Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
autobusové nádraží
občan  |  17.8.2016 10:26:47
Dobrý den,
včera jsem jel z autobusového nádraží do Svitav, pohled na zaplevelený autobusák je strašný, je polovina srpna, údržba žádná, to se nemůže město domluvit s majitelem pozemku na údržbě? Nechápu. U kontejnérů na sklo se povalují střepy dlouhodobě.
Město zakládá různé záhony s květinovou výsadbou u chodníků - před policií, dole na Lanškrounské ulici, před vlakovým nádražím, je to dobrá myšlenka, ale vše se musí pravidelně okopávat, parčík před pomníkem Cihláře atd, všude je plevel, dávám palec dolu.
Dobrý den,
autobusové nádraží je ve vlastnictví jiného subjektu. Dlouhá léta byla za úhradu údržba prováděna technickými službami. S objednatelem byla dohodnuta pravidelná četnost jednotlivých úklidů a údržby. V rámci úspor od roku 2016 zavedl objednatel systém přímého objednávání. Takže provádíme pouze práce, které nám je zákazník ochoten zaplatit. Máme tedy striktně nasmlouvaný počet zásahů na celý rok, jakékoliv práce nad rámec musí být samostatně objednány. Ještě dnes předávám váš podnět zástupcům objednatele k projednání. Co se týká skla u kontejnerů, tak úklidy kolem kontejnerů na separovaný odpad provádíme pravidelně. Prověřím, zda v okolí autobusového nádraží nedošlo k zanedbání.
Za Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka
Kejkle 2016
Ondra  |  21.8.2016 20:34:30
Dobrý den,
Kdo měl na starosti organizaci kejklí? Letošní rok byl naprostý propadák. Myslím, že je zbytečné to dal rozvádět. Věřím, že podobných dotazů se objeví spousta.
Dobrý den,
přípravu a organizaci Kejklí a kratochvílí zabezpečovaly Kulturní služby města Moravská Třebová. Vedení města a rada města jejich průběh vyhodnotí a přijme opatření pro rok 2017.

S pozdravem
Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
Dotaz
Občan  |  20.8.2016 15:14:46
Kdy se začne stavět obchodní dům stara pila?Děkuji.
Dobrý den,
areál bývalé pily má nového majitele, který má v úmyslu tento brownfield s pomocí dotace zrevitalizovat. Předpokládá se zde umístění drobných služeb a obchodu. Pokud uspěje, s realizací se počítá v roce 2017.

S pozdravem
Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
Parkování náměstí
D. Nováková  |  19.8.2016 10:12:09
Dobrý den,

proč není možné na náměstí koupit parkování pouze na půl hodiny? Pokud se zastavím na 5 minut na poště, jsem nucena koupit hodinový parkovací lístek.

Předem děkuji

S pozdravem

Nováková
Možnost pořízení parkovacího lístku v ceně 10 Kč za hodinu parkování na náměstí T.G.Masaryka a ostatním historickém centru města byla stanovena v roce 2014, kdy byl vydán nový ceník úhrady za pořízení parkovacího lístku prostřednictvím parkovacích automatů na základě rozhodnutí rady města Moravská Třebová.

S pozdravem Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Bazén 2.ZŠ
Jan Vykydal  |  5.8.2016 15:14:22
Dobrý den, jaký bude po provedené rekonstrukci režim bazénu na 2.ZŠ? Bude jako doposud sloužit školám a organizovanému plavání kroužků či firem. Nebo bude sloužit i pro veřejné plavání? Otázka se možná zdá předčasná, ale oba systémy vyžadují určitě jiné stavební úpravy.

Sportu zdar
Bazén bude prioritně sloužit pro školní výuku, ale nově by měla mít možnost vstupu i neorganizovaná veřejnost. Stavebně technické řešení tomu bude přirozeně odpovídat.

Ing. Miroslav Netolický
vedoucí odboru rozvoje města
Výstavba dopravního přestupního terminálu
Pavel Kopřiva  |  2.8.2016 10:33:23
Dobrý den chtěl bych se zeptat jak to vypadá ted aktuálně s výstavbou dopravního přestupního terminálu u vlakového nádraží v Moravské Třebové a kde bych mohl zjistit informace kolem tohoto projektu.
Aktuálně probíhají práce na projektové dokumentaci a ostatních povinných přílohách žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Mluvit dnes o termínu výstavby je předčasné, více bude známo koncem letošního roku.

Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
INRI kříže
občan  |  10.8.2016 7:28:05
Dobrý den,
mám prosím dotaz, 2 zdevastované INRI kříže - jeden stojí při výjezdu z Udánek v dolní části směr Kunčina (přesně tak zdevastovaný INRI kříž byl na konci obce Rychnov směr Lanškroun a před rokem byl opravený ) a druhý kříž stojí při výjezdu z MT od průmyslové zóny na R35 směr Svitavy po pravé straně cca 200 m v náletové dřevině, při silnějším větru větve ničí kříž a je potřeba také oprava celého kříže.
Kříže stojí na pozemku koho? Okolní obce se o tyto sakrárky vzorně starají a opravují je. Je to zanedbanost dlouholeté minulosti, kříže stojí na místech, kde se stala nějaká tragédie. Děkuji za zájem a opravu!
Ve věci dotazu na kříž stojící při výjezdu z Udánek v dolní části směrem na Kunčinu uvádíme, že kříž je v naší evidenci artefaktů. Je však postaven na pozemku fyzické osoby. Pokud se nám podaří získat souhlas této osoby k opravě kříže, zařadíme ji do programu čerpání dotací na opravy v roce 2017.
Ve věci dotazu na kříž při výjezdu z Moravské Třebové od průmyslové zóny na R 35 směrem na Svitavy prosíme žadatele, aby se dostavil na odbor majetku města a komunálního hospodářství městského úřadu na nám. T. G. Masaryka 29, a umístění kříže nám upřesnil. I přes naší snahu se nám nepodařilo bohužel kříž v terénu najít.

Jana Fabianová, odbor majetku města a komunálního hospodářství
Zábor na ul. Karla Čapka
uhlíř  |  7.8.2016 15:20:42
Dobrý den, minulý rok jsem tu četl dotaz ohledně záboru chodníku před pivnicí U Kavky. Tehdy jste mluvili ve smyslu, že majitel zábor nemá a ani dostat nemůže a že Měst policie tento problém s lavičkami na chodníku vyřeší. Letos je situace stejná. Je na místě se domnívat, že tentokrát už má majitel pivnice zábor na chodníku a najednou to jde tam zatarasit průchod lavičkami a stoly pro pivaře?
Provozovateli restaurace bylo zasláno upozornění na dodržování podmínek povolení odboru majetku města a komunálního hospodářství a rozhodnutí odboru dopravy, pro užívání veřejného prostranství. Tyto podmínky byly stanoveny tak, aby byl dodržen dostatečný průchod pro chodce, kočárky a invalidní vozíky. Bude prováděna opakovaná kontrola dodržování uvedených podmínek.

Jana Fabianová
odbor majetku města a komunálního hospodářství
Poškozování krajnic v Udánkách
Vítězslav Dosedla  |  27.7.2016 15:54:41
Ještě jednou o poškozování krajnic v Udánkách.
Vaše odpověď mě neuspokojila,znamená že za bezohlednost bude platit město.
Tak se ptám jestli by nebylo jednodušší v jednom směru zabránit vjezdu těžkých nákladních aut dopravním značením?
Děkuji. Dosedla
Dobrý den,
není zatím možné omezit nákladní dopravu v této části města. V příštím roce by se měla posuzovat celkově dopravní situace ve městě a měl by se zpracovat generel dopravy, který by řešil osobní, nákladní, pěší a hromadnou dopravu a parkovací místa ve městě.

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Oprava komunikace
Roman  |  23.7.2016 16:06:16
Vážení,
rád bych se dotazoval, kdy plánuje město Moravská Třebová opravu komunikace na rozcestí ulic Panenská, Jevíčská, Jánská. Jelikož ze strany zástupců města Moravská Třebová slýchám posledních 10 let pouze sliby, chci se tedy i veřejně zeptat, kdy se začne něco dít. Vzhledem k tomu, že se jedná o část navštěvovanou turisty, kdy turisté prochází po této zdevastované komunikaci směr křížový vrch bylo by možná vhodné místo slibů začít něco dělat a ne se jen ohánět tím, že rozpočet města už je předem vyčerpaný, ano to už je asi posledních 10 let a obyvatelé těchto jmenovaných ulic si dále ničí svá vozidla na komunikaci, která je v katastrofálním stavu. Občané a sousedé si na tuto křižovatku stěžují už několik let a stále se nic neděje. Nehledě na to, že pokud se skrze ulici Panenskou jezdily závody na kolech, tak pro město nebyl problém položit asi metr nového povrchu, ale tím to opět haslo.

S pozdravem obyvatel města
Dobrý den,
víme o této části města, že je potřeba opravit. Je zpracován rozpočet na opravu komunikace a zadláždění části silnice směrem na Olivetskou horu. Tato akce se zařadí do návrhu rozpočtu města v roce 2017.

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 124 125 126 127 128 129 130 [...] 135 | další >