Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Bezbariérový přístup do MŠ Tyršova
Tomáš Kolkop  |  21.11.2017 11:04:54
Dobrý den, mám prosbu za všechny, co navštěvují MŠ Tyršovu, zda je možné akutně vyřešit "bezbariérový"přístupu do školy. Bariérou mám na mysli obrovskou louži (v zimě kluziště), která navazuje přímo na chodník, ze kterého bohužel nelze sejít jinak, než na silnici, což je při současném provozu značně nebezpečné. Žádost o úpravu jsem psal na TSMT již 8.2. 2017 s odpovědí, že celá ulice je v dlouhodobém plánu rekonstrukce a úprava před MŠ je v současné době v projednávaném návrhu na úpravu a schvalovací proces dosud není u konce s tím, že případná úprava by byla provedena v jarních měsících. Předem děkuji, že Vám není lhostejná bezpečnost dětí a že dojde k nápravě ještě v tomto roce.
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 22.11.2017 10:14:06
Dobrý den,
kaluž byla včera zasypána. S odvodněním si však hned neporadíme. Jak jsem uvedla dříve, čekáme na komplexní stavebně dopravní řešení ulice.
Děkuji za podnět.
Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
Nečinnost MP
Občan  |  14.11.2017 9:13:06
DObrý den,
mám dotaz ohledně parkování na ulici Jiráskova.
Jezdím po této ulici denně a všiml jsem si,že pravidelně stojí auta i mimo vyznačená místa,ale hlavně na zebrách označujících začátek a konec parkovacích míst.V dolní části ulice už minimálně týden(spíše déle) na této zebře parkuje šedá Audi.(když se odpoledne zvýší provoz,tak je opravdu komplikované touto ulicí projet).Můj dotaz tedy zní-Městská policie toto toleruje nebo už týden touto lokalitou neprojela?
Prosím, zdržte se odpovědí typu - když tam projíždíme,tak tam nikdo nestojí atd.....
Odpověděl: Radovan Zobač | 20.11.2017 7:51:18
Dobrý den
městská policie průběžně kontroluje všechny ulice města, takže i ulici Jiráskova. Pokud strážník MP zjistí podezření z přestupkového jednání, postupuje tak, jak mu zákon ukládá. Takzvaně pokud má zákonné oprávnění přestupek řešit a jsou splněny všechny zákonné podmínky, tak přestupek projedná v příkazním řízení na místě. Pokud toto řešení není možné, podezření ze spáchání přestupku předá příslušnému správnímu orgánu MěÚ Moravská Třebová. Samozřejmě jedním z těchto způsobů je řešeno i zjištěné přestupkové jednání na ul. Jiráskova. Pokud jde o konkrétní přestupkové jednání, tak právní řád České republiky neumožňuje sdělovat, jak byl ten, který případ konkrétně řešen.

S pozdravem
Radovan Zobač, velitel MěP Moravská Třebová
ulice K. Čapka
Otevřelová  |  15.10.2017 19:44:28
Dobrý den, dne 16.8. 2017 se pan Občan zeptal na dlouhodobě rozkopanou ulici K.čapka. Pan Brettschneider dotaz zodpověděl, že celá ulice bude hotová do konce října 2017. Máme 15.10.2017, nemám ulici prošlou celou, v tom prachu a blátě se mi do toho ani nechce, ale přesto soudím, že dotaz nebyl správně zodpovězen. Ostatně dělat výběrové řízení v 08/2017 a slibovat zhotovení v 10/2017 mi přijde jako holý nesmysl.
Mohli byste to zkusit znovu a lépe.
Odpověděl: Ing. Pavel Brettschneider | 13.11.2017 14:32:59
Dobrý den,
ano sdělil jsem, že akce bude hotová do konce října 2017, ale to bylo v době, kdy jsme ještě neměli vysoutěženého dodavatele stavby - povrchy komunikace. Dokončení celé akce má být v druhém týdnu prosince 2017, pokud budou příznivé klimatické podmínky. Ostatně vidíte sama, jak práce intenzivně pokračují.

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta
nový chodník
zvědavec  |  24.10.2017 4:46:59
Zajímá mne kdy asi bude dokončen nový chodník v Sušicích. Jelikož je ráno dlouho tma a je to jediný chodník , tak bezpečnost pěších není zaručená . Dost mne překvapuje, že se takové akce dělají na podzim a ne v létě kdy je více světla.
Odpověděl: Ing. Miroslav Netolický | 10.11.2017 11:00:09
Dobrý den, radnice měla v plánu zahájit realizaci stavby chodníku během prázdnin, tedy ihned po obdržení rozhodnutí o přidělení příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury, bohužel žádná firma nepodala v rámci zadávacího řízení nabídku, přestože šlo o veřejnou zakázku podle zákona o VZ a zadávací dokumentace byla zveřejněna na úřední desce i na profilu zadavatele. Zadávací řízení tudíž muselo být opakováno, což je příčinou posunu termínu realizace; dokončeno by mělo být v prosinci 2017.
S pozdravem
Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
Dotační kompostéry 2018
Lucie M.  |  6.11.2017 9:01:33
Dobrý den, v Moravskotřebovském zpravodaji 11/2017 na lispopad 2017 je na druhé straně uvedena informace o získání dotace mj. i na kompostéry pro domácnosti. Chtěla bych se zeptat kde najdu podmínky pro získání kompostéru a kde a jakým způsobem je možné o kompostér požádat. Děkuji předem za informace.
Odpověděl: Ing. Miroslav Netolický | 7.11.2017 10:30:26
Dobrý den, aktuálně probíhá zadávací řízení na předmětnou zakázku, jejímž zadavatelem je DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska. Způsob distribuce kompostérů v obcích, které jsou do projektu zapojeny, bude včas oznámen na webu města i v Městském zpravodaji, momentálně o kompostéry žádat nelze. Předpokládá se, že k distribuci kontejnerů dojde v průběhu druhého až třetího čtvrtletí roku 2018.
S pozdravem
Ing. Miroslav Netolický, vedoucí rozvoje města
SILNICE
OBČAN  |  29.10.2017 20:33:51
Dobrý večer,budou se aspoň nějakým provizorním způsobem opravovat díry na silnicích? Jízda na kole se stává nebezpečnou jízdou hrůzy! Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Gabriela Horčíková – jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 6.11.2017 13:17:53
Dobrý den,
nelze odpovědět jednou větou. Jednak ne všechny silnice ve městě jsou ve vlastnictví a správě města (potažmo TS). O tom kdy a jakým způsobem se bude komunikace opravovat, rozhoduje např. důležitost komunikace, frekvence pohybu na komunikaci, dlouhodobý plán oprav a plán výstavby infrastruktury (podzemní sítě). Pokud se jedná o běžnou údržbu, tu provádí TS - buď formou oprav výtluků, zásypem nebo nástřikem. Větší akce, které mají charakter generální rekonstrukce, jsou zpravidla předmětem samostatných projektů, na které jsou vyčleněny peníze v rozpočtu města. Dotazem pravděpodobně míříte na stav nějakého konkrétního úseku. Prosím tedy o upřesnění.
Gabriela Horčíková – jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
Objížka
Petr  |  25.10.2017 13:29:32
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kudy povede objízdná trasa při opravě ulice Lanškrounská.
Odpověděl: Ing. Libor Kocum, silniční hospodářství | 6.11.2017 13:13:42
Dobrý den,
dosud jsme neobdrželi projektovou dokumentaci a žádost o stavební povolení, jejíž součástí je popis doporučené technologie stavby. To zn., že nevíme, zda bude stavba probíhat po půlkách, či v celé šíři vozovky. Od toho se bude odvíjet plánování objízdných tras. Samozřejmě hlavní slovo bude mít také dodavatel stavby. Naše vize je taková, že bychom nákladní dopravu směřovali přes Borušov a Dětřichov, osobní dopravu bychom rádi nechali jezdit po Lanškrounské na semafory (po půlkách vozovky).
S pozdravem
Ing. Libor Kocum, odbor dopravy
Evidence odpadů
Zdeněk Kobylka  |  3.11.2017 10:26:56
Systém evidence odpadů má zřejmě problematických míst více. 13.10.2017 jsem zde upozornil na vadný kontejner na papír na ulici Jateční. V průběhu týdne byl kontejner vyměněn za nový a nastal problém, kontejner má jiné evidenční číslo než měl původní. Takže všichni, kteří mají v "Inventuře stanoviště" uveden původní kontejner přestali, stejně jako já třídit papírový odpad.
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 6.11.2017 8:47:00
Dobrý den,
změna kódu byla systémem zaznamenána, ale sehrála se až při měsíční aktualizaci. Již byste měli mít separaci načtenou. Nepřijdete o žádný z vývozů. Prosím, raději zkontrolujte na účtu poplatníka. Děkujeme, že třídíte.
S pozdravem
Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
Námitky k územnímu plánu
Petra Jeřábková  |  3.11.2017 11:28:52
Dobrý den,
byly vznešeny nějaké námitky k územnímu plánu města Moravská Třebová? Měly by být zveřejněny v příloze k textové části územního plánu. Tuto přílohu jsem však nikde nenašla.
Dobrý den,
při projednávání územního plánu města Moravská Třebová byly vzneseny námitky. Jsou obsaženy v příloze č. 3 na webové stránce: http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/moravska-trebova-up/moravska-trebova-up.html
Při posledních úpravách webových stránek byla příloha omylem odstraněna, k dnešnímu dni je již opět doplněna.
S pozdravem
Ing. Dušan Sejbal, vedoucí odboru výstavy a územního plánování
Odpady-Hodnocení stanoviště
Zdeněk Kobylka  |  26.10.2017 15:05:16
Hodnocení stanoviště.
V informacích o obsloužených nádobách je uvedeno ve sloupci "Zaplněnost" Nenačteno, co přesně znamená? Někde je uvedeno 50%, pokud je kontejner zaplněn z 50% proč se vyváží?
Odpověděl: Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 30.10.2017 10:54:30
Dobrý den
před pár dny se nově aktivoval k nahlížení pro poplatníky údaj o naplněnosti nádoby. Při sběru pytlů se separovaným odpadem se tento údaj vždy projeví jako nenačteno a to z důvodu, že objem odpadu v pytli není rozlišován. Zde je pouze informace vývoz pytle. U nádob na komunální odpad jsou rozlišovány 3 možnosti - naplněnost 50 %, 100 % nebo více jak 100 %. Pokud je zapsán údaj nenačteno, nedošlo ze strany obsluhy k načtení objemu a pak se množství automaticky počítá jako 100 %. Toto není obvyklé. Snažíme se přimět obsluhu, aby hodnocení nádoby vždy provedla.
K dotazu proč se vyváží zaplněný kontejner z 50 %. Vyvezeme všechny nachystané nádoby (popelnice, kontejnery), které jsou v den vývozu přistaveny a odemčeny. Pokud nechcete nádobu vyvézt, je třeba ji nepřistavit k vývozu (v případě popelnic), nebo nádobu nechat v kóji uzamčenou. Pro kontejnery pak máme nachystanou variantu červené značky STOP. Tedy na kontejner, který se nezamyká, se nalepí červený magnetický čtvereček, který je signálem pro obsluhu STOP - NEVYVÁŽET. Červené a zelené magnety je možné vyzvednout na technických službách MT.
Děkujeme, že třídíte.
S pozdravem
Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 135 | další >