Aktuality

Demolice garáží v ulici Dr. Loubala

Demolice - Dr. Loubala

Dne 16.2.2023 byla zahájena demolice objektu garáží, nacházející se na st.p. 2818, k.ú. Moravská Třebová na jihozápadním okraji města Moravská Třebová, za rodinnými domy v ulici Dr. Loubala. Demolice stávajícího objektu bude prováděna jako postupné odborné rozebrání jednotlivých stavebních konstrukcí za použití drobné mechanizace.

22.2.2023 15:10:46 | přečteno 729x | jonas.krummer | Celý článek
 

Omezení provozu odboru majetku města dne 23. 2.

IMG E2132

Upozorňujeme občany, že dne 23. 2. 2023 bude z provozních důvodu omezen provoz Odboru majetku města. Žádáme proto občany, kteří plánují osobní návštěvu na OMM, aby si svou záležitost pokud možno vyřídili v jiný den. Děkujeme za pochopení.

21.2.2023 15:25:51 | přečteno 111x | jonas.krummer | Celý článek
 

Žádosti o změnu územního plánu

IMG E2132

Na základě obdržených žádostí stavebníků připravujeme pořízení změny č. 8 územního plánu Moravská Třebová. O pořízení změny územního plánu na základě předložených návrhů rozhoduje zastupitelstvo města. Návrh na pořízení změny může podat občan města či fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území města nejpozději do 30. dubna.


20.2.2023 18:15:19 | přečteno 369x | jonas.krummer | Celý článek
 

Dopravní omezení v ulici Svitavská

kruhový objezd - Kaufland II

V pondělí 20. února započne I. etapa budování nového kruhového objezdu (nedaleko restaurace U Komína), který do budoucna zajistí dopravní obslužnost obchodního domu a celé připravované lokality Jihozápad.


16.2.2023 15:10:20 | přečteno 2097x | jonas.krummer | Celý článek
 

Aktuálně vyhlášená výběrová řízení

Výběrové řízení

Nabízíme pracovní příležitosti na pozicích úředník odboru výstavby a územního plánování a strážník městské policie. Pro více podrobností kontaktujte personalistku na telefonním čísle +420 461 353 027 , nebo sledujte úřední desku. 

6.2.2023 13:26:03 | přečteno 716x | jonas.krummer | Celý článek
 

Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.


3.2.2023 14:19:01 | přečteno 693x | jonas.krummer | Celý článek
 

Platby nájemného a pachtovného

IMG E2132

Připomínáme nutnost úhrady plateb nájemného a pachtovného za užívání pozemků ve vlastnictví města. Splatnost poplatku je vždy do 31. března příslušného kalendářního roku. Úhradu poplatku lze provést bezhotovostně na bankovní účet města (19–1929591/0100, nebo 19-1283386349/0800). Druhou možností je hotovostní platba v Občanském informačním centru Městského úřadu Moravská Třebová, ul. Olomoucká. Před stanoveným dnem úhrady již nejsou zasílány složenky.


1.2.2023 13:26:47 | přečteno 416x | jonas.krummer | Celý článek
 

Dopravní omezení v ulici Svitavská

kruhový objezd - Kaufland II

Investor stavby Kauflandu připravuje od 20. února zahájení stavebních prací spojených s budováním nového kruhového objezdu, který v ulici Svitavská (nedaleko restaurace U Komína) do budoucna zajistí dopravní obslužnost obchodního domu a celé připravované lokality Jihozápad. Doprava na komunikaci bude řízena kyvadlově s využitím světelné signalizace, pravděpodobně dojde k dočasnému zrušení zastávky BUS U Komína.

31.1.2023 7:53:47 | přečteno 1385x | jonas.krummer | Celý článek
 

Budovu muzea čeká proměna

Muzeum - projekt

Město Moravská Třebová uspělo s dotační žádostí na celkovou rekonstrukci muzea. „Cílem projektu je rozšíření a modernizace stávajících expozic, včetně provedení nezbytných stavebních úprav v celém objektu, zahrnujících nové podlahy, opravu zázemí a pokladny, zajištění bezbariérovosti, opravu elektroinstalace a dalších sítí. Stavební práce by měly začít koncem letošního roku. Nové expozice si návštěvníci budou moci prohlédnout v roce 2025,“ uvedl místostarosta Miloš Mička.


30.1.2023 14:25:28 | přečteno 416x | jonas.krummer | Celý článek
 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Úřad práce - MT

Jste OSVČ nebo zaměstnavatel a potřebujete vzdělávat či rekvalifikovat sebe, své současné nebo potenciální zaměstnance? Úřad práce ČR nabízí pomoc v projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, který realizuje do 31.12.2023.


30.1.2023 13:28:47 | přečteno 587x | jonas.krummer | Celý článek
 
< předchozí 1 2 [...] 7 8 9 10 11 12 13 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 256 další >