Aktuality

Radnice v Jevíčku a Moravské Třebové se inspirují při rozvoji měst

Návštěva Jevíčka II

Radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr zamířil na pozvání radnice do Jevíčka. Předmětem jednání byly obecní investiční záměry pro letošek i příští roky a možná podpora od Pardubického kraje, ať již finanční či metodická. Jednání se zúčastnili kromě jevíčského starosty Dušana Pávka, místostarosty Miroslava Šafáře a radního Miloslava Parolka také jejich kolegové z Moravské Třebové, starosta Pavel Charvát a místostarosta Václav Dokoupil.

27.2.2023 16:56:16 | přečteno 501x | jonas.krummer | Celý článek
 

Štěpkování větví v ulici Na Stráni

Štěpkování - Na Stráni

Od pátku 10. 3. do neděle 19. 3. budou mít občané možnost na louku v ulici Na Strání navážet větve, které budou zaměstnanci technických služeb od pondělí 30. 3. na místě štěpkovat. Následně bude štěpka ponechána na místě a v případě zájmu si ji občané budou moci odvézt k vlastnímu užití. Poté bude místo vyčištěno.


27.2.2023 15:10:49 | přečteno 482x | jonas.krummer | Celý článek
 

Tvoříme Moravskou Třebovou – přihlas svůj projekt

Hřiště K. Čapka

Participativní rozpočet pokračuje i letos.Přemýšlíte o tom, jak zkrášlit vaše okolí? Chtěli byste doplnit dětské hřiště na veřejném prostranství, zasadit zeleň, instalovat lavičku nebo nové osvětlení? I v letošním roce plánujeme uvolnit finanční prostředky na realizaci jednotlivých návrhů občanů města v předpokládaném objemu do 150 000 Kč na jeden projekt.

24.2.2023 13:58:51 | přečteno 585x | jonas.krummer | Celý článek
 

Možnost úhrady parkovného pomocí aplikace MPLA

MPLA_logo

Od nového roku je v Moravské Třebové možné platit za parkování v centru města pomocí mobilní aplikace MPLA. Pro občany to znamená množství výhod při úhradě parkovného. Při parkování přes mobilní aplikaci má řidič možnost parkovat každý den prvních 20 minut zdarma, což výrazně usnadňuje krátkodobé zastávky v centru.

23.2.2023 14:09:34 | přečteno 941x | jonas.krummer | Celý článek
 

Demolice garáží v ulici Dr. Loubala

Demolice - Dr. Loubala

Dne 16.2.2023 byla zahájena demolice objektu garáží, nacházející se na st.p. 2818, k.ú. Moravská Třebová na jihozápadním okraji města Moravská Třebová, za rodinnými domy v ulici Dr. Loubala. Demolice stávajícího objektu bude prováděna jako postupné odborné rozebrání jednotlivých stavebních konstrukcí za použití drobné mechanizace.

22.2.2023 15:10:46 | přečteno 857x | jonas.krummer | Celý článek
 

Omezení provozu odboru majetku města dne 23. 2.

IMG E2132

Upozorňujeme občany, že dne 23. 2. 2023 bude z provozních důvodu omezen provoz Odboru majetku města. Žádáme proto občany, kteří plánují osobní návštěvu na OMM, aby si svou záležitost pokud možno vyřídili v jiný den. Děkujeme za pochopení.

21.2.2023 15:25:51 | přečteno 133x | jonas.krummer | Celý článek
 

Žádosti o změnu územního plánu

IMG E2132

Na základě obdržených žádostí stavebníků připravujeme pořízení změny č. 8 územního plánu Moravská Třebová. O pořízení změny územního plánu na základě předložených návrhů rozhoduje zastupitelstvo města. Návrh na pořízení změny může podat občan města či fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území města nejpozději do 30. dubna.


20.2.2023 18:15:19 | přečteno 433x | jonas.krummer | Celý článek
 

Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.


3.2.2023 14:19:01 | přečteno 768x | jonas.krummer | Celý článek
 

Platby nájemného a pachtovného

IMG E2132

Připomínáme nutnost úhrady plateb nájemného a pachtovného za užívání pozemků ve vlastnictví města. Splatnost poplatku je vždy do 31. března příslušného kalendářního roku. Úhradu poplatku lze provést bezhotovostně na bankovní účet města (19–1929591/0100, nebo 19-1283386349/0800). Druhou možností je hotovostní platba v Občanském informačním centru Městského úřadu Moravská Třebová, ul. Olomoucká. Před stanoveným dnem úhrady již nejsou zasílány složenky.


1.2.2023 13:26:47 | přečteno 460x | jonas.krummer | Celý článek
 

Dopravní omezení v ulici Svitavská

kruhový objezd - Kaufland II

Investor stavby Kauflandu připravuje od 20. února zahájení stavebních prací spojených s budováním nového kruhového objezdu, který v ulici Svitavská (nedaleko restaurace U Komína) do budoucna zajistí dopravní obslužnost obchodního domu a celé připravované lokality Jihozápad. Doprava na komunikaci bude řízena kyvadlově s využitím světelné signalizace, pravděpodobně dojde k dočasnému zrušení zastávky BUS U Komína.

31.1.2023 7:53:47 | přečteno 1485x | jonas.krummer | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 4 [...] 20 [...] 27 28 29 30 31 32 33 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 258 další >