Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Zpravodaj
Lucie  |  18.9.2017 17:30:21
Dobrý den, už nějakou dobu nám nechodí Zpravodaj do schránky v Sušicích. Musím to řešit na poště nebo stačí zde? Děkuji Lucie
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Mohla byste mi poslat na e-mail: phorackova@mtrebova.cz č.p. vašeho domu, abychom to věděli pro potřeby pošty, která zpravodaj roznáší? Vedoucí pošty poté zjedná nápravu. Prosím vás o zpětnou reakci, zda vám bude v pořádku dodán říjnový zpravodaj.
S pozdravem
Pavlína Horáčková, odbor kancelář starosty a tajemníka
Zápach z průmyslové zóny /PZ v sídlišti
Jílková  |  13.9.2017 12:18:56
Dobrý den!
Letos poprvé lze při pohybu větru od PZ do sídliště cítit zápach spalin plastů.
Několikrát za léto bylo nutné zavřít okno bytu paneláku na přilehlé straně.
1. Proč jak dříve nejsou kolem PZ vysázeny topoly jako větrolamy a lapače nečistot jako se to dříve dělávalo? Např. kolem bývalé STS v Udánkách, kolem benzinky na sídlišti, kolem mnoha zemědělských produkčních objektů atp. Obzvláště když sousedí se sídlištěm a rekreační zónou produkčních zahrádek?
2. Probíhá zde nějaká kontrola ovzduší ?
Exhaláty z PZ tohoto charakteru nemohou být netoxické!
Prosím o fundované odpovědi.
Jílková
Odpověděl: Zdeňka Motlová | 20.9.2017 9:47:30
Bod 1.
Technologie výroby firem v průmyslové zóně nevyužívá spalování plastů, plasty se zde lisují. Předpokládáme, že šlo spíše o jednorázový lokální zdroj mimo zónu (spalování odpadu na zahrádkách apod.). Situace ale bude pozorně sledována, detailní popis postupu v případě registrace zápachu je uveden níže.
Topoly jsou nevhodné dřeviny pro intravilán města, neboť nejsou dostatečně pevné a jsou náchylné k rozlomení. Mezi zónou a rezidenční plochou je pás zeleně v zahrádkách a zemní val, který po dokončení ozelenění bude tvořit přirozenou funkční i pohledovou bariéru. Možnosti výsadby další zeleně za Komínem a STK jsou omezeny, protože je zde umístěno vedení vysokého napětí.

Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města

Dotaz bod 2.
Vaše stížnost je první zaznamenanou stížnosti na zápach z této oblasti našeho města.
Kontrola ovzduší v areálu průmyslové zóny, v provozech jednotlivých firem, není v kompetenci Městského úřadu Moravská Třebová. Dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., mohou zaměstnanci městského úřadu kontrolovat v těchto provozech pouze nevyjmenované zdroje, kterými jsou například spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW. Dalšími zdroji znečišťování ovzduší jsou vyjmenované zdroje, uvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, které má plně v kompetenci krajský úřad (povoluje umístění, stavbu a provoz těchto zdrojů) a Česká inspekce životného prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (kontroluje tyto zdroje). Provoz těchto zdrojů musí probíhat dle stanovených podmínek a provozních řádů, které krajský úřad stanovil ve svých rozhodnutích.
Komplikací při kontrole zápachu je ovšem úplná absence právního předpisu, který by kontrolu zápachu upravoval. V roce 2012, při vydání nového zákona o ochraně ovzduší, viz výše, byla zrušena prováděcí vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování a od té doby nemáme právní předpis k řešení tohoto typu znečišťování ovzduší.
V případě opakování se této situace, doporučujeme se okamžitě obrátit přímo na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, tel. č. 495 773 111 nebo samozřejmě i na náš úřad, tel. č. 461 353 044, který Vám ochotně s řešením dané situace pomůže a bude informovat kompetentní orgán.

Zdeňka Motlová, odbor životního prostředí
2. ZŠ
Naštvaný otec  |  20.9.2017 8:21:16
Dobrý den, teď jsem se vrátil ze školy (2.ZŠ Palackého),kam jsem doprovázel prvňáčka. Vím ,že prší, ale přesto si myslím, že by bylo dobré aby tam byla naše městská policie. I přes jasný zákaz vjezdu do 8:00 to tam vypadá s provozem jako na magistrále. Nechci trnout hrůzou, kdo mi tam přejede dítě! Děkuji za opatření.
Odpověděl: Radovan Zobač | 20.9.2017 9:45:31
Dobrý den,
městská policie u této školy standardně je. Bohužel v současné době personální možnosti MP neumožňují být u všech škol. Jedná se o krátkodobý problém, jakmile to situace umožní, hlídka MP u této školy opět bude.

S pozdravem Radovan Zobač - velitel MP Mor. Třebová
Blokování dopravy
Nedám vám email ani jméno  |  18.9.2017 14:05:24
Neschopní odpovědět na můj dotaz..

Kdy provedete patřičné úkony u Anenského údolí a silnici Olomoucká, kde se hromadí auta a kamióny, blokují dopravu a ohrožují řidiče, cyklisty a hlavně chodce. Na silnici Olomoucká, kde si firma trans s.r.o. odkládá kamióny a omezuje tak dopravu??? Přijde vám to normální?
Můj dotaz si smažete a děláte že nic??? Mám to snad poslat jinam aby se to začalo řešit???
Odpověděl: Radovan Zobač | 20.9.2017 9:42:35
Dobrý den,

viz odpověď na dotaz z 12.09.2017.

S pozdravem Radovan Zobač - velitel MP Mor. Třebová
MESOH
Tomáš Juřina  |  14.9.2017 21:25:03
Dobrý den,
jaké budou celkové náklady na zavedení systému MESOH?
Zakoupení systému, včetně veškerých materiálů, propagace, školení zaměstnanců atd.
Kdo byl iniciátorem koupě? A jakým způsobem, a kým, byl nový systém schválen.
Děkuji za odpověď. Tomáš Juřina.
Odpověděl: Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. | 20.9.2017 9:41:16
Dobrý den,
duchovním otcem systému a autorem celého konceptu je Ing. Radek Staňka, více na www.mojeodpadky.cz. Iniciátorem a předkladatelem návrhu realizace v našem městě jsem byla já (Gabriela Horčíková, reditel@tsmt.cz, tel. 736125356) a paní Viera Mazalová vedoucí OMMKH (vmazalova@mtrebova.cz, tel. 603 173 631).
Celý systém MESOH připravený pro Moravskou Třebovou schválila Rada města a Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku města, do které byl systém zapracován.
Náklady na pořízení: hardware - čtečky kódů, ovládací PC, propagační materiály, prvních 40 tisíc pytlů, které dáváme občanům zdarma - pořídily TSMT s.r.o. Nyní jsme na částce asi 135 tis. Kč. Veškerou "duchovní " práci vkládáme do systému bez nároku na honorář.
Město pak pořídilo kompletní informační materiál a zajistilo kompletaci a distribuci obálek s nákladem 67 tis. Kč. Zde bych chtěla zdůraznit neskutečnou obětavost děvčat z OMMKH a ještě jednou poděkovat za úžasné nasazení při kompletování 4500 obálek. Další náklady vycházejí z uzavřené smlouvy (za služby uvedené ve smlouvě, jako např. spolupráce na tvorbě vyhlášky, na tvorbě odpadových účtů, spolupráci při propagaci, školení,…), jsou fakturovány dle skutečnosti, k 31.08. činí cca 117 tis. Kč. Dále se hradí fixní částka za správu systému, průběžnou editaci a vyhodnocování ve výši 1 Kč bez DPH/obyvatel města/měsíc.
Doufám, že nemusím obhajovat fakt, že každá inovace a rozvoj něco stojí. Pokud váš dotaz má směřovat k tomu, že na systému někdo profituje, tak to se musím velmi ohradit. Systém jsme rozběhli s tou nejlepší lidskou energií, jakou si dokážete představit. Myšlenka MESOH nás nadchla, a zkušenosti z jiných měst, kde tento systém již funguje několik let, nás přesvědčily o tom, že tato energie nemůže být marná. I pan Staňka na našem případu získal "ostruhy". Nedaly jsme mu klidu a troufnu si říci, že systém Moravské Třebové je ze všech jeho realizací nejkomplexnější a nejpropracovanější.
Nečekali jsme, že občané budou od začátku jásat. Víme, že je nutíme k separační disciplíně. I v odpadech vítězí alibistický syndrom kolektivní viny. Soused netřídí, tak co bych třídil já - nikdo to nepozná! Rádi bychom Vás přiměli k osobnímu uvědomělému přístupu.
Bylo již řečeno mnoho, nechci se obhajovat. Chceme vás jen přimět k víře, že i Vy a Vaše počínání ovlivní další desetiletí.
Děkujeme, že třídíte.
Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
Technické služby Moravská Třebová
Eva Slámová  |  19.9.2017 15:46:45
Dobrý den,chci touto cestou vyjádřit poděkování a obdiv pracovníkům,kteří se starají o zeleň a výsadbu ve městě.Na náměstí,u zámku,u nádraží,na koupališti,u muzea,zkrátka všude je to moc krásné.Patří jim velký dík.
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. | 20.9.2017 7:41:23
Dobrý den,
za tým zahradníků děkuji.
S pozdravem
Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
Dotaz
Josef Pandula  |  13.9.2017 20:26:11
Dobrý den,dnes moje manželka nakupovala ve zverimexu na čs.armády a dostala pokutu za zastavení.Myslím si že to bylo neadekvátní řešení situace,protože nesla do auta pytel krmiva.Myslím si ,že městská policie řeší úplné blbosti ,místo ,aby se věnovala horším prohřeškům.Nevím jak měla krmivo donést až na náměstí.Kdyby byli vaši příslušníci k něčemu a né k ničemu,tak místo pokuty jí měli naopak pomoci.S pozdravem Pandula Josef
Odpověděl: Radovan Zobač | 19.9.2017 7:32:18
Dobrý den,
zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Nákup rozhodně zastavení není. Ulice ČSA je jedinou příjezdovou komunikací na nám. TGM a z tohoto důvodu zde platí zákaz stání. Zachování její průjezdnosti patří k úkolům městské policie.

S pozdravem
Radovan Zobač, velitel MP Moravská Třebová
Stížnost
12.9.2017 13:01:16
Dobrý den,
chtěl bych Vás upozornit na stojící kamióny na silnici, dle katastru nemovitostí 2266/1 dle katastrálního území Moravská Třebová (okres Svitavy);698806, dále jenom čísla pozemků, z výjezdu Anenského údolí do Moravské Třebové či naopak, tyto pozemky patří Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4 a také Městu Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 57101 Moravská Třebová, jejichž odstavování kamiónu je možná dohodnuto, jenže představuje vysoké riziko nehody, újmy na zdraví a omezení popř. ohrožení v dopravě.

Odstavené kamióny u výjezdu ze silnice 2271, dále jenom vedlejší silnice, firmy tranCZ s.r.o, brání ve výhledu řidičům, ale i cyklistům, do hlavní silnice 2266/1, dále jenom hlavní silnice, ale i opačným směrem a i těm, kteří projíždí hlavní silnicí. Nejenom, že omezují, tyto odstavené kamióny, řidiče ve výhledu, ale zároveň představují jisté riziko nehody dopravních aut, z důvodu nutného vjetí z vedlejší silnice do středu vozovky hlavní sinice a následného rozhlédnutí a ujištění se, že je hlavní silnice průjezdná, což se často nedá ani 100% dokázat a řidič vjíždí do silnice na vlastní riziko, protože nevidí co se děje za odstaveným kamiónem popř. kdo a jakou rychlostí jede, než začne odbočovat z důvodu jasné překážky (kamiónu) a následného vjetí do vedlejšího pruhu, kde zrovna vyjíždí řidič z vedlejší silnice. Tyto auta se mohou od sebe vzdalovat pouhých pár metrů, což je méně než 10 metrů, a pokud pojede řidič rychlostí 50 km/h ,je tu velké riziko srážky, tento úkon do jisté míry ohrožuje a rozhodně omezuje řidiče nejen na vedlejší silnici v rozhlédnutí a následného přejetí v bezpečné míře, ale i řidiče na hlavní silnici, protože nevidí auto, které vyjíždí z vedlejší silnice, každý řidič nebo účastník dopravního provozu musí brát extrémně zvýšený ohled na obě strany a je to příliš riskantní situace, kde je velké riziko srážky nebo dopravní nehody jenom díky odstavenému kamiónu, který tam dle mého názoru nemá co dělat. Když má svoje parkoviště o pár desítek metrů níže.

Nemluvně o cyklistech nebo chodcích, kteří mohou být z důvodu neumožnění výhledu řidiče z hlavní silnice do vedlejší silnice, sraženi autem, a takto může dojít k újmě na zdraví, popřípadě až možné smrti.

Dále jsem zkoumal, že tyto kamiony stojí na pozemcích dle katastru nemovitostí pod čísly 2271, 2272, 2273/4,5,6,7, které patří Městu Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 57101 Moravská Třebová, nejsem si jist, zda-li má majitel těchto vozů, dohodu s Městem Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 57101 Moravská Třebová nebo využívá jisté nevědomosti města, ale bylo by dobré toto prověřit už jenom z důvodu, že zde stojí příliš moc aut, které brzdí dopravu v anenském údolí, z důvodu dlouhého parkování a přeparkovávání kamiónů a opět omezují výhled v dopravě v Anenském údolí.

Bylo by dobré, upozornit majitele na možné rizika, popřípadě udělat možné opatření, ke snížení nebezpečí v této oblasti hlavní silnice. Tyto kamióny zde stojí poměrně často a je jenom pouhá náhoda a štěstí, že se zde ještě nic nestalo, doufám, že se tato stížnost bude nějak řešit, protože už je to otravné.

Děkuji a na shledanou...
Odpověděl: Radovan Zobač | 18.9.2017 14:33:22
Dobrý den,
děkuji za podnět. Situaci prověříme společně s příslušnými odbory městského úřadu, a pokud došlo k porušení platných právních norem, budeme postupovat dle zákonných oprávnění.
S pozdravem
Radovan Zobač - velitel MP Moravská Třebová
stání na ul. Jiráskova
Kaderková  |  13.9.2017 12:38:58
Vracím se k odpovědi na můj dotaz.Protože se vyjíždí špatně z jednoho obytného domu, tak se dal zákaz stání. A všichni, kteří bydlí v bytovce na ul. B.Němcové, se musí podřídit. Že se tam vyjíždět a parkovat pomalu nedá, to je v pořádku?
Dobrý den,
jak už bylo uvedeno, zákaz stání byl stanoven z důvodu obtížného vyjíždění z domů v této části ulice, ne jenom u jednoho bytového domu. Vím, že vozový park narůstá (platí dnes už „dvě auta do rodiny“) a parkovací místa se obtížně hledají. Město, i v rámci revitalizace sídliště, se snažilo a snaží rozšiřovat počty parkovacích míst. U bytovky na ulici B. Němcové je 27 kolmých stání pro auta a parkují zde další i podélně. Pro celé sídliště je vyznačeno 650 parkovacích míst, město nebude vyhrazovat parkování u bytových domů pouze pro jejich obyvatele.


S pozdravem
Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Ulice Svitavská
14.9.2017 20:04:59
Někomu vadí rudé pruhy pro cyklisty, mně zase vadí těžké kamiony zmetků z REHAU
a kontejnery z České Třebové, které tuto komunikaci do roka zničí.
Kdo projektoval firmu REHAU a nepočítal s likvidací zmetků a s skladů, které ohrožují požární bezpečnost Moravské Třebové.
Žádám o vyjádření a ne že vše odpovídá všem normám o požární bezpečnosti.
S tím také souvisí parkování u firem podnikatelů bývalých zastupitelů MěÚ, bílé plné čáry.
Odpověděl: Ing. Stanislav Zemánek | 18.9.2017 12:31:20
Dobrý den,

vedení města v současné době připravuje omezení vjezdu nákladních vozidel do zrekonstruované části ulice Svitavské.

Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 117 118 119 120 121 122 123 [...] 140 [...] 152 | další >