem na Moravskou Třebovou.

hodnocení MěÚ


6. Výletiště u Boršáku - zázemí pro volnočasové aktivity

Vytvoření zázemí pro veřejnost při vycházkových, běžeckých, rybářských a rozšiřujících se sportovních otužileckých aktivitách. Inspirováno zázemím pro veřejnost i potápěče klubu Medúza na lomu Mrtvák v Březině. Vybudování zpevněné základové plochy s přístřeškem (pergola 4x4m), vybudování veřejného ohniště s posezením v pergole, stojan na kola. 

ikona souborunávrh projektu
hodnocení MěÚ


7. Ohniště v lesíku u potoka Udánky

Zlepšení prostředí pro občany města, zlepšení prostupnosti území, do budoucna zprůchodnění území. Malými úpravami v předprostoru jedné ze šachet by se vytvořilo místo pro setkávání. Zpevněná plocha s ohništěm a grilem zajistí, že lidé přijdou a místo tak ožije. Aktivace místa může být do budoucna katalyzátorem pro obnovení celé lokality a zprůchodnění pěšiny podél potoka.8. Dřevěné sochy pro děti v Sušicích

 Aktuálně se v dané oblasti nachází socha vysloužilého dřevěného krokodýla, který je přes 15 let starý. Je zde travnatá plocha vhodná k umístění dalších soch. Cílem je přidat nové sochy v počtu 8 kusů – krteček, ježek, zajíc (výška cca 1m), želva (půdorys 100x80), žába (80x60) a vláček sestávající z mašinky a dvou vagónků (půdorys 120x60). Všechny sochy budou natřeny kvůli životnosti, zvířátka budou ukotvena na betonovou patku, mašinka a vagónky budou volně použitelné na sezení.
Participativní rozpočet 2022

Participativní rozpočet pokračuje i letos. Přemýšlíte o tom, jak zkrášlit vaše okolí? Chtěli byste doplnit dětské hřiště na veřejném prostranství, zasadit zeleň, instalovat lavičku nebo nové osvětlení? I v letošním roce plánujeme uvolnit finanční prostředky na realizaci jednotlivých návrhů občanů města v předpokládaném objemu do 100 000 Kč na jeden projekt. Návrhy a případné dotazy lze zasílat na adresu rozpocet@mtrebova.cz až do 31. března.

V uplynulém roce jsme na základě vašich návrhů zahájili renovaci vyhlídky u Plačící Anny a prostoru amfiteátru na Křížovém vrchu. Již dříve bylo vybudováno workoutové hřiště, dokončena úprava parčíku u pomníku v Boršově, nebo postavena lanová pyramida pro děti v Sušicích a herní prvky dětského hřiště na návsi v Udánkách. 


ikona souboruPravidla zapojení občanů - participativní rozpočet 2022.pdf


Vytvořeno 26.1.2022 8:30:44 | přečteno 691x | horackova.pavlina