Aktuality

Výběrové řízení na pozici mluvčí města

VŘ mluvčí web

Hledáme nového kolegu. Přidejte se k nám jako mluvčí města. Nabízíme stabilní pracovní místo ve veřejné správě v inspirativním pracovním prostředí a v přátelském kolektivu. 


18.9.2023 15:56:05 | přečteno 853x | petra.jirousova | Celý článek
 

Ulice Nerudova je opět průjezdná

Nerudova01

Během září letošního roku byla dokončena celková oprava ulice Nerudova.

14.9.2023 8:28:03 | přečteno 617x | petra.jirousova | Celý článek
 

Milostivé léto III - vyřešte své dluhy na místních poplatcích

Milostivé léto

Město Moravská Třebová se připojilo do jednorázové oddlužovací akce s názvem Milostivé léto III, jejímž cílem je prominutí dlužného příslušenství místních poplatků (poplatek za komunální odpad a poplatek za psa) včetně exekučních nákladů a nákladů řízení. Tato akce se vztahuje na dluhy, které vznikly do 30. září 2022. Pokud dlužníci do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh a splní další podmínky akce, tak jim penále, úroky a další příslušenství dluhu budou odpuštěny (odpuštění však nelze aplikovat na dluhy, které jsou již ve fázi soudní exekuce).


13.9.2023 10:46:13 | přečteno 536x | petra.jirousova | Celý článek
 

Evropský týden mobility se sdílenými koly

etm nextbikeZM

Město Moravská Třebová se ve dnech 16.-22. září zapojí do kampaně s názvem Evropský týden mobility. Pro uživatele sdílených kol na území města je v tomto termínu díky spolupráci se společností Nextbike připravena možnost výpůjčky s prodlouženou dobou 45 minut zdarma.

13.9.2023 15:32:27 | přečteno 314x | petra.jirousova | Celý článek
 

Pozvánka do Latinské školy

latinka01

V rámci letošních Dnů evropského dědictví bude ve dnech 9.–10. září otevřena pro veřejnost nově zrekonstruovaná budova Latinské školy. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout citlivě opravené prostory významné historické budovy, která patří ke klenotům moravskotřebovského kulturního dědictví.


5.9.2023 13:59:58 | přečteno 531x | petra.jirousova | Celý článek
 

Aktuálně vyhlášená výběrová řízení

Výběrové řízení

Nabízíme pracovní příležitosti na pozicích tiskový/tisková mluvčí města a strážník/strážnice městské policie. Pro více informací kontaktujte personalistku na telefonním čísle +420 461 353 027, nebo sledujte úřední desku.

4.9.2023 14:22:26 | přečteno 785x | petra.jirousova | Celý článek
 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

4.9.2023 14:11:31 | přečteno 555x | petra.jirousova | Celý článek
 

Nová podoba křižovatky U Kubíka

A861D713 2A5D 4ECF 82CC 95640140DCC3

Pardubický kraj dokončil několikaletou opravu vozovky v ulici Lanškrounské, zakončenou letošní revitalizací křižovatky s ulicemi Olomoucká a Komenského. „Jsme rádi, že se realizace tohoto důležitého projektu podařila v rámci dohodnutého harmonogramu a pro občany města tak nevznikly delší dopravní komplikace, než bylo nutné. Moc rád bych poděkoval občanům za jejich trpělivost a vedení Pardubického kraje za podporu při rekonstrukci páteřních komunikací na území města. Současně mohu už i prozradit, že spolu s Pardubickým krajem připravujeme projekt na celkovou rekonstrukci ulice Olomoucké,“ uvedl starosta Pavel Charvát.


31.8.2023 8:22:09 | přečteno 1144x | jonas.krummer | Celý článek
 

Práce na Kunčinském potoce v Moravské Třebové

práce - kunčinský potok

V druhé polovině září 2023 budou zahájeny udržovací práce na Kunčinském potoce v Moravské Třebové. Jedná se o technická opatření a těžení sedimentů pro zkapacitnění průtočného profilu toku v rámci ochrany před povodněmi. Koncem října budou probíhat odvozy sedimentu. 

31.8.2023 9:07:55 | přečteno 388x | jonas.krummer | Celý článek
 

Zajištění retence dešťových vod v Sušicích

rn Sušice

V těchto dnech jsou již dokončeny práce na projektu řešení opatření pro udržitelné a efektivní hospodaření se srážkovou vodou v místní části Sušice. Konkrétně se jednalo o výstavbu retenční nádrže pro zpomalení odtoku srážkových vod.


22.8.2023 13:45:58 | přečteno 1019x | jonas.krummer | Celý článek
 
< předchozí 1 2 [...] 7 8 9 10 11 12 13 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 263 další >