Kontakty

Pověřený obecní úřad s rozšířenou působností

Městský úřad Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

webové stránky – https://www.moravskatrebova.cz
datová schránka – fqtb4bs
podatelna úřadu – posta@mtrebova.cz
telefon – 461 353 111 (OIC – recepce)
fax – 461 353 074 (budova ul. Olomoucká)

Vyhledávání v seznamu
Zadejte jméno, funkci nebo činnost:
JménoFunkceKontaktE-mail

A

Věra Abrlováoddělení Občanské informační centrum - změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 010vabrlova@mtrebova.cz

B

Jana Baboučkováúčetnictví+420 461 353 146jbabouckova@mtrebova.cz
Ing. Pavel Báčavedoucí odboru, ochrana ZPF+420 461 353 047
+420 737 273 694
pbaca@mtrebova.cz
Zdeněk Bártatechnické zajištění a údržba budov, vozový park+420 461 353 151
+420 737 200 232
zbarta@mtrebova.cz
Hana Bártová Mokrášováhospodářská správa, výdajová pokladna+420 461 353 122hmokrasova@mtrebova.cz
Drahomíra Barvováfakturace a úhrady, příjmová pokladna+420 461 353 123dbarvova@mtrebova.cz
Ivona Bělehrádkováregistr řidičů – bodové hodnocení+420 461 353 083ibelehradkova@mtrebova.cz
Eva Blažkovánájem pozemků, hřbitov, věcná břemena+420 461 353 131eblazkova@mtrebova.cz
Bc. Helena Brziakovápersonální agenda+420 461 353 027hbrziakova@mtrebova.cz
Ing. Mgr. Dana Buriánkovávedoucí odboru, rozpočet města+420 461 353 124
+420 603 293 557
dburiankova@mtrebova.cz

C

Bc. Veronika Cápalovávodní hospodářství+420 461 353 043
+420 605 204 622
vcapalova@mtrebova.cz

Č

Ing. Vladimír Čechalochrana zemědělského půdního fondu a vydávání koordinovaného závazného stanoviska a koordinovaného stanoviska+420 461 353 041vcechal@mtrebova.cz
Martin Červinka, DiS.technik registru vozidel+420 461 353 085mcervinka@mtrebova.cz

D

Mgr. Václav DokoupilMístostarosta+420 461 353 125
+420 737 305 620
vdokoupil@mtrebova.cz
Mgr. Klára Donátovávodní hospodářství+420 461 353 042
+420 603 769 083
kdonatova@mtrebova.cz
Andrea Drozdová Šramovánájem bytů a nebytových prostor, energetické hospodářství+420 461 353 142adrozdova@mtrebova.cz
Bc. Michala Duží Mazánkovásekretariát starosty, zahraniční styky+420 461 353 160mduzi@mtrebova.cz
Miroslava Dvořákováúčetnictví, veřejné sbírky; zástupce vedoucí odboru+420 461 353 153mdvorakova@mtrebova.cz
Jana Dvořákováoddělení Občanské informační centrum - změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 005jdvorakova@mtrebova.cz

E

Ing. Soňa Elfmarkováúzemní plánování+420 461 353 029
+420 604 203 209
selfmarkova@mtrebova.cz

F

Jana Fabianováprodej a evidence nemovitostí; zástupce vedoucí odboru pro agendu majetku a poplatků+420 461 353 130jfabianova@mtrebova.cz
Bc. Miroslav Flášarochrana přírody a krajiny a městská zeleň+420 461 353 045
+420 604 496 311
mflasar@mtrebova.cz

G

Karel Gregorkrizové řízení+420 461 353 191kgregor@mtrebova.cz

H

Ing. Michaela Hečkovávedoucí odboru+420 461 353 115
+420 603 586 949
mheckova@mtrebova.cz
Andrea Hlaváčová, DiS.příprava a realizace investičních akcí města; zástupce vedoucího odboru+420 461 353 105
+420 603 201 917
ahlavacova@mtrebova.cz
Bc. Pavlína Horáčková, DiS.Městské informační centrum, propagace města, cestovní ruch, koordinátor svazku obcí Region MTJ+420 461 353 120
+420 737 874 829
phorackova@mtrebova.cz
Martina Horkáoddělení správní - podatelna, výpravna, spisovna+420 461 353 008mhorka@mtrebova.cz
Mgr. Marie Hrazděrová, DiS.vedoucí odboru, sociálně-právní ochrana dětí, sociální pracovník+420 461 353 056
+420 739 485 032
mhrazderova@mtrebova.cz

Ch

Ing. Pavel CharvátStarosta+420 461 353 132
+420 777 751 853
pcharvat@mtrebova.cz
Ing. Lenka Chládkovápodnikatelé – město+420 461 353 028
+420 734 780 187
lchladkova@mtrebova.cz

I

Ing. Kristýna Indrovápříprava a realizace investičních akcí města, užívání místních komunikací (zábory)+420 461 353 103
+420 739 223 476
kindrova@mtrebova.cz

J

Irena Jankůúsek registrace+420 461 353 133ijanku@mtrebova.cz
Ing. Michaela Jankůodpadové hospodářství, ochrana ovzduší+420 461 353 044mjanku@mtrebova.cz

K

Bc. Ivana Kelčová, DiS.samospráva a státní správa v oblasti školství, žádosti o stipendia, dotace z rozpočtu města (grantový program)+420 461 353 162ikelcova@mtrebova.cz
Mgr. Bedřich Kodympřestupky, stížnosti, jiné delikty+420 461 353 118bkodym@mtrebova.cz
Jana Kolaříkovározpočet města, fakturace+420 461 353 149jkolarikova@mtrebova.cz
Tomáš Kolouchúsek kontroly a metodiky; zástupce vedoucí odboru+420 461 353 147
+420 605 216 620
tkolouch@mtrebova.cz
Eva Krejčířová, DiS.sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče+420 461 353 054
+420 731 042 421
ekrejcirova@mtrebova.cz

M

Mgr. Magda Macháčkovásociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 059
+420 605 193 087
mmachackova@mtrebova.cz
Denisa Machačovápoplatky za komunální odpad, poplatek ze psů a výherní hrací přístroje, válečné hroby+420 461 353 138dmachacova@mtrebova.cz
Petr Matějkavedoucí odboru+420 461 353 143
+420 730 193 262
pmatejka@mtrebova.cz
Bc. Tomáš Melcher, DiS.zkušební komisař+420 461 353 084tmelcher@mtrebova.cz
Ing. Miloš MičkaMístostarosta+420 461 353 166
+420 603 506 901
mmicka@mtrebova.cz
Bc. Kamila Mlejnkovásilniční hospodářství+420 461 353 087kmlejnkova@mtrebova.cz
Ivana Müllerováevidence majetku města a jeho inventarizace, agenda Fondu rozvoje bydlení+420 461 353 148imullerova@mtrebova.cz

N

Mgr. Zdeněk Navrátilsociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 060
+420 731 669 923
znavratil@mtrebova.cz
Dagmar Navrátilovápřestupky, stížnosti, jiné delikty+420 461 353 134dnavratilova@mtrebova.cz
Lenka Navrátilovávedoucí oddělení správního - evidence obyvatel, zrušení trvalého pobytu, výpis IS, volby; zástupce vedoucího odboru+420 461 353 009lnavratilova@mtrebova.cz
Ing. Jiří Nechutalesní hospodářství a myslivost; zástupce vedoucího odboru+420 461 353 046jnechuta@mtrebova.cz
Mgr. Daniela Němcovásociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež+420 461 353 057
+420 731 699 098
dnemcova@mtrebova.cz
Ing. Marek Němecvedoucí oddělení informačních technologií; zástupce vedoucí odboru+420 461 353 141
+420 603 192 396
mnemec@mtrebova.cz
Bc. Ivana Neubauerová, DiS.vedoucí odboru, úsek registrace+420 461 353 102
+420 737 273 693
ineubauerova@mtrebova.cz
Veronika Novákováoddělení správní - podatelna, výpravna+420 461 353 006vnovakova@mtrebova.cz

O

Bc. Petra Odehnalovásekretariát starosty, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21+420 461 353 170podehnalova@mtrebova.cz

P

Bc. Milena Páleníkovásociální služby a pomoc, sociální pracovník+420 461 353 052
+420 731 694 015
mpalenikova@mtrebova.cz
Dagmar Pliskovápoplatky za komunální odpad, místní poplatek za užívání veřejného prostranství, vymáhání pohledávek+420 461 353 145dpliskova@mtrebova.cz
Šárka Pokornávedoucí oddělení Občanské informační centrum - evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, Czech POINT+420 461 353 007spokorna@mtrebova.cz
Bc. Petra Procházkovápříprava a realizace investičních akcí města, agenda jednání se Státním pozemkovým úřadem ve věci územního rozvoje+420 461 353 106
+420 734 872 587
pprochazkova@mtrebova.cz
Mgr. Hana Prušákovápřestupkové řízení; zástupce vedoucího odboru+420 461 353 088hprusakova@mtrebova.cz
Vlasta Přikrylovámzdová účetní+420 461 353 113vprikrylova@mtrebova.cz

R

Ivana Radimeckáoddělení správní - matriční úřad, obřady+420 461 353 135
+420 730 542 597
iradimecka@mtrebova.cz
Ing. Eva Rückerovástavební řízení – obce+420 461 353 114eruckerova@mtrebova.cz
Mgr. Pavla Růžičkováoddělení Občanské informační centrum - změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 004pruzickova@mtrebova.cz

Ř

Martina Řehůřkováoddělení správní - podatelna, výpravna, spisovna+420 461 353 006mrehurkova@mtrebova.cz

S

Hana Sedláková, DiS.přestupkové řízení+420 461 353 086hsedlakova@mtrebova.cz
Bc. Lenka Sedlákovásociální služby a sociální pomoc, veřejné opatrovnictví, sociální pracovník; zástupce vedoucí odboru+420 461 353 051
+420 731 635 570
lsedlakova@mtrebova.cz
Ing. Dušan Sejbalvedoucí odboru, stavební řízení – obce, GIS+420 461 353 129
+420 737 272 502
dsejbal@mtrebova.cz
Mgr. Tereza SísováTajemnice+420 461 353 127
+420 731 180 465
tsisova@mtrebova.cz
Jiří Sovastavební řízení občané – město; zástupce vedoucího odboru+420 461 353 128jsova@mtrebova.cz

Š

Ing. Pavel Šafaříkvedoucí odboru+420 461 353 121
+420 603 891 370
psafarik@mtrebova.cz
Ivana Šafaříkováoddělení správní - evidence obyvatel, zrušení trvalého pobytu, výpis IS, úřední deska, ztráty a nálezy+420 461 353 003isafarikova@mtrebova.cz
Monika Šejnohováreferentka odboru+420 461 353 058msejnohova@mtrebova.cz
Hana Šimkováoddělení Občanské informační centrum - změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 011hsimkova@mtrebova.cz
Mgr. Irena Škadrovásociálně-právní ochrana dětí+420 461 353 050
+420 604 207 808
iskadrova@mtrebova.cz
Bc. Radim Šmehlík, DiS.správa informačního systému+420 461 353 161
+420 737 213 476
rsmehlik@mtrebova.cz
Marie Šmeralová, DiS.Městské informační centrum+420 461 353 177msmeralova@mtrebova.cz
Eva Štěpařovápříprava žádostí o dotaci, realizace investičních akcí města, regenerace městské památkové rezervace, péče o památky+420 461 353 104
+420 731 428 396
esteparova@mtrebova.cz
Kateřina Šulcováregistr řidičů+420 461 353 081ksulcova@mtrebova.cz

U

Růžena Uhrovičováregistr vozidel+420 461 353 082ruhrovicova@mtrebova.cz

V

Ing. arch. Štěpán Vacíkměstský architekt+420 775 347 784architekt@mtrebova.cz
Ing. Petr Václavíkvedoucí odboru, zkušební komisař, taxislužba, měření emisí+420 461 353 080
+420 737 213 477
pvaclavik@mtrebova.cz
Mgr. Aneta Václavkovásociální kurátor pro dospělé, veřejné opatrovnictví, sociální pracovník+420 461 353 053
+420 732 584 896
avaclavkova@mtrebova.cz
Jitka Vozničkovápohledávky města, univerzita třetího věku+420 461 353 154jvoznickova@mtrebova.cz

Ž

Bc. Blanka Žouželkovástátní památková péče+420 461 353 020bzouzelkova@mtrebova.cz
Ing. Alena Žvátorovárybářství, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání a samospráva na úseku odpadového hospodářství (dveře č. 220)+420 461 353 048
+420 604 496 292
azvatorova@mtrebova.cz
Vytvořeno 16.12.2015 13:54:44 | přečteno 195677x | tana