Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Změna jízdního řádu ČD 10.6.2018
Ivona Kroulíková  |  17.7.2018 11:11:52
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, proč změna JŘ přinesla výrazné omezení provozu na trati MT - Dzbel? V tuto chvíli je možné cestovat vlakem na této trati 017 pouze o víkendu (3 spojení). Trochu usměvné je potom budování nového dopravního terminálu, když je omezováno dopravní spojení.
Odpověděl: Ing. Stanislav Zemánek | 23.7.2018 10:56:02
Dobrý den,

změny jízdního řádu na trati Moravská Třebová - Dzbel jsou plně v kompetenci Pardubického kraje. Ten Vámi uváděnými omezeními reagoval na takřka nulové využívání spoje v pracovní dny.
K budování dopravního terminálu jsou podrobnější informace na webu města i v Moravskotřebovském zpravodaji.

S pozdravem
Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
Dětská hřiště
Pavel  |  15.7.2018 17:18:21
Pěkný den ,
mám menší dotaz. Proč byly znehodnocený dětská hřiště na ulicee západní...Byly odstraněné houpačky... To bude trvat oprava celé prázdniny? A dále mě zajímá úklid dětského hřiště sídlišti za obchodem Konečných. Zda tam aspoň na něm jednou za měsíc provádíte úklid?Neříkám že máte uklízet každý týden či den. Ale jednou za měsíc by stálo to tam uklidit. Je tam fakt bordel.
A dále tamtéž je lavička kde pravidelně mládež kouří tzv. Trávu z vodní dýmky... Co stím dělá Městská policie... Děti to tam musejí sledovat a vdechovat... Udělá stím něco naše vynikající městská
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 23.7.2018 10:54:52
Dobrý den,
každý pátek probíhá kontrola technického stavu dětských hřišť. Při této příležitosti je vždy proveden i úklid. Běžný úklid je prováděn jinou obsluhou, tak 3-4 x týdně. Zdůrazníme tomuto pracovníkovi, aby se na hřiště zaměřil více. Dle našich informací se jedná o nepořádek na popisovaném sezení, ten je takřka trvalý, protože sezení je ve velké frekvenci návštěv.
K houpačkám na hřišti: byly odstraněny houpačky na hřišti ve vnitrobloku na ul. B. Němcové. Prasklo vrchní ráhno, proto musely být neprodleně odstraněny. Bohužel se nám již nepodařilo dohledat původního výrobce, hledáme dobré (bezpečné) náhradní řešení, aby nemuselo dojít k výměně celého herního prvku. Cena obdobné sestavy je 30-50 tis. Jakékoliv dodávky tohoto typu v současné době trvají 6-8 týdnů.
Děkujeme za pochopení.
Za Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Bc. Gabriela Horčíková- jednatelka

Dobrý den,
městská policie vykonává pochůzkovou činnost i na sídlišti Západní. V případě, že dojde k Vámi popisovaných porušení právních předpisů, předává veškeré poznatky Policii ČR, která má, na rozdíl od MP, zákonné oprávnění tyto skutky řešit. V případě, že jste svědkem takovéhoto chování, neváhejte a oznamte to na linky MP nebo PČR.

S pozdravem Radovan Zobač - velitel MP Mor. Třebová
Inzerce v Moravskotřebovském zpravodaji
Marie Blažková  |  18.7.2018 12:21:03
Dobrý den,
bohužel musím napsat, že nesouhlasím s postupem změn zveřejňování pozvánek. Byli jste opravdu raritním zpravodajem, který otiskoval celý plakát. Myslím si, že to často nebylo zapotřebí. Ale neboť Váš deník nemá jasně čitelnou strukturu a orientace v něm je více než složitá, byla to pro občany nejčitelnější forma. Nebráním se, aby pozvánka na akce byla podávaná pouze textovou formou, ale zcela NESOUHLASÍM S VYTVÁŘENÍM VLASTNÍCH PODOB POZVÁNEK, která nekorespondují s vizuálem plakátu samotné akce. Jednota názvu a vizuálního stylu _jako jasné pojítko akce_ se dává na první místo v PR. Vy jej tímto krokem zcela porušujete. Zároveň absolutně ignorujete nutnost zveřejnění projektových informací o finanční podpoře ze strany státu, kraje a města. Ke zveřejňování těchto informací se však spolky a neziskové organizace zavazují.

Varianty jsou různé
1. Chtějte po nás pouze textové znění, které v textové podobě budete zveřejňovat.
2. Poproste o plakát v našem vizuálním stylu určený specificky pro Váš deník. V tomto případě bývá zvykem (Brno, Svitavy, Litomyšl), že nám poskytnete rozměry, v kterých chcete výsledek poslat a žádáte o jasnou čitelnost.

Vytvoření Vaší pozvánky může někdo využít, ale po společné komunikaci a dohodě. Bývá dobrým a logickým zvykem o budoucích změnách předem informovat, jasně stanovit pravidla a dát prostor inzerentům na reakci a potřebné změny. Vy jste tak neučinili. Přišla od Vás informace o budoucích změnách a bez jakékoliv komunikace byli již plakáty v daném čísle zveřejněny po Vašich úpravách.
Není to nejen nestandartní jednání, ale zároveň zcela neprofesionální a nekorektní.

V neposlední řadě bych chtěla napsat, že jste na mou prosbu zveřejnění v kalendáři akcí Pohádkového lesa v Boršově vůbec nezareagoval, přesto pokud by Vás tato informace zajímala, je akce přesunuta na 8. 9. 2018.

S pozdravem
MgA. Marie Blažková
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil | 19.7.2018 9:04:08
Dobrý den,

kulturní a společenské akce různých subjektů ve městě budeme velmi rádi propagovat. Každý měsíc přijmeme desítky žádostí o zveřejnění plakátů ve zpravodaji. Z kapacitních důvodů však není možné, abychom všechny do zpravodaje zahrnuli. Proto jsme přistoupili k následujícímu řešení:
1) Ve zpravodaji budou pozvánky propagovány textovou formou. Kdo má zájem, může k textu připojit fotografii nebo obrázek.
2) Plakáty v plném rozlišení budeme propagovat prostřednictvím kalendáře akcí na webu města a oficiálního Facebooku města.
Událost Pohádkový les v Boršově je již zahrnuta v kalendáři akcí. Vzhledem k termínu konání události je její zveřejnění v kalendáři akcí provedeno s dostatečným předstihem.

S pozdravem,
Mgr. Václav Dokoupil, mluvčí města
Příčný práh - dotaz pana Nováka
Ludmila Daulová  |  12.7.2018 15:59:43
Dobrý den,
na dotaz občana p. Nováka odpovídá vedoucí odboru dopravy pan ing. Václavík, že to je ".....silnice II. třídy č. 368, na takových komunikacích se příčné prahy nepoužívají (stanovisko Policie ČR)". Před časem jsem měla obdobný dotaz týkající se bezpečnosti na místních komunikacích (kde třeba není chodník); dostala jsem podobnou odpověď. Nyní se ptám znovu, jaké je stanovisko Policie ČR k instalaci příčného prahu na ulici Strážnického před restaurací U Kalvárie, kde je podle nejen mého názoru naprosto zbytečný. Mimo jiné tam nyní navíc místo celého prahu obtěžuje jen jeho polovina, kdy uprostřed vozovky z toho zbytku trčí dva silné kovové pruty! Na základě jakého rozhodnutí a s jakým odůvodněním byl tento práh instalován?? Předpokládám, že ulice Strážnického je v tomto místě vozovka ještě nižší třídy....
Domnívám se, že v otázce bezpečnosti by mělo být silným argumentem i vůči PČR posouzení situace odborem dopravy MÚ. I když se "s něčím nepočítá", neznamená to přece, že není možné stav přehodnotit a vzít v úvahu rozumné názory a požadavky občanů.

Děkuji za vysvětlení.
Dobrý den,
ulice Strážnického je místní komunikací, město zde instalovalo příčný práh z důvodu chybějících chodníků při vyšším pohybu chodců, zvýšila se zde zastavěnost novými domy a tudíž i dopravní obslužnost. Po opravě povrchu překopu vozovky bude opět zprovozněn.
Na komunikacích města (ulice Jiráskova, Tovární, Západní, Lázeňská, Strážnického aj.) jsou zpomalovací prahy, snažíme se reagovat na místa ve městě, kde je třeba upozornit na dodržování rychlosti, na zvýraznění charakteru dopravního režimu v některých ulicích, z důvodu chybějících chodníků, dlouhých přímých úseků atd. Nejde ale zřizovat příčné prahy všude. Samozřejmě se na nich zpomalí provoz, zároveň se ale zvýší v těchto místech hladina hluku, vznikají vibrace, někde jsou problémy s odvodněním komunikace a případně i se zimní údržbou. Téměř z každé ulice máme připomínky „Tady se jezdí strašně rychle, daleko více než povolených 50 km/h“. Nevýhodou z hlediska četnosti vozidel je průtah silnice II/368 městem, na které lze očekávat jen zvyšování provozu. O silnicích druhé (to je ulice Komenského) a třetí třídy nerozhoduje město Moravská Třebová, ale vlastník těchto komunikací – Pardubický kraj. Město má, v rámci svých možností, zájem o řešení nebezpečných míst na těchto komunikacích, především křižovatek, a určitě bereme v úvahu rozumné názory a požadavky občanů.

S pozdravem
Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Železniční přejezd u Hedvy barevny
Daniela Dvořáková  |  18.7.2018 9:34:05
Můj příspěvek není dotaz, ale jen informace.Chci upozornit na špatně fungující signalizační zařízení na žel.přejezdu u Hedvy barevny. Dne 18.7.2018 jsem byla svědkem pozdního zapnutí výstražných světel (až když byl vlak cca 1m od přejezdu). Směrem od ul. Na Stráni je dobrá viditelnost, ale z druhé strany od hlavní silnice vpravo nevidíte. Prosím o předání příslušným orgánům a nápravu.
Děkuji Dvořáková
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Vedoucí odboru dopravy Ing. Petr Václavík již informoval pracovníky správy železničních cest, kteří provedou kontrolu zařízení a zajistí případnou opravu signalizačního zařízení.
S pozdravem
Bc. Pavlína Horáčková, odbor kancelář starosty a tajemníka
ŘIDIČ
Kadeřábek  |  12.7.2018 12:16:07
Dobrý den,
Prosím ridiče (jeden dotyčný) technických služeb, kteří řídí vozy s tou železnou korbou, aby laskavě po ulici Karla Čapka nejezdili jako (s prominutím) hovada.

Když jde člověk kolem DUKU-DUKU a teď se kolem něho prořítí takové monstrum, které určitě nejede 50km/h. Necitím se zrovna bezpečně. Nechtěl bych vidět i případnou srážku, například s nějakým začínajícím ridičem, který by do té křižovatky mohl nekontrolovaně vlítnout.
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 17.7.2018 10:53:43
Dobrý den,

reaguji na váš podnět stran rychlé jízdy (pravděpodobně kontejnerového)
nakladače společnosti technické služby. Rychlost je věcí a zodpovědnosti
řidiče. Ze zkušenosti vím, že i povolená jízda do 50 km, se může v
některých případech zdát jako nepřiměřená. Popravdě zdá se mi technicky
nemožné, aby v místech, která popisujete, jel nad povolenou rychlost. Na
křižovatce u Duku Duku zpravidla odbočuje. Nicméně váš podnět projednáme
se všemi řidiči a pokusíme se je přimět ke snížení rychlosti. Přeji
pěkný den.
Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
inline stezka
Jarmila Rozholdová  |  10.7.2018 17:55:12
Dobrý den bylo by možné aby úklid na inline stezce byl častější? Neustále se člověk musí vyhýbat sklu kamenům a dalšímu nepořádku.
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 11.7.2018 15:30:49
Dobrý den, trasa in-line stezek má několik km, proto se čistí výhradně strojně. V současné době je zametáno jedenkrát týdně, což s ohledem na potřeby dostačuje. Zaměříme se na mimořádné událostí (odpadky, nebo spady po vichřici - větve, listí, nebo hlína po dešťových přívalech). V tyto dny zrealizujeme mimořádné úklidy. Pomůže nám aktivní zájem návštěvníků. Pokud zjistíte na trase nějaký nepořádek, zavolejte, prosím na TSMT. Celý úklid tím zrychlíme. Děkuji za spolupráci.
S pozdravem Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
Osvětlení
Ebert Milan  |  9.7.2018 21:17:49
Dobrý den , chtěl jsem se zeptat , zda by nebylo možné přidat jeden sloup veřejného osvětlení k bytovce na ulici Nádražní . Stávající sloupy jsou rozmístěny hodně daleko od sebe a prostor před bytovkou + rodinným domem osvětlují nedostatečně . Jsou zde zaparkovaná vozidla a navíc při tom provozu , který tu je , je to dost nebezpečný úsek . Chodník byl zamítnut , tak prosím udělejte něco aspoň pro bezpečí ubytovaných i kolemjdoucích . Myslím si , že částka na sloup je zanedbatelná oproti chodníku .
Také se chci okrajově zmínit na téma MESOH . Nebudu ho chválit ani hanět , jen mi připadá , že vede k odpadkové turistice . Mnohdy zde zastavují auta a vyhazují odpad , prý to mají u nich plné . Paradoxem je i to , že když si popelnici zamkneme , tak pytle naházené okolo jsou brány jako odpad náš !!! Dle mého je to nastaveno pouze pro majitele RD , kteří mají popelnici svoji a tu si vyváží až v okamžiku odvozu .
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 11.7.2018 15:26:41
Dobrý den, požadavek na zřízení nového světelného bodu byl zaznamenán v 1. polovině letošního roku. Mohu říci, že realizaci plánujeme v brzké době. Buď ještě koncem tohoto roku, nebo začátkem roku příštího.
MESOH: Ze zkušenosti víme, že nepořádek u kontejnerů na separovaný odpad je nejvíce v místech dopravně frekventovaných. Obvykle není tvořen obyvateli Moravské Třebové, ale jinými projíždějícími návštěvníky. Buď jsou z menších obcí a jedou do Moravské Třebové za prací, nebo to jsou chalupáři. Využívají toho, že odpad vyloží po trase. Nestává se nám často, že by někdo ve velkém množství dával komunální odpad k privátním popelnicím. S tímto fenoménem ale opravdu nic neuděláme. Nicméně děkuji, že třídíte. Za Technické služby Moravská Třebová s.r.o. - Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka
Retarder
Novák  |  4.7.2018 8:55:38
Zdravím,

Čisté teoreticky nešel by nainstalovat zpomalovací práh na ulici Komenského naproti obchodu s elektronikou?

Popřípadě dát i druhý na druhou stranu před křižovatkou směrem na 9.kvetna... jeslti mi rozumíte...

Ono jako vyjizdet z ulice Marxova u Billy... neni v určitém časovém období docela bezpečné... a dle všímavosti i pro občany města to neni bezpečné přejít po přechodu. Kdyz uz říkáte, jak se snažíte dělat město bezpečnější pro chodce apod...(viz slova p. Mačata ve Svitavskem deníku)

Vzhledem k tomu, že zde jezdí mnoho řidičů rychleji než by mělo. Tak je jen otázkou času, kdy se zde stane něco závaznějšího...

Děkuji za odpověď

Hezky zbytek dne

Určitě by tento zpomalovací práh mel rozumnější využití než u bývalé Miltry.
Dobrý den,
se zřízením zpomalovacího příčného prahu na ulici Komenského se nepočítá, je to silnice II. třídy č. 368, na takových komunikacích se příčné prahy nepoužívají (stanovisko Policie ČR). Úsek kolem Billy bude doplněn o vhodné dopravní značení – vodorovné i svislé dopravní značky.

S pozdravem
Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Pohyb psu
Pejskar  |  1.7.2018 21:20:46
Dobry den. Muzete mi prosim prozradit jaka se chysta vyhlaska ohledne pohybu psu na verejnosti? Dekuji predem za odpoved
Dobrý den,

návrh nové vyhlášky regulující předmětnou problematiku vychází z koncepce vyhlášky původní s tím rozdílem, že budou mimo jiné rozšířeny prostory, kde bude pohyb psů omezen, popř. úplně zakázán.
S nejpodstatnějšími změnami bude veřejnost seznámena prostřednictvím zářijového vydání Moravskotřebovského zpravodaje.

S pozdravem
Mgr. Bedřich Kodym, odbor kancelář starosty a tajemníka
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 140 [...] 150 | další >