Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Vánoční strom
Leona Smolíková  |  8.12.2018 21:41:09
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda-li město zvažuje do budoucna koupi vánočních ozdob na strom na náměstí. Přijde mi velmi chudě ozdoben. I okolní vesnice mají stromky lépe nazdobeny. A již druhým rokem stojí nakřivo.Strom je moc hezký,je to škoda. Moc děkuji za odpověď.
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 10.12.2018 14:39:05
Dobrý den, máte pravdu, stromek by mohl mít více ozdob. Nicméně rozpočet pro letošní rok nepočítal s žádným rozšířením výzdoby. Pokusíme se zahrnout do rozpočtu na rok 2019.
Strom je nakřivo, protože je sám o sobě trochu křivý. Bohužel, je velmi obtížné sehnat každý rok ideální jehličnan vhodný na vánoční strom. Strom musí růst samostatně, aby byl celistvě po obvodu ovětven. Musí být dobře přístupný pro techniku. Vybíráme ze solitérních stromů a nabídka se povážlivě tenčí. Děkuji za pochopení.
S pozdravem Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
Rozbor hospodaření k 30.9.2018
Pavel Prudil  |  4.12.2018 12:48:15
Na obvyklém místě v sekci "Hospodaření města"(ani na úřední desce) není rozbor hospodaření k 30.9.2018.
Dotazy:
1)Kde a jak byl tento rozbor zveřejněn?
2)Kdo je odpovědný za zveřejnění?
Dobrý den,
vzhledem ke konání komunálních voleb na podzim letošního roku bylo s novým vedením města dohodnuto, že podzimní rozbor hospodaření bude zpracován k datu 31.10.2018. Tento rozbor hospodaření vč. návrhu souhrnné rozpočtové úpravy bude schvalovat zastupitelstvo města na svém jednání dne 10.12.2018. Poté bude rozbor hospodaření zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města, v sekci Hospodaření města. Za zveřejnění dokumentů týkajících se hospodaření města je zodpovědná vedoucí odboru finančního.
S pozdravem
Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí finančního odboru
Zásobník pila.
Nikola  |  5.12.2018 12:12:32
Dobrý den,před měsicem jsem napsala na technicke sluzby dotaz ohledně zásobníku v arealu staré pily v Sušicích. Zasobník se neustále hybe ve vitru a bylo to předané k řešeni na městský uřad. Do dnešniho dne se nic neděje..dostala jsem pouze odpověd,že majitel jedna s kovošroty na odstranění. A že provedl kontrolu a majitel zajistil zásobník tak,že opřel trubku pro pripad padu aby padal na jinou stranu..da se vubec majitele donutit k rychlému řešeni? Děkuji
Dobrý den,
podle sdělení kolegyně majitel objektu nechá zásobník odstranit, ale pochybuje, že bude mít někdo čas do Vánoc. Výzva ke zjednání nápravy je do 2. 1. 2019.
Uchycení zásobníku majitel kontroloval, vůle v jeho uchycení je, ale zásobník by podle jeho sdělení neměl větrem spadnout. Doposud se tak také nestalo. O jeho demontáži bude informovat stavební úřad.
S pozdravem
Ing. Dušan Sejbal, vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Kdo mluví pravdu ČSSD či současný starosta??
Jirka  |  4.12.2018 9:51:41
Prosím o odpověď vyloženě pana starostu ohledně toho kdo má pravdu? Nebo pan starosta nám lze a už si chystá volební kampaň na další volby? Viz článek zde:

https://www.facebook.com/1699176273498242/posts/1997903993625467/
Odpověděl: Ing. Tomáš Kolkop | 5.12.2018 11:07:52
Dobrý den, nejdříve si dovolím zareagovat na dovětek dotazu, se kterým se neztotožňuji, protože nemám jediný důvod se snižovat ke sdělování nepravd a co se týče zmiňované přípravy kampaně, na to jsem opravdu ani ve vteřině nepomyslel. Řádný hospodář by se měl chovat tak, aby zajistil bezproblémové krytí veškerých výdajů města po celý rok. Neočekával jsem, že budeme muset řešit krizový scénář, jak dostát závazkům k 31.12.2018, protože jedna věc je mít finance na účtech a další věc je mít finance na cestě. Za to, že se městu podaří tento měsíc "ustát", můžeme poděkovat vedoucí finančního odboru. Na závěr mohu konstatovat, že nemáme žádný zájem dehonestovat bývalé vedení, ač je to takto veřejnosti podsouváno. Před námi jsou rozhodně důležitější výzvy, než se zaobírat minulostí.
S pozdravem Tomáš Kolkop, starosta města
doktoři
Petr Sedláček  |  30.11.2018 13:20:40
Dobrý den,zajímá nás,jak město "naláká" nové,mladé lékaře.zejména zubaře a dětské.je tu asi pět zubařů a jedna-p.Bissová se chystá do důchodu.už tak je nereálné aby pokryli celé město a počet se zmanšuje.taktéž dětské doktorky.jedna v důchodovém věku.podle všeho by se měla stavět nová nemocnice.ale k čemu nám to bude když nebudou doktoři.jak si stím město poradí?volili jsme vás jako novou,mladou a dravou krev,tak doufáme že stímto problémem něco uděláte
Odpověděl: Ing. Daniela Maixnerová | 5.12.2018 11:06:26
Dobrý den,
prvním krokem, který v tomto ohledu činíme, je zmapování lékařů a nabízených lékařských služeb, ať už jsou vykonávány pod nemocnicí, nebo jako soukromé praxe. Předpokládáme, že zorganizujeme schůzku s VZP, která má přehled nejen o současném stavu, ale i o možném vývoji. Město může jít cestou motivační a to např. poskytnutí zvýhodněného bydlení pro lékaře. Ovšem vše bude nutné řešit ve spolupráci s konkrétním lékařem příp. nemocnicí. Co se týče námi zmiňované „nové nemocnice“ dovolíme si upřesnit, že se nebude jednat o centrum poskytování všech nemocničních služeb – v nové budově bude oddělení LDN, rehabilitace a výjezd RZP. Našim cílem je zachování stávající nabídky lékařských služeb v dostatečném rozsahu pro všechny občany.
Ze vedení města Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka města
parkování před tělocvičnou ISŠ
1.11.2018 11:16:50
Proč není MP kontrolováno i celodenní a pravidelné parkování v místě před tělocvičnou ISŠ kde je vodorovnou dopravní značkou toto zakázáno? Nepiště prosím, ať zavolám pokud se tak děje, MP tam může jet kdykoliv a vždy tam někdo parkuje.
Odpověděl: Radovan Zobač | 4.12.2018 13:02:39
Dobrý den,
děkuji za upozornění. Hlídky MP se při kontrolách této části města více zaměří na dodržování tohoto dopravního značení.

S pozdravem Radovan Zobač - velitel MP Mor. Třebová

Doplnění:
S ohledem na dopravní frekvenci v ul. J. K. Tyla a nedostatečnou kapacitu parkování jak pro mateřskou školku tak ISŠ, se budeme touto lokalitou zabývat již při návrhu rozpočtu na rok 2019.
S pozdravem
Ing. Tomáš Kolkop, starosta města
zvukový záznam ze zastupitelstva
Libor  |  3.12.2018 21:54:29
Dobrý den.
Nové vedení deklarovalo větší informovanost voličů ohledně zasedání.
Avšak záznam z ustavujícího zastupitelstva (5.11.) jsem na odkazu
http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.html
ještě nenašel.
Taktéž nepůsobí zrovna česky odkaz konkrétního zasedání: "HerSieFlash"
např.
http://zm.mtrebova.cz/20181001/HerSieFlash.html

Děkuji.
Odpověděl: Ing. Stanislav Zemánek | 4.12.2018 13:00:26
Dobrý den,
omlouváme se za pozdní zveřejnění zvukového záznamu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města, způsobené technickými problémy.
Děkuji
Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
Důvod nainstalování značky
28.11.2018 9:05:46
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,z jakého důvodu byla nově nainstalovaná značka ,,Zákazu stání" na ulici Alšova od bytového domu č.p.1 v pravém jízdním směru.V této ulici se nejedná o jednosměrný provoz,ale o obousměrný provoz,proto nevidím důvod užití značky ,,Zákazu stání'' po pravé straně.V této čtvrti nejsou parkovací místa,a nájemníkům z bytového domu ubyla možnost parkování.

Děkuji za odpověď
Odpověděl: Ing. Libor Kocum | 29.11.2018 12:39:11
Dobrý den,
rozhodli jsme se parkování v této ulici usměrnit dopravním značením a umožnit jej pouze u chodníku před bytovými domy, jelikož na protější straně ulice jsou vjezdy do rodinných domů, kde se nesmí vůbec stát a počet parkovacích míst by se tím ještě snížil. Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, v § 25 odst. 3, platí, že při stání vozidel musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký min. 3 metry pro každý jízdní směr. Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 3 metry pro oba směry jízdy. Je tedy zřejmé, že šířkové poměry ulice Alšova v Moravské Třebové (5,0 m) neodpovídají možnosti stání v obou směrech ulice.


S pozdravem
Ing. Libor Kocum, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Dotaz na vydání nové inforočenky
Miroslava Snášelová  |  4.11.2018 14:36:47
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda město chystá v dohledné době vydat novou inforočenku. Před časem jsem se dočetla, že se něco podobného chystá, ale už velmi dlouho se nic neděje. Myslím si, že je to celkem užitečná věc, občané tak mají kontakty na firmy, lékaře a pod. na jednom místě. Od vydání minulé inforočenky už uplynulo mnoho času, některé firmy v ní uvedené již neexistují, vyměnili se někteří lékaři, některá telefonní čísla již jsou neplatná.
Chystáte do budoucna vydat novou ročenku, a pokud ano, kdy?

Děkuji za odpověď.
Dobrý den, v současné době probíhá jednání s firmou Chas, která inforočenku vydává. Pokud se reklamní studio Chas rozhodne, že inforočenku vydá budeme o tom občany města informovat.
S pozdravem
Bc. Pavlína Horáčková, odbor kacelář starosty a tajemníka
kontejnery na bioodpad
Hela  |  26.11.2018 8:50:35
Dobrý den.Proč jsou umístěny 4 kontejnery na bioodpad na trávníku mezi bytovkami Holandská a Sportovní. Proč nejsou rozděleny v kójích na kontejnery na plast, papír a sklo. Je to odpočinkové místo a v létě tam bude nepříjemný zápach. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 27.11.2018 13:58:07
Dobrý den,
nejedná se o kontejnery, ale o kompostéry. Jsou určeny pro zvýšení podílu separace pro obyvatele sídlišť, kteří nemají možnost ukládat bioodpad z domácností. Chceme snížit podíl komunálního odpadu v kontejnerech. Kompostéry nemohou být na zpevněné ploše, tedy v separačních hnízdech. Aby mohl kompost dobře pracovat, musí být osazen na rostlém terénu, odtok vody, šťáv apod. Pokud bude do kompostéru ukládán bioodpad dle návodu, neměl by zapáchat. Věřím, že si na novou možnost zvýšení separace rychle zvyknete a oceníte jejich přednost. Vyrobený kompost můžete použít pro vlastní potřebu (záhonky, truhlíky).
Děkuji, že třídíte za Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Gabriela Horčíková
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 140 [...] 158 | další >