Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Dodatek k dotazu p.Pavlíčkové ze dne 19.3.
V. Dosedla  |  28.3.2018 11:07:56
Dobrý den.
Více jak před rokem jsem byl ujišťován panem Brettschneiderem že doprava v Udánkách se bude řešit.Jak ji město vyřešilo? Tím že u parku na ulici Svitavská byla umístěna dopravní značka která veškerou těžkou dopravu směřuje do Udánek a to i přesto že velké zemědělské stroje a kamiony musí při míjení couvat a nebo najíždět na obrubníky a travnaté krajnice.Jak chcete zabránit v případě zbudování chodníku jeho poškozování?

Děkuji za odpověď. Dosedla.
Odpověděl: Ing. Pavel Brettschneider | 16.5.2018 15:20:48
Dobrý den,
máte pravdu. Říkal jsem, že doprava v Udánkách se bude řešit. První řešení pro bezpečnost chodců je vybudování chodníku, na kterém se již pracuje, a peníze jsou schválené v rozpočtu města na letošní rok. Druhé řešení je snížení rychlosti automobilů. Třetí řešení je dokončení komplexních pozemkových úprav v Moravské Třebové, které mimo jiné řeší plán společných zařízení pro zemědelce - jsou to přístupové cesty na pozemky vlastníků pozemků. Po realizaci těchto úprav se sníží pohyb těžké zemědělské techniky po stávající komunikaci v Udánkách.
Co se týká dopravy jako takové, tak bych si dovedl představit jednosměrnou komunikaci, aby se zamezilo potkávání a vyhýbání nákladních automobilů a tím také poškozování obrubníků a chodníku. Ale to je jen můj názor a je potřeba se zamyslet nad celkovou organizací dopravy ve městě. To si myslím, že bude v krátké době jeden z největších problémů ve městě.

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Legální graffiti stěna
Jan Valda  |  28.2.2018 15:28:57
Dobrý den
bylo by možné zřídit v MT legální graffiti stěnu ?
děkuji - Valda
Odpověděl: Ing. Stanislav Zemánek | 16.5.2018 15:19:20
Dobrý den,
možnosti jsme zvažovali, nepřišli jsme na vhodnou plochu v majetku města. Pokud návrh máte, sdělte mi ho na mou mailovou adresu.

Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
Prosba na TS
Čapkováci  |  11.5.2018 8:22:11
Dobrý den,
chtěl bych poprosit, jestli byste mohli dokončit úpravu okolního terénu mezi bytovkami č.34 a 36 na ulici K.Čapka, kde se vybudovalo nové parkoviště. V zimě to údajně nešlo kvůli špatnému počasí, teď je téměř polovina května....
Jedná se především o dokončení chodníku u bytovky č.36.
Dále by bylo potřeba posekat trávu v celém parčíku a ne jenom obsekat kolem dětského hřiště
Děkuji
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 16.5.2018 15:17:38
Dobrý den, pro dokončení terénních úprav v okolí stavby jsem dnes vyzvala dodavatele stavby, který za úpravu zodpovídá, firmu M- silnice a.s. Je třeba provést finální úpravu terénu, vyčištěni, osetí. Firma přislíbila realizaci do konce příštího týdne. Co se týká nedokončeného kousku chodníku za novými obrubníky, je to jakýsi nedodělek, kterým se řešilo napojení nové stavby parkoviště a stávajícího chodníku. Jelikož to nebylo předmětem dodávky žádného z dodavatelů (ani TSMT, ani M- silnic), bude toto provedeno v nejbližších dnech v režimu běžné údržby.
Dále se ptáte na dokončení celého chodníku před číslem 36. Tento chodník nebyl schválen v rozpočtu města pro rok 2018.
Sekání města probíhá postupně - od frekventovaných lokalit ve středu města. Sekáme bez přestávek již od dubna. Přeji pěkný den.
S pozdravem Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
ulice J.K.Tyla
občan  |  11.5.2018 6:07:28
Dobrý den,zajímalo by mě,proč omezení rychlosti na 40km/h na ulici J.K.Tyla platí pouze po křižovatku u dětského domova.Nebo snad od ní k udánské hospodě se ulice již jmenuje jinak?
Dobrý den,
V části ulice J. K. Tyla mezi Udánkami a ulicí Západní jsme rychlost neomezili, je ponechána obecná úprava pro nejvyšší rychlost jízdy v obci 50 km/h. Jedná se o obnovený úsek komunikace v dostatečné šířce s chodníkem, pokud budou řidiči dodržovat pravidla provozu a především nejvyšší dovolenou rychlost, nejedná se o nebezpečný úsek. Při vjezdu do Udánek zůstává rychlost omezena pro nákladní automobily na 30 km/h. Omezení v částech ulice J. K. Tyla na 40 km/h bylo stanoveno především z důvodů špatného stavu komunikace, bezpečnosti chodců/dětí, na základě stížností a připomínek občanů.

S pozdravem Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Místní komunikace
Stanislav Prušák  |  11.5.2018 10:55:58
Dobrý den
Dotaz - budou se letos opravovat výtluky na místních komunikacích? Třeba křižovatka Západní k obchodu Konečný a ke kotelně se nespravovala ani v roce 2017.Jsou tam již slušné výtluky .Dále křižovatka J.K.Tylla u Raleda, křižovatka Jiráskova u MŠ a
je toho podstatně více stačí sednout na kolo a projet se po městě.
děkuji za odpověď.

Prušák
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 15.5.2018 12:35:29
Dobrý den, ulice, ve kterých se v průběhu roku chystají významnější stavební zásahy (oprava vody, kanalizace a jiných sítí) se zpravidla již zásadně neopravují. Toto se týká i ulice J. K. Tyla, kde bude brzy zahájena oprava vodovodu. Zde se opraví pouze velké výtluky. Opravu běžných výtluků plánujeme na příští týden. Komplexní rekonstrukce vozovek by měla proběhnout v letošním roce jen na ul. Míru a na ul. Lidická. Další dílčí opravy komunikací asfaltováním proběhnou v městské části Boršov.
Přeji pěkný den
Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
Údržba ulice Panenská
13.5.2018 18:15:10
Vážené město,
rad bych se dokazoval kdy hodlají technické služby vyčistit odtokové kanálky v horní části ulice Panenské, které už posledních 5 let nikdo nečistil a jsou tak plné bahna. Pokud tedy přijde větší přeháňka teče touto ulici spousta špinavé vody a bahna nehledě na to, ze tekoucí voda likviduje betonové uložení kanalů, která se rozpadají, kanál v dolní části této ulice je již tak propadlý, že při každém průjezdu obyvatelů této ulice si ničíme naše automobily. Dále by mne také zajímalo jak technické služby mají rozvrženy posek trávy, protože v tomto roce se na této ulici doposud nestalo v roce minulém pouze v jednom případě. Předem děkuji za odpověď.
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 15.5.2018 12:32:38
Dobrý den, za upozornění na odtokové kanálky děkuji. Obratem napravíme. K sekání na ul. Panenská. Dohledala jsem pouze malou "zelenou" část pozemku v horní části, která je v majetku města a kterou máme ve správě. Zbývající zelená plocha v ulici je v soukromém vlastnictví. U těchto pozemků údržbu neprovádíme.
Pěkný den Gabriela Horčíková- jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
Chodník na ulici Piaristická
maminkaj4c2  |  26.4.2018 12:46:16
Dobrý den, je v plánu vybudování chodníku na ulici Piaristická? Při každodenní cestě do mateřské školy se strachuji, zda dojdeme bez nehody. Na této ulici je velký provoz a jsou zde zaparkovaná auta po obou stranách. Improvizovaný "chodníček" v parku je nejen v deštivém počasí k nepoužití. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Pavel Brettschneider | 11.5.2018 10:25:06
Dobrý den,
na ulici Piaristická je zpracována studie revitalizace celého prostoru, ne projektová dokumentace. Studie neřeší jen prostor nynějšího asfaltového parkoviště jako klidovou zónu, ale i propojení s centrem města a chodníky na této ulici. Potřeby města budou zřejmě jiné. V centru města chybí parkovací místa, tak se záměr přehodnotí a navrhne se využití tohoto prostoru, jako parkoviště. Já osobně bych si tam uměl představit i dvojúrovňové parkovací stání. Uvažovalo se také o tom, že tato ulice by byla jednosměrná, ale doprava jako taková se musí ve městě vyřešit komplexně.
Než se začne realizovat úprava ulice, je nutné vyměnit všechny sítě - kanalizaci, vodovod, plynovod. V letošním rozpočtu města nejsou schváleny peníze na tuto část města. Příští zastupitelstvo se určitě bude zabývat touto lokalitou a zařadí peníze z plánu obnovy kanalizace na výměnu kanalizačního řadu a zpracování projektové dokumentace na revitalizaci ulice Piaristická a její okolí.

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Hřiště,viz příspěvek níže
Andrea  |  25.4.2018 15:02:24
Vážená paní Horcikova,vaše odpovědi už mi opravdu přijdou jako výsměch občanům.Hriste je dokončeno?to jako vážně?když jsme sepisovali petice,bylo nám slíbeno,že na hřišti bude i určitý povrch a doplněno ještě o další prulezky atd.,a vy se pořád všemu divíte,když napíšu hřiště pod hasičárnou,je snad každému jasné,o jaké hřiště jde.Uprimne se divím,že Vas stále drží v pozici,kterou zastavate,protože jednání Vás,je opravdu jedná velká katastrofa.Myslim,že tu neustále čteme stížnosti,tak by si to vaší nadřízení měli přebrat.Cekam opět odpověď ve smyslu arogance a nadřazenosti..ostatně jako vždy.Hezky den
Odpověděl: Ing. Pavel Brettschneider | 11.5.2018 10:23:15
Dobrý den,
Hřiště není dokončeno. Bylo by vhodné upravit prostor pod hracími prvky tak, aby splňoval nějaký komfort pro děti a rodiče - čistota dětí, když povrch bude rozmáčený deštěm. Také by bylo vhodné, dle mého názoru opravit to malé hřiště u garáží (umělý povrch, gumový povrch atd.), možná doplnit nějaké další hrací prvky. V letošním roce zatím nejsou vyčleněny v rozpočtu města další peníze na rozvoj tohoto hřiště. Město má opravdu důležitější priority v investicích města.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Městské byty
9.5.2018 14:39:23
Dobrý den,
chci se zeptat čím se město řídí při přidělování městských bytů.Člověk žijící 10let ve Třebové stejnou dobu čeká na přidělení bytu a potom se najdou další černí spoluobčané odněkud z Ostravy,Slovenska a městský byt dostanou okamžitě!
Odpověděl: Bc. Viera Mazalová, DiS. | 11.5.2018 10:13:47
Dobrý den,
přidělováním bytů se na návrh odboru majetku města a komunálního hospodářství, který má bytovou problematiku v kompetenci zabývá bytová komise, která předkládá radě města návrhy na uzavírání nájemních smluv. Při svém rozhodování komise zohledňuje délku podání žádosti, bytové podmínky žadatelů, zaměstnání žadatele (popřípadě další skutečnosti, které mají vliv na bytové a životní podmínky žadatele). Při přidělování bytu je postupováno dle vnitřního předpisu č. 7/2010 "Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová".
Pokud jste člověk žijící 10 let ve Třebové a po stejnou dobu čekáte na přidělení bytu, kontaktujte neprodleně odbor majetku města, určitě se Vaší situací budeme zabývat.

Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství
starosta
tralala  |  10.5.2018 19:33:01
Na sociálních sítích se řeší, že se na otázkách a odpovědích odpovídá jen částečně, ale na můj dotaz se neodpovědelo vůbec. Ptal jsem se, jak je možné, že už nýní je rozhodnuto o starostovi, tedy o ...., jako za hlavního kandidáta. Že už je dopředu rozhodnuto. Ale mám nyní i nový postřeh, na post starostu se nyní tlačí i ...., asi chce teplé místečno do důchodu, Mohl by mi toto někdo potvrdit nebo vyvrátit?
Odpověděl: Ing. Stanislav Zemánek | 11.5.2018 9:24:12
Anonyme "jejda jejda" a "tralala",

- přestože nemáte odvahu (a slušnost) se pod svoje dotazy podepsat, jak to dělá většina tazatelů,
- přestože jsou Vaše dotazy opravdu, ale opravdu hloupoučké,
několika větami se k nim vyjádřím:
1. Budu prosazovat, abychom na anonymní dotazy neodpovídali.
2. Výběrové řízení na ředitele kulturních služeb města je radou města řádně vyhlášeno, uchazeče bude posuzovat výběrová komise, jmenovaná radou města, která doporučí radě města pořadí vhodnosti přihlášených kandidátů. O výběru a jmenování nejvhodnějšího kandidáta rozhodne rada města.
3. Kdo bude starostou města rozhodne po komunálních volbách nově zvolené zastupitelstvo města. Vaším právem je aktivně se voleb zúčastnit, a ovlivnit tak složení nového zastupitelstva města.
4. Pokud jste nadán věšteckými schopnostmi, zvažte, zda je nevyužít smysluplnějším způsobem.

Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 140 [...] 146 | další >